S jakými konkrétními problémy a situacemi v mezilidských vztazích se na mne můžete obracet?

Mojí specializací jsou mezilidské vztahy a řešení problémů, sporů a jiných vztahových obtíží a krizových situací s konečnou platností v duchu rovnováhy a dále předcházení jejich tvoření či opakovaného prožívání

S jakými konkrétními vztahovými obtížemi a právními situacemi vám mohu komplexně pomoci?

Níže najdete výčet nejběžnějších vztahových situací, problémů a obtíží, s jejichž komplexním vyřešením vám mohu pomoci na všech třech rovinách života, na kterých existují (duchovní, duševní a materiální), a to jak podle universálních zákonů rovnováhy, tak i platných zákonů naší společnosti.

Komplexní smluvní agenda a právní regulace vztahů a smluvních transakcí

Řešíte ve svém životě uzavření, změnu či ukončení vztahu (osobního, pracovního či v rámci podnikání) a chcete tento krok ošetřit dohodou či upravit v písemné smlouvě? 

Jednou z mých právních specializací je smluvní agenda a právní regulace nejrůznějších závazkových právních vztahů. Nabízím komplexní právní pomoc s procesem tvoření široké škály právních úkonů, dohod, smluv, obchodních podmínek regulovaných zejména občanským zákoníkem včetně vyjednávání jejich obsahu.

Nejrůznější formy neférového jednání, nátlaku a zneužívání ve vztahu

Prožíváte ve svém vztahu či vztazích pocity neférového jednání, zneužívání, zklamání či  využívání? Cítíte se využívaní a pod tlakem? Nevrací se vám to, co do vztahu v dobré víře či v důvěře vkládáte či investujete? Trpíte tím i přestože jste si na to uzavřeli řádně dohodu či smlouvu?

Můžeme se společně podívat, proč se vám to děje a co s tím můžete udělat, aby se to změnilo.

Nájemní a podnájemní vztahy, zapůjčení majetku, leasingové transakce

Chystáte se uzavřít nájemní či podnájemní vztah, anebo uzavřít leasingovou smlouvu, kterou si budete pronajatou věc splácet? Anebo chcete či potřebujete změnit či ukončit stávající nájemní vztah, resp. čelíte jeho ukončení, ačkoliv jste plnili řádně svoje povinnosti? 

Nájemní vztah zajišťuje jednu ze základních lidských potřeb – právo nerušeně bydlet. Porušování či obcházení zákonných povinností, resp. nedodržování zákonných práv spojených s nájmem, patří mezi nejčastější právní spory, které se u nás řeší. Nehledě, že mezi lidmi panuje řada mýtů či dnes již neplatných pravidel z doby před přijetím NOZ.

Pokud potřebujete v této oblasti poradit či konkrétně právně pomoci nastavit si v souladu se svými potřebami, zájmy a platnými předpisy svůj vztah a nájemcem či pronajímatelem, neváhejte se na mne obrátit.

Spolupráce v rámci podnikání, tvoření projektů

Řešíte ve svém konkrétním vztahu konflikt nebo dokonce právní spor a rádi byste jej vyřešili férově a jednou provždy tak, aby se vám do života nemusel vracet k dořešení? 

Nevadí, pokud daný spor s vámi druhá strana sporu či ostatní účastníci nechtějí řešit. Důležité je, abyste si jej vyřešili sami za sebe. K tomu vám mohu komplexně pomoci a můžeme se společně pokusit najít cestu, jak spor vyřešit smírně a pokud možnost mimosoudně.

 

Predcházení sporů a problémů v mezilidských vztazích

Chcete předejít vytvoření či vzniku problému, sporu či rozpadu vztahu?  

Chystáte se uzavřít vztah a chcete v něm nastavit zdravé hranice a současně získat z něho jeho potenciál?

Mohu Vás komplexně nasměrovat, poradit či provést procesem, ve kterém společně v souladu s Vámi i Vaším patnerem, se kterým se chystáte do vztahu (soukromého i obchodního) nastavíme, přenastavíme či vyladíme vzájemné postoje a hranice tak, aby Vás vztah fungoval oboustranně vyváženě (tedy uspokojivě).

Porušení či nedodržování smluv, dohod a slibů, jejich neplnění

Řešíte ve svém životě či podnikání (opakovaně) situaci, kdy vám druzí řádně neplatí, neplní, co vám slíbili, anebo k čemu se ve smlouvě či písemné zavázali? Anebo jste naopak v této situaci Vy? Chcete zjistit, proč se vám to děje a co s tím můžete sami za se sebe udělat?

Pokud z toho zažíváte nebo máte konkrétní materiální následky či právní dopady, můžeme se na to společně komplexně podívat a udělat něco pro nápravu.

 

Vznik škody, újmy či jiného odlivu majetku

Utrpěli jste nějakou materiální škodu či újmu, se kterou se nemůžete srovnat či smířit? Přišli jste o majetek, peníze či vám někdo způsobil ztrátu a nehlásí se k její kompenzaci?  Anebo jste někomu způsobili určitou škodu a máte obavy z následků?

