Obsah činnosti holistika

Tento článek bych chtěla věnovat ujasnění, jaké činnosti se věnuje holistik, tj. specialista, který provádí člověka harmonizací systému vědomí a jeho sladění s Vědomím Celku.

Záměrem činnosti holistika je pomoci dotyčnému jeho problém a situaci, ve které se nachází, v souladu s jejím konkrétním hmotným projevem porozumět z pohledu metafyzicky živoucí podstaty a důvodu hmotného projevu) a přistoupit k řešení dané tíživé či náročné situace nebo projeveného problému v napojení na Vědomí Celku, tj. celistvě, blahodárně a odpovědně ve vztahu vůči sobě i všem, kteří jsou situací stejně dotčeni (a tím napomoci projevenou situaci či obtíž skrze blahodárný záměr přesáhnout).

Úkolem holistka jako průvodce je dovést klienta v procesu do bodu obratu, kdy skrze přijetí a smíření se s daným problémem, obtíží či náročnou situací může svoji tuto situaci krok po kroku skrze svoje naladění a činy měnit či posunout (transformovat) a tedy svůj „problém“, která jeho vědomí obtěžuje, s konečnou platností vyřešit (=vyrušit), tj. překonat.

Činnost holistika zahrnuje v rámci harmonizačního holistického procesu  tyto hlavní činnosti:

  • komplexně a objektivně (neutrálně) zmapovat situaci, ve které se klient, popř. osoby dotčené problémem, sporem či jinou obtížnou situací aktuálně nacházejí,
  • diagnostikovat aktuální skutečný stav problému, obtíže či situace a její rozsah  z pohledu (ne)rovnováhy existující v systému vědomí člověka (a tím i v Systému Vědomí Celku),
  • navést klienta k přijetí a pochopení skutečné, živoucí (metafyzické) podstaty jeho obtíže problému, nemoci či jiného hmotného dis harmonického projevu v jeho životě, který jeho vědomí zatěžuje,
  • zjistit a objasnit skrytý důvod hmotného projevu  (psychosomatickou příčinu) dané obtíže a v návaznosti na to doporučit adekvátní způsob nápravy (harmonizace) systému vědomí, který vědomí, resp. nevyvážený systém vědomí, nasměřuje  zpět do rovnováhy;
  • v roli průvodce provádět klienta  procesem harmonizujícím jeho systém vědomí krok po kroku a poskytovat mu oporu a adekvátní podporu a inspiraci;
  • podporovat klienta v souvislosti s láskyplným řešením či zmírňováním hmotných projevů, dopadů a následků (tzn. zastřešit ho při řešení nejrůznějších hmotných projevů jako jsou nemoci, spory, problémy vzniklé z dis harmonizovaného systému klienta) a dohlédnout na to, aby byly řešeny s jiným odborníkem či specialistou v duchu doporučené harmonizace a rovnováhy,
  • prakticky klientovi pomáhat vytvoření či hmotnému projevu obtíží předcházet, a to cestou znovunastolení či obnovy harmonie a rovnováhy v systému vědomí člověka, a to skrze znovusjednocení či obnovení propojení všech částí v jeho systému s Vědomím Celku (Životem jako Celkem).

Autorka článku: Daniela Šenarová, www.senarova-daniela.cz