Systém vědomí Celku a jeho trojjedinost

Tento Svět je projevem Vědomí (Světla v jeho protikladnosti) pramenícího ze Zdroje (Stvořitele) a manifestuje se skrze trojjediný Systém Vědomí (Celek), který je stvořen ze tří vibračně oddělených dimenzí vědomí:

a) Horní božský = tvůrčí svět/Vědomí Stvořitele/kolektivní Nad-Vědomí/Světlo/ Oheň/Slunce/Informace/Potenciál/Tvoření (budoucnost),

b) Střední svět projevu sjednoceného vědomí Horního a Dolního světa/Vědomí Člověka/Kolektivní podvědomí /Duše/Plazma/Hvězda/Prožitek = Zažitá zkušenost/Vnímavost, citlivost a vyzařování (přítomnost),

c) Dolní svět z odporu oddělených a odloučených částí Vědomí/Temnota/Kolektivní Ne-Vědomí/Materie/Prázdnota/Voda/Měsíc/Prostor (minulost),

které sjednocuje a spojuje v jeden jediný Celek (Svět/Systém vědomí jedno jediné Vědomí = Láska.

V tomto Trojdimenzionálním Světě/Systému Vědomí/Celku vládne energetický Vyšší princip Jednoty a Rovnováhy.

Tomuto Vyššímu Principu podléhají veškeré projevy Vědomí pramenící ze Zdroje.