nabídka všech neindividualizovaných produktů
za pevné ceny

 Produkty za pevné ceny

Nabídka produktů za pevné ceny 

 

Aktuálně nabízím tyto konkrétní jednorázové produkty
za pevné ceny

Vstupenka na týdenní 8 hodinový holistický program na určité téma již od 1500 Kč

Zakoupením tohoto skupinového produktu získáte online přístup  (týdenní vstupenku) do příslušného „týdenního holistického programu“ na určité téma. Týdenní program je zaměřený na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva v mezilidských vztazích a konkrétních situacích.

Záměrem tohoto týdenního programu je podporování soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti člověka a jeho autonomního = bytostného postavení ve společnosti a podpora přirozené harmonizace (narovnávání) pokřivených hodnot a dále podpora k harmonickému, rovnocennému, vyvažujícímu, férovému a legitimnímu (spravedlivému) jednání člověka v nejrůznějších mezilidských vztazích a k jeho vztahu v roli občana ke státu/společnosti/civilizaci/systému jako celku.

Pevná cena za tento produkt se liší podle toho, kolik osob se účastní daného programu.

a) Online program pro skupinu 16 a více osob stojí 1.500 Kč/osobu. Bližší info k produktu za tuto cenu najdete zde.

b) Online program pro skupinku 6 až 15 osob stojí 4.000 Kč/osobu.

c) Online program pro skupinku do 5 osob stojí 6.000 Kč/osobu.

d) Týdenní 8 hodinnový program lze vytvořit i na jiné „vyžádané téma“ než je vypsáno, a to nejen pro menší či větší skupiny, ale i výhradně pro jednu osobu, a to za cenu min. 24.000 Kč/týden.

Vstupenka na přednášku za cenu již od 500 Kč

Zakoupením jednorázové vstupenky na moji přednášku ve výši 500 Kč se můžete virtuálně zúčastnit mojí  „přednášky“ probíhající na určité téma. Online přednáška trvá cca 1,5 až 2 hodiny.

Neveřejný přístup na přednášku obdržíte e-mailem po zaplacení ceny přednášky. 

Pokud již přednáška v čase probíhá či proběhla, můžete si zakoupit „online přístup“ k video záznamu z přednášky za stejnou cenu.

Zde si můžete zakoupit také vstupenku k online úterní přednášce, která má probíhat v rámci týdenního holistického programu na vypsané téma. Stačí si z formulářové nabídky vybrat konkrétní vypsané téma přednášky a online zaplatit vstupenku na tuto přednášku (která probíhá přes můj You tube kanál), anebo zaplatit za online přístup k jejímu záznamu.

 

Vstupenka do online holistické poradny (40 min) zaměřené na svébytné řešení životních situací za cenu již od 500 Kč

Zakoupením jednorázové vstupenky se můžete objednat do mojí „online holistické poradny“ a „ad hoc“ se mnou zkonzultovat, co potřebujete při respektování mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb.

V rámci online holistické poradny vám poradím, jak můžete sami svými silami (tj. svébytně) a současně legitimně (tj. v souladu s ústavním pořádkem ČR) řešit svoji konkrétní životní situaci.

Stačí si do mojí skupinové online poradny probíhající přes ZOOM zakoupit jednorázový přístup (zaplatit vstupenku, jejíž výše se odvíjí podle servisu (exklusivní pro jednoho, sdílený pro max. 5, anebo skupinový od 6 a výše osob).

1) Cena vstupenky do mojí online poradny zaměřené na poskytnutí „exklusivní porady na míru “ výhradně jedné osobě stojí 2.200 Kč a platí na 40 minut. „Výhradní“ online poradna probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost osoby a až po zaplacení ceny vstupenky.

2)  Cena vstupenky do mojí online „sdílené“ poradny umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí tyto ceny/osobu a platí na dobu cca 40 minut.

  • Pro dvě osoby činí cena „Sdíleného servisu“: 1.500 Kč/každou osobu sdílící servis (a tedy i tuto službu) a platí pro 40 minut.
  • Pro tři osoby činí cena „Sdíleného servisu“: 1.100 Kč/každou osobu sdílící servis (a tedy i tuto službu) a platí pro 40 minut.
  • Pro čtyři až pět činí cena „Sdíleného servisu“: 800 Kč/každou osobu sdílící servis (a tedy i tuto službu) a platí pro 40 minut.

„Sdílená poradna“ je přístupna pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně poradit či z pohledu práva vyjasnit. Sdílená online poradna probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost a až po zaplacení vstupenky za min. 2 účastníky dle výše uvedených cen.

3) Cena vstupenky do mojí online „skupinové“ poradny umožňuje konzultaci „šesti a více osobám“ a stojí 500 Kč/osobu a platí na dobu cca 40 minut. Skupinová poradna probíhá pravidelně v rámci „týdenního programu“ každou středu dopoledne (od 10 hod a 11 hod) přes ZOOM a trvá 40 min (s tím, že po sobě jdou min dvě samostatné akce). Můžete se do skupinové poradny připojit, když si zakoupíte jednorázovou vstupenku za cenu 500 Kč/osoba/akce, anebo za cenu 1.000 Kč/osoba/obě akce). Více info ke středeční online poradně probíhající v rámci týdenního programu na určité téma najdete  zde).

