důvěrené info pro klienty a zájemce o poskytnutí individualizovaných služeb holistického průvodce (adekvátního holistického servisu)při komplexním řešení nebo v rámci spolupráce 

Komplexní

informace 

informace pro klienty mající zájem
o individualizované holistické služby anebo čerpající některý typ holistického servisu

Komplexní informace týkající se poskytování „individualizovaných“ služeb holistického průvodce na bázi hodinových cen (servisu) 

 

Nastavení servisu na míru v ceně již od 3.000 Kč

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytnutí konkrétní činnosti spočívají v „nastavení holistického servisu na míru“ a tato činnost je „přípravou pro poskytování holistického servisu na míru“.

Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  „na míru“.

Tento produkt se zaměřuje na uspokojení požadavku „nastavit či upravit poskytování některého ze standardních tří typů servisu na míru tak, aby zohledňoval „specifická kritéria“, která mohou mít „vliv“ na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu, v jakém respektují obecná kritéria právního postavení (jako jsou např. legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci a obecně platné férové zásady pro poskytování servisu či služeb).

Servis na míru je servis, který se nastavuje „na míru“ tak, že zohledňuje „specifická kritéria“, která mohou mít „vliv“ na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené „na míru“ zapojily,

b) rozsah „rezervované časové kapacity holistického průvodce“ pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce „na klíč“, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

f) zdravotní kondice klienta,

g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

Zakoupený produkt zahrnuje vyhodnocení výše uvedených kritérií v rámci úvodní online konzultace v rozsahu do cca 40 min a dalších 20 minut kryje zpracování cenové nabídky (minimálně je třeba uhradit 3.000 Kč). 

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit) a ujasníme si základní kritéria, která jsou pro vás relevantní pro přehodnocení standardizovaných podmínek a cen (viz výše).

V rámci zbývající uhrazené ceny 3.000 Kč (která zahrnuje činnost v rozsahu 1 hod) vám zpracuji písemnou cenovou nabídku platnou pro časovou kapacitu holistického průvodce při poskytování individualizovaných holistických služeb, která zohlední reálný počet osob a další výše uvedená kritéria.

Bližší informace k mojí nabídce servisů si můžete přečíst zde.

Nabídka jednorázových produktů dostupných za pevné ceny