Mgr. Daniela Šenarová

Pár slov o mně a co nabízím

Jmenuji se Daniela Šenarová a mojí přezdívkou je „holistická právnice“. Jsem svébytný člověk, občanka České republiky, pocházím z Prahy v Čechách. Svůj domov citím na horách, k srdci mi přirostly Jeseníky.

Disponuji licencí advokátky, zapsané mediátorky a holistického právničky a průvodkyně spravedlností. Advokátní praxi vykonávám jen v rozsahu právního poradenství v oblasti civilního a ústavního práva, právních rozborů, výkladů a sepisování právních úkonů a smluv. Mediace sporu v roli zapsané mediátorky podle zákona o mediaci vykonávám jen ve vybraných případech.

Nabízím komplexní podporu (duchovní, duševní, mentální) ve spojení s harmonickým působením přírody zaměřenou na harmonizaci lidského systému vědomí do jednoty a rovnováhy.

Zaměřuji se na transformační holistický = universální způsob či proces řešení, který jakýkoliv problém řeší komplexně (celistvě) na duchovní (příčina), duševní (vyrovnání) i pozemské úrovni (následek) ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy a  z pohledu jeho skutečné neviditelné bytostné podstaty (Existence) a duchovní příčiny jeho vzniku, zažívání a hmotného projevu.

V roli průvodce podporuji ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy člověka či skupinu lidí k tomu, aby si své problémové situace vyřešili jednou provždy ze samotné podstaty jejich stvoření a prožívání skrze odstranění důvodu, proč je musí zažívat a proč se musí projevovat (existovat) v jejich realitě.

Moje aktuání životní filosofie

Moje aktuální životní filosofie
Vím kdo jsem, kam jdu, vážím si života a žiju ve svojí pravdě a v důvěře v Existenci jak Celek. Se svojí životní energií už zbytečně nemrhám na vysvětlování nebo přesvědčování sebe či druhých o čemkoliv, CO JSEM SAMA NEZAŽILA, CO SE NESTALO, NENÍ NEBO BY MĚLO BÝT JINAK.
Raději svoji životní energii věnuji tomu, co v mém světě EXISTUJE ČI SI PŘEJI, ABY EXISTOVALO a co cítím, že je se mnou přirozeně v souladu, nebo mne může obohatit, posunout a podpořit v mém spokojeném a tvořivém bytí.
Soulad s jinou bytostí vychází z MÉHO VLASTNÍHO SOULADU SE SEBOU. Vzájemné souznění nelze naučit, naplánovat, ani vymyslet a ani jinak rozumem zmanipulovat či zajistit. Lze ho jen zažívat, ocenit a uvědomit si to „požehnání“ zažívat harmonii s Existencí.

Moje životní filosofie

Každý z nás je jedinečný
a všichni jsme si rovni 

Jsem v hloubi duše přesvědčena, že všichni do jednoho si zasloužíme prožívat svůj život (náš dar) v lásce, radosti, hojnosti a ve vztazích, které jsou  harmonické (tj. svobodné, nezávislé, ale přitom vzájemně podporující a obohacující). Abychom však mohli svůj život takto prožívat, nestačí se na takovýto život v lásce a harmonii jen vnitřně naladit, ale je nutné či potřebné si narovnat (harmonizovat) svůj bytostný vztah se Životem jako Celkem (který nás propojuje s naší světelnou tvůrčí duchovní bytostnou podstatou stvořenou napůl z jinového vědomí naší matky – Planety Země magnetické povahy a napůl z jangového vědomí našeho Nebeského Otce elektrické povahy, které spolu přirozeně dohromady tvoří jednotné a vyvážené elektromagnetické vědomí a pole tzv. skalární harmonické světlo/ducha, které, je-li člověkem používáno v zájmu vědomí celku, v souladu s universálními zákony a v duchu bezpodmínečné lásky, stává se mocným světlem a tvůrčí energií s torzními účinky na elektromagnetické pole. Torzní energie (světlo) má velkou harmonizující sílu pozitivně ovlivňovat a harmonizovat vědomí celku tvořené všemi živými bytostmi, které jsou součástí tohoto celku). 

