GDPR

(ochrana osobních údajů)

Podmínky zpracování osobních údajů

1. V rámci mojí činnosti, prodeje produktů a poskytování servisu, potažmo služeb souvisejících s provozováním mojí podnikatelské činnosti zahrnující advokátní činnost, mediační činnosti a holistickou činnost právníka a průvodce spravedlností a dále vzdělávací, informační a edukační činnost v těchto třech různých oborech (holistika, výkon advokacie, mediace) ukládám tyto adresní a identifikační údaje:

 • jméno a příjmení
 • firma
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • sídlo, bydliště, adresa pro doručování, adresa pro fakturaci
 • IČ a DIČ
 • Rodné číslo
 • Číslo občanského průkazu
 • Občanství ke konkrétnímu státu

2. Jedná se o tyto aktivity: 1) poskytování mých služeb osobně či prostřednictvím prostředků dálkového přenosu, 2) on-line přednášky, semináře, programy či jiné lektorské, edukační a informační aktivity, a to z důvodu: a) evidence databáze klientů a jejich identifikace, b) možnost emailového informačního servisu, c) písemné či telefonické komunikace.

3. Zpracovatelem těchto údajů je Mgr. Daniela Šenarová (IČ: 71074465), Sídlem  Bieblova 182/15, Praha 5 – Nové Město, PSČ: 150 00.

 • Pro výkon holistické činnosti a jiné volné živnosti zapsaná u živnostenského úřadu pro Městskou část Prahy 1,
 • Pro výkon advokacie vedená pod ev. č. ČAK 9547 u České advokátní komory.
 • Pro výkon činnosti zapsaného mediátora zapsaná v registru zapsaných mediátorů u Ministerstva spravedlnosti ČR.

4. Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679.

5. Správce veškeré údaje získané od lidí užívá výhradně pro řádný výkon svojí činnosti a vnitřní potřebu a dále pro řádné (s)plnění svých smluvních závazků a/nebo zákonných povinností a nad jejich rámec je bez souhlasu subjektu ochrany údajů třetím osobám neposkytuje.

6. V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracovávám, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste mi poskytli.       

Mgr. Daniela Šenarová