Moje kontakty

Mgr. Daniela Šenarová

 

IČ: 71074465 

– OSVČ zapsaná u živnostenského úřadu pro Městkou část Praha 1 

– advokátka a advokátní mediátorka zapsaná v seznamu vedeném ČAK pod ev. č. 9547 (t.č. pozastavená, neboť se aktivnímu výkonu advokacie aktuálně nevěnuji)

– zapsaná mediátorka v seznamu vedeném Ministerstvem Spravedlnosti ČR

Sídlo a adresa pro doručování

Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 – Nové Město

telefon

(+420) 603 703 129

Email

office@senarova-daniela.cz

datová schránka

datová schránka:  c54egd3 

bankovní účet

číslo účtu: 3699511472/2010 (fio)

WhatsApp

Daniela Šenarová (+420) 603703129

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České advokátní komory.