Můžeme se na to spolu komplexně podívat a minimálně si můžete ujasnit, čím si sami takové dopady a následky tvoříte a jak jim můžete do budoucna zamezit.

 

Koupě, prodeje, převody a nabývání majetku, dědické dohody, směny, výměny a finanční transakce

Řešíte ve svém životě transakci, kterou chcete převést, prodat, darovat, anebo koupit, nabýt, směnit určitý majetek či nezanedbatelnou hodnotu či cennost? 

Pokud se chcete vyhnout zbytečným komplikacím, sporům či budoucím problémům, mohu vám pomoci s celým procesem transakce, případně vám poskytnout řešení na klíč.

Porušování zákonných povinností či nerespektování legitimních práv

Jste v konkrétním vztahu, ve kterém jsou vám z druhé strany  vaše daná (tj. zákonná či legitimní) práva upírána, popírána, potláčena či obcházena? Anebo dochází k porušování zákonných povinností, následkem čehož vám vznikají škody, problémy či jiné následky? 

Anebo jste se naopak vědomě či nevědomě dostali do situace, kdy jste sami porušili svoje smluvní nebo zákonné povinnosti či závazky a hrozí vám za to nepříznivé následky či právní dopady?

Nechte si poradit, co můžete (kam vaše práva sahají) a kde naopak druhá strana svoje práva překračuje či povinnosti porušuje, popř. se můžeme společně pokusit o nápravu.

Nevyrovnané finanční vztahy, řešení dluhů, úvěrů a půjček

Dlužíte nebo vám někdo dluží? Schyluje se díky k tomu k soudnímu řešení či dokonce k exekuci nebo insolvenci?

Můžeme se to společně komplexně podívat, zda se můžete ještě vyhnout nucenému vymáhání a není podstatné, zda-li již došlo k právnímu promlčení.

Právní spory, konflikty a jiné vyhrocené situace ve vztazích

Řešíte ve svém konkrétním vztahu konflikt nebo dokonce právní spor a rádi byste jej vyřešili férově a jednou provždy tak, aby se vám do života nemusel vracet k dořešení? 

Nevadí, pokud daný spor s vámi druhá strana sporu či ostatní účastníci nechtějí řešit. Důležité je, abyste si jej vyřešili sami za sebe. K tomu vám mohu komplexně pomoci a můžeme se společně pokusit najít cestu, jak spor vyřešit smírně a pokud možnost mimosoudně.

 

Zajišťování, ochrana a správa vlastního či cizího majetku, úvěrů a majetkových investic

Jste v situaci, kdy se staráte o svůj majetek či spravujete na svo odpovědnost cizí? Rozhodujete se o investování, poskytnutí úvěru, hypotéky, půjčky, popř. o převzetí či splacení finančního závazku za někoho jiného?

Pokud chcete vstoupit do vztahu vědomě, tj. se znalostí a přijetím všech svých povinností, závazků a práv a s nastavením takového platebního a smluvního režimu, který budete schopni unést a splácet, pak se na mne neváhejte obrátit.

Ráda vám objasním hlavní rizika a úskalí a pomohu vám vyjednat takové podmínky, které budou férové a vzájemně přijatelné, případně vám pomohu vyhnout se budoucím problémům, které pramení z uzavření jednostranně nevýhodných či nevyvážených smluv.

harmonizace obchodních, PARTNERSKých A RODINNých vztahů cestou jejich vyvažování a transformace

Jste ve vztazích, ve kterých zažíváte dis harmonii a nerovnováhu, kterou vnímáte ve vztahu k sobě jako převahu, dominanci, slabost druhého, nezdravou podřízenost, potláčení, utláčení či manipulaci?

Cítíte se ve vztahu jako bezmocná, závislá a nesamostatná oběť, která se nemůže či neumí postavit či postarat o sebe sama? Anebo naopak jako ten, kdo dělá všechno, má ve vztahu převahu, rozhoduje a jedná za druhé a leží na něm tíha či břemeno plynoucí z převzetí odpovědnosti za sebe i druhé? Nevíte, proč se vám ve vztazích dějí situace,  kdy nemůžete zažívat harmonii – rovnováhu, druzí vás nechtějí, využívají, opouštějí, odcházejí, anebo jim s vámi není dobře?

Můžeme se společně podívat ke kořenům této nejrozšířené „nemoci vztahů“ – nevyváženosti – i na to, jak můžete sami své vztahy změnit – vyvažovat – harmonizovat, popř. jak se můžete z nezdravých a toxických vztahů za sebe sama uvolnit, osvobodit, popř. zda a jak konkrétně můžete své konkrétní vztahy transformovat do stavu, kdy v nich můžete zažívat více harmonie, podpory, lásky a společného tvoření.

Nevíte co je komplexní (holistické či celistvé) řešení a čím je jiné?

Zajímá vás co sebou nese či obnáší komplexní (holistické) řešení právních problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích?