formulář pro určení konkrétních služeb, které mají být nebo byly poskytnuty proti zaplacené časové kapacitě

Specifikace služeb

závazné potvrzení

Doporučení a výběr konkrétních služeb pro využití zakoupené časové kapacity 

Záměr dokumentu

1. Online konzultace

2. Osobní harmonizační setkání

3. Management spravedlivého procesu

4. Holistický celistvý vhled do situace v trojjedinném duchu (Jednoty, Rovnováhy a Zákonnosti)

5. Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence

6. Důvěrná diplomacie

7. Zajištění mediace a příprava na mediační proces

8. Zajištění služeb právní či odborné povahy

9. Poskytování právních služeb za úplatu advokátem dle zákona o advokacii v rozsahu plynoucího z advokátního tarifu.

10. Poskytování služeb zapsaného mediátora za úplatu dle zákona o mediaci

ochrana osobních údajů (GDPR)

7 + 4 =

Nabídka tří typů servisů a jejich cen platných pro poskytování individualizovaných služeb holistického průvodce