(obsah a rozsah)

Legitimně legální řešení

 

Řešení podle holistické spravedlnosti 

Řešení podle holistické spravedlnosti 

licenční podmínky platné pro šíření e-booků

Často kladené otázky

Můj záměr tvoření řešení (k čemu mají sloužit)

Moje řešení celospolečenských konfliktů a problémů z pohledu Holistické spravedlnosti, která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě) které mají charakter autorského díla, jsou zaměřeny na změnu situace s podporou spravedlnosti.

Řešení tvořím jako autorská díla v rámci mojí podpory člověka v jeho “transformačním procesu” směřujícího k obrození svého svébytného a autonomního postavení ve vztahu ke společnosti mírumilovnou a spravedlivou cestou v duchu Holistické spravedlnosti.

Jaké práva k užití autorského díla zahrnuje běžná (nekomerční) licence poskytnutá v ceně e-booku

Poskytnutá licence ke každému vybranému dílu zahrnuje právo používat toto dílo jen jako “edukační nástroj” pro svoje soukromé či osobní potřeby.

Jaké podmínky platí pro komerční využití autorského díla

V zaplacené ceně autorského e-booku není zahrnta licence používat dílo ke komerčním účelům.

Ke komerčnímu užití e-booků se vyžaduje předchozí písemný souhlas autora (Daniely Šenarové) na bázi konkrétní dohody s autorem. Na autorská díla se jinak právně vztahují příslušné předpisy platné pro nakládání s autorskými díly, zejména zákona č. 121/2000 Sb, zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).