MAATčin členský klub 

 MAATčin
Klub

 

 

“Klub” jako “webová platforma na doméně www.platforMAAT.cz zpřístupňuje členům “komplexní edukačně-informační online podporu” zaměřenou na “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti skrze “svébytné řešení” praktických životních situací a problémů s celospolečenským dopadem” v universálně prospěšném spravedlivém duchu dle Holistické Spravedlnosti, která staví na Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě.

MAATčin KLUB

(na bázi členství)

 

Všichni, kteří se rozhodnou sami za sebe podporovat “mírumilovné obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek, se mohou stát legitimním členem MAATčin klubu.

Klub nabízí komplexní holistickou podporu podle “Holistické spravedlnosti”, která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě) zaměřenou na “obrozování vrozeného “svrchovaného postavení člověka ve společnosti” způsobem, který je harmonický a prospěšný pro celé společenství (Celek).

KLUBOVÁ PLATFORMA 

1) Přístup do členské „online komunity“ platforMAAT propojující lidi v “Universálně prospěšném a spravedlivém duchu  s možností kdykoliv z této komunity vystoupit. Online komunita funguje na Telegramu, Facebooku a na You Tube – v ceně členství

2) Přístup do členské sekce na tomto webu www.platformaat.czkteré funguje na dobrovolné bázi “reciproční ekonomiky” (členství)  – v ceně členství

3) Přístup k pravidelným týdenním holistickým MAATčin programům podporujících transformační proces “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu” a klíčovým záznamům z těchto programů – v ceně členství

4) Přístup do online veřejné poradny zaměřené na praktickou podporu při svébytném a harmonickém tvoření člověka ve formě vedení a učení “správné aplikaci” teoretických informací a jejich “praktické uvádění v život”, resp. k záznamům  – v ceně členství

5) Přístup k „edukačním-informačním-osvětovým informacím“ ve formě e-booků  – v ceně členství

6) Přístup k “typovým šablonám a vzorům pro právní jednání” – v ceně členství

7)  Přístup k online přednáškám, právním výkladům, resp. k jejich záznamům – v ceně členství

8) Přístup k záznamům z debat, rozhovorů a diskusí vedených na celospolečenská témata –  v ceně členství

9) Přístup ke skupinovým osobním setkáním se zážitkovým programem, resp. k jejich záznamům (platí se extra)

10) Přednostní přístup” k osobní podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”) (platí se extra)

11) Spolu-činění v jednotném harmonickém duchu se záměrem obrodit svrchovanost člověka ve společnosti

 KLUB  BUDE SPUŠTĚN NEJPOZDĚJI DO 2.2.2022

Předběžný zájem o členství

9 + 11 =