Moje kontakty

Mgr. Daniela Šenarová

 

  • advokátka a advokátní mediátorka s ev. č. 9547
  • zapsaná mediátorka u MS ČR

IČ: 71074465 

Sídlo a adresa pro doručování

Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 – Nové Město

telefon

(+420) 603 703 129

Email

office@senarova-daniela.cz

datová schránka

datová schránka:  27mf8xr  

bankovní účet

číslo účtu: 3699511472/2010 (fio)

WhatsApp

Daniela Šenarová (+420) 603703129

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České advokátní komory.