Jak funguje přirozená harmonizace Vědomí Celku skrze transformaci vědomí jednotlivce 

Jakékoliv obtíže vznikají a jsou hmotným projevem existujícího odporu (tj. nesouladu, konfliktu vnitřní dis harmonie existující v systému vědomí člověka/jednotlivce), který je projevem nerovnováhy a nesouladu mezi vibrací jeho vědomí a Vědomí Celku.

Tento odpor v systému vědomí člověka/jednotlivce vzniká vždy, když se vědomí člověka/jednotlivce přeladí působením ega na nižší vibraci lásky (vědomí), čímž se rozladí s harmonizující či harmonickou vibrací Vědomí Celku. Toto rozladění spustí působení Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy a proces harmonizace, který má opět sjednotit či sladit vibraci vědomí člověka s Vědomím Celku.

V rámci harmonizačního procesu narovnávání, napravování a vylaďování vztahu člověka k Životu jako Celku (Vědomí Celku) dochází skrze působení Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy k děním, které informují daného jedince o této jeho dis harmonii v jeho systému vědomí (existenci odporu) a navádějí ho k postupnému přelaďování, slaďování, sjednocování a propojování vědomí člověka s Vědomím Celku do vzájemné jednoty a rovnováhy a k uvolnění odporu/energetické příčiny zátěže/ bloku v systému vědomí člověka/jednotlivce a přirozenému navýšení vibrace jeho vědomí (tzv. transformaci). 

Následkem tohoto navýšení vibrace Vědomí Celku dochází v duchu Jednoty a Rovnováhy k přirozené harmonizaci celého Systému Vědomí Celku v duchu Jednoty a Rovnováhy, tedy i systému vědomí jednotlivce, který je součástí Systému Vědomí Celku.

Tato přirozená harmonizace systému vědomí člověka/jednotlivce se systémem Celku se projevuje tím, že u člověka/jednotlivce  v jeho životě přirozeně ustupují a mizí jakékoliv doprovodné obtíže a jiné hmotné projevy, které byly projevem (manifestací) jeho odporu v jeho systému vědomí, který člověk/jednotlivec skrze svůj systém vyzařoval do jednotného pole Vědomí Celku (jenž na tento odpor v duchu Jednoty a Rovnováhy musel v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy reagovat konkrétní materializací tohoto vyzařovaného odporu v odpovídající formě hmotného projevu – rezonance pole vědomí).