Co je to holistická (universální) spravedlnost

„Holistická Spravedlnost“ se opírá o universální síly udržující spravedlivý řád, jednotu a rovnováhu (Spravedlnosti) v celém systému vědomí Celku a udržuje člověka a jeho trojjediný systém ve spojení, v jednotě a rovnováze s jeho světelnou universální bytostnou podstatou.

„Holistická Spravedlnost“ ctí přirozený kosmický řad a universálníí zákony chránící a podporující  Jednotu a Rovnováhu (Spravedlnost) mezi všemi stvořeními tvořících jednu jedinou bytost (Celek) a současně podporuje a chrání základní universální hodnoty lidství včetně bytostných/vrozených kvalit/hodnot a ctností všech živých bytostí a směřuje člověka skrze prožívání následků/dopadů svojí svobodné volby k porozumění fungování universálního řádu, jeho zákona jednoty a rovnováhy k dobrovolné sebe-nápravě a harmonizaci vztahu k Životu jako Celku v duchu Pravdy.

„Holistická Spravedlnost“ člověka vede a směřuje v souladu s projevy života jako celku nenásilně  k obnovení jeho celistvosti a jednoty s jeho universální podstatou/vědomím života a přirozeným řádem, kterému všechna živá stvoření podléhají.

„Holistická Spravedlnost“ staví na svobodné volbě člověka a jeho osobní odpovědnosti spojené s uskutečněním těchto této svojí svobodné volby a vede člověka ke spojení/sjednocení se svojí bytostnou/universální podstatou, postavením a právy člověka a respektování bytostné/vrozené svébytné  podstaty ostatních živých bytostí.