Toto znovu sjednocení se s naší universální bytostnou světelnou podstatou (jednotným celistvým skalárním světlem propojujícím do jednoty vědomí těla, duše, ducha a universální mysli) se však neobejde bez vědomého rozhodnutí dobrovolně opustit cestu reaktivního fungování pod vedením individuální mysli individuální osobnosti/ega, cestu boje a snahy měnit druhé či vnější okolnosti, cestu oddělenosti od universálního vědomí, egoistického sobectví na úkor či ke škodě života jako celku, cestu popírání, potláčení a pošlapávání bytostných hodnot lidství (humanity), ke kterému dochází skrze boje lidských osobností kvůli rozličným zkušenostem, poznání, názorům, interpretacím a subjektivnímu vnímání života prameních z odlišného nastavení osobní mysli odpojené od universálního řádu a universálního vědomí/ducha, které v konečném důsledku náš život i život druhých bytostí od tohoto stavu bytí odvádí, blokuje, brzdí, ztěžuje, zneužívá, ničí a zabíjí a v radostném rozkvětu nepodporuje.

moje cesta

Moje odborná kvalifikace a profesní zkušenosti

Od r. 2020 – Holistický právník a průvodce spravedlností

Od roku 2020 jsem se začala věnovat praxi holistického právníka a průvodce spravedlností, který pomáhá nalézat a objasňovat skrytou skutečnou (duchovní) podstatu a důvod projevu sporů a jiných dis harmonií a problémů ve vztazích v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti).

 

2012 –  Mediace s kvalifikací zapsaná mediátorka

Během let 2009 až 2012 jsem se intenzivně věnovala rozšíření mojí odborné kvalifikace o další obor – mediaci, kterou jsem završila kvalifikačními zkouškami pro advokátního mediátora i zapsaného mediátora.

 

r. 2003 – 2005 – Ad hoc rozhodce/arbitr

V letech 2003 až 2005 jsem působila také jako rozhodkyně ad hoc při ČLFA, a to díky svým znalostem a praktickým zkušenostem s finančními a leasingovými produkty z doby, kdy jsem před nástupem do advokacie působila jako firemní právník v leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 

 

r. 2002 až 2021  – samostatná advokátní praxe

Po celou dobu výkonu své advokátní praxe jsem se věnovala převážně mezilidským vztahům a právnímu řešení nejrůznějších problémů, sporů a jiných obtíží (které vznikají mezi lidmi v jejich osobních, pracovních či obchodních vztazích v rámci podnikání nebo v jejich „nenáhodných“ interakcích s okolím), které jsem jim v roli samostatné advokátky pomáhala řešit (a také jejich tvoření a zhmotnění předcházet) s pomocí znalosti oboru civilního práva a našich platných procesů a zákonů (zejména občanského zákoníku), na který se právně specializuji.  

 

Moje specializace a kompetence

 • ⌛️  Holistika (věda o svobodném tvoření protikladných polarit ve vzájemné harmonii a v souladu s universálním řádem jednoty a rovnováhy) podporující člověka v udržení a obrození svojí vrozené autonomie, integrity a celistvosti včetně klíčových lidských hodnot jako je svébytnost, důstojnost a soběstačnost)

 • 💎  Znalost universálního přirozeného řádu fungujícího na bázi jednoty a rovnováhy včetně fungování komplexního systému spravedlnosti  (universální i světské)

   

 • 🦋  Universální metoda přirozené, autonomní a celistvé harmonizace protikladných polarit v systému vědomí člověka do jednoty a rovnováhy

 • ⚖️  Vrozená a přírozená práva člověka (jako svébytné bytosti) včetně jeho svrchovaného postavení na bázi mezinárodních úmluv a ústavního práva a svrchovaného ústavního zákona listiny práv a svobod ČR

   

 • ⚖️   Ústavení a civilní právo ČR a právní ochrana člověka a občana (včetně jeho svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti, osobní integrity a nedotknutelnosti)

   

 • 🔆  Holistické (sjednocující), transformační a harmonizační mediace sporů zaměřená na svébytné a přirozeně spravedlivé (nemanipulativní) řešení sporů a prevenci jejich tvoření, které harmonizuje celek (skrze sjednocení podstaty, příčiny a hmotného projevu do jednoty a rovnováhy)

Konkrétní služby, které vykonávám
v roli holistického průvodce