Vstupenka na online debatu na celospolečenská témata za cenu od 300 Kč/cca 1,5 hod

Zakoupením jednorázové vstupenky na živou debatu či rozhovor s vybraným hostem či hosty se můžete virtuálně či osobně zúčastnit vybrané debaty na celospolečenské aktuální téma či téma, pod kterým probíhá týdenní online holistický program.

Stačí si vybrat vypsané téma a online zaplatit vstupenku ve výši 300 Kč na danou debatu, která probíhá ve dvou částech po 40 minutách přes ZOOM.

Debata trvá v rámci zakoupené vstupenky cca 1,5 hodiny i s menší mezi přestávkou.

Vstupenka na osobní harmonizační setkání s možným doplňkovým programem od 500 Kč

Zakoupením tohoto produktu získáte dle svého výběu vstupenku na čtvrtdenní (2 až 4 hodiny), půldenní (4 až 6 hodin) nebo celodenní (8 až 10 hodin) osobní harmonizační setkání se mnou. Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro max. 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové).

1a) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

1b) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až max. 20 osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 2.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

1c) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 500 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

2a) Půldenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 4 hodiny a max. 6 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

2b) Půldenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (tyto si klient hradí sám separátně).

2c) Půldenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení ve formě snacku. Pevná cena za tento produkt činí 800 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

3a) Celodenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 24.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

3a) Celodenní harmonizační osobní setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 5.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

3a) Celodenní harmonizační osobní setkání pro 21 a více osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 1.400 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

Bližší informace ke službě „osobní harmonizační setkání“ si můžete přečíst zde.

Online přístup k záznamům z týdenních programů za cenu již od 800 Kč

Zakoupením jednorázové licence a online přístupu k záznamům z proběhlého týdenního programu (přednášky, poradny a debaty) můžete virtuálně shlédnout klíčové výstupy z týdenního programu.

Cena tohoto produktu za jednotlivý týdenní program činí 800 Kč/měsíčně.

Informačně edukační e-booky v ceně již od 600 Kč/licenci

Zakoupením tohoto produktu získáte e-book/y na Vámi vybrané téma, ve kterém jsou jasně a přehledně shrnuty a edukačně shrnuty relevantní zdrojové nebo všeobecně platné informace plnyoucí z mých právních rozborů a výkladů zákonů. 

Stačí si vybrat z nabídky hotový e-booků vytvořených „pro skupinu větší jak 6 osob“ a zaplatit online jeho pevnou cenu za základní licenci (která se běžně vztahuje na infoprodukty nebo edukační či vzdělávací autorksá díla).

Můžete si také objednat vytvoření konkrétního e-booku „na míru“ a „exklusivně“ na míru.

a) Standardní cena za vytvoření e-booku výhradně pro jednu osobu se kalkuluje 3.000 Kč/stránku/osobu.

b) Standardní cena za vytvoření e-booku sdíleně až pro 5 osob se kalkuluje dle ceny 1.500 Kč/stránku/osobu.

c) Standardní cena za vytvoření e-booku skupinově pro 6 až 100 osob se kalkuluje dle ceny 500 Kč/stránku/osobu.

d) Standardní cena za vytvoření e-booku skupinově pro více jak 101 a více osob se kalkuluje dle ceny 600 Kč/e-book/licenci/osobu.

Hotová šablona pro právní jednání či úkon v ceně již od 3.000 Kč

Zakoupením šablony pro právní jednání (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné, které budu tvořit v návaznosti na poptávku v rámci mojí skupinové online poradny) můžete získat „profesiolně odladěný dokument“. 

Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i „vstupenku do online holistické poradny zaměřené na svébytné řešení“, kde vám s vyplněním poradím.

Hotovou šablonu pro právní jednání a úkon můžete zakoupit již od ceny 3.000 Kč. Cena šablony se odvíjí od počtu stránek vybraného dokumentu.

Můžete si také objednat vypracování „určité šablony právního jednání či úkonu na míru“ podle standardního ceníku 3.000 Kč/1 stranu šablony.

Doprovod klienta na osobní jednání do 3 hod v ceně od 2.000 Kč

Zakoupením tohoto produktu získáte moji osobní podporu průvodce (jako osobního doprovodu) na vaše jednání v rozsahu do 3 hodin (včetně dopravení se na místo jednání v rámci Prahy).

  • Pevná cena za tento produkt činí pro jednu osobu 9.000 Kč (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro dvě až pět osob 5.000 Kč/jednotlivou osobu (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro šest a více osob 2.000 Kč/jednotlivou (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).

Pokud jednání probíhá mimo Prahy, platí se vedle ceny za osobní jednání také náhrada promeškaného času (15 min/750 Kč) a náhrada cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

Bližší informace k včetně toho, jaké činnosti a aktivity může moje služba „Důvěrná diplomacie“ obnášet atd.) si můžete přečíst zde.

Řešení technických problémů

V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

Děkuji. Daniela Šenarová

Týdenní tématické holistické programy