týdenní holistický program na vybrané téma

Týdenní program

Týden od