HOlistické právo

 

 

Holistický přístup
a komplexní podpora 
pro osvobozený život nezatížený právními problémy, konflikty a spory 

 

Poskytuji komplexní podporu zaměřenou na osvobození a uvolnění života od nejrůznějších problémů, konfliktů, sporů a jiných obtíží, které vás v jeho hravém tvoření limitují a omezují, a nebo od jeho spokojeného prožívání odvádějí,  popř. vás svazují, cyklí a nezdravě zatěžují.

V rámci své činnosti se zaměřuji na celistvé (komplexní) vyřešení (= odstranění či konečné vyrušení) dané životní obtíže či problému. Celistvé řešení zahrnuje nejen vyřešení problému na tzv. materiální (hmotné) úrovni Vědomí = Života, na které se problém reálně v čase projevuje či manifestuje, ale i na hlubších (jemno-hmotnějších) rovinách Života, na kterých se konkrétní problém jako duchovní předobraz tvoří a utváří do konkrétní podoby a poté duševním prožíváním či zažíváním přenáší a šíří do materiální (hmotné) roviny Života.

Samotné „odstraňování problému“ provádím (i) jak v souladu s Duchem Života a jeho „Zákony Rovnováhy“, podle nichž si člověk svoje obtíže tvoří, a nebo jim díky jejich znalosti umně předchází (tzv. „Řádem života“ či Vyššími zákony spravedlnosti), tak i v (ii) souladu s platnými zákony  naší společnosti (kterými se řídí naše „lidská či světská“ spravedlnost), kdy  správná aplikace a výkon světských (lidských) zákonů podléhá, slouží a je podřízen  Řádu Života (nikoliv naopak). 

V rámci své činnosti sloužím Životu a v rámci napomáhám lidem k tomu, aby odhalili a rozkryly důvod (tj. skrytou podstatu a příčinu) jimi zažívané obtíže a poté, a aby skrze sebe svůj Život (resp. jeho věčnou esenci = Vědomí) v souladu se Zákony Rovnováhy (které tvoří Život a naše tvoření Života usměrňují) rozšířili, posunuli, uvolnili a osvobodili od svých neživotaschopných postojů, přesvědčení, názorů a vzorců chování (programů), které s harmonickým Řádem Života kolidují a vytvářejí ve vrstvách Vědomí nejrůznější disharmonie, které se pak na hmotné úrovni manifestují jako konkrétní obtíže.

Komplexní vyřešení problému tedy zahrnuje nejen praktické vyřešení obtíže na materiální úrovni Života (na které se jako konkrétní problém manifestuje z hlubších úrovní Vědomí ve formě nejrůznějších střetů, komplikací, sporů, konfliktů a disharmonií ve vztazích), ale i jejich diagnostiku z pohledu Zákonů Rovnováhy, následné pojmenování skryté podstaty a příčiny vzniku či jejich hmotného projev včetně  jejich konkrétního objasnění s následným doporučením konkrétní nápravy v duchu Zákonů Rovnováhy.

  • Pro vyřešení projevených právních problémů na materiální úrovni Života (které jsou indikátorem, hmotným příznakem či projevem nerovnováhy v systému Vědomí) využívám právních znalostí a zkušeností, popř. mediačních schopností a dovedností, které jsou potřebné pro adekvátní, odpovídající, přiměřenou (správnou) aplikaci právem regulovaných postupů a využití právních prostředků k nápravě či vyvážení daného disharmonického stavu či vztahu zpět do harmonie a rovnováhy.

  • Nad to poskytuji podporu a pomoc zaměřenou na nalezení a objasnění konkrétní skryté podstaty a příčiny (tzv. duchovního a duševního předobrazu) vzniku a projevu daného problému, který daný klient aktuálně zažívá, jakož i podporu (ve formě mentoringu) směřující k obnovení či nastolení rovnováhy v systému vědomí.
  • Poskytuji rovněž komplexní podporu zaměřenou na předcházení (prevenci)  tvoření obtíží či předcházení jejich opakovanému projevu, a to jak v duchu Zákonů rovnováhy, tak i v duchu platných zákonů, jejíchž aplikace a výkon podléhá Řádu Života (zejména občanského zákoníku, který upravuje závazkové a smluvní vztahy včetně následků a dopadů vzniklých z nevyvážených vztahů a porušování či nedodržování principů, na kterých staví právní ochranu i její vykonatelnost a vymahatelnost).

Moje komplexní podpora obnáší konkrétně:

Pomoc s rozkrytím a objektivním vyjasněním"daného problému" z pohledu jeho skutečné (skryté) duchovní podstaty a duševní příčiny

Pomoc s nalezením konkrétního řešení na míru, jež bude směřovat k nastolení či obnovení rovnováhy a harmonie ve Vašem systému, což umožní a vyvolá konečné a komplexní vyřešení = vyrušení Vašeho problému na všech úrovních vědomí (materiální, duševní i duchovní)

Praktickou pomoc či podporu s praktickou realizací daného řešení, jehož celistvé uskutečnění na duchovní, duševní i materiální úrovni vědomí povede k celistvému vyřešení problému, resp. ke včasné eliminaci jeho projevu, resp. k prevenci jeho stvoření či opakovaného projevu.

 But What About After?

How to Maintain Your Results

Proactive Preparation for Life After Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sodales urna, vel ornare orci cursus sit amet. Vivamus condimentum risus faucibus felis aliquet ullamcor Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi.

Lifetime Access to Premium NutritionResources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sodales urna, vel ornare orci cursus sit amet. Vivamus condimentum risus faucibus felis aliquet ullamcor Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi.

Personalized Everything

There is No One Diet For Everyone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sodales urna, vel ornare orci cursus sit amet. Vivamus condimentum risus faucibus felis aliquet ullamcor Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi.

I’ve Developed Fun & Realistic Methods For a Balanced Nutrition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sodales urna, vel ornare orci cursus sit amet. Vivamus condimentum risus faucibus felis aliquet ullamcorper. Nulla condimentum, odio sit amet ullamcorper pretium, purus orci faucibus tortor, non suscipit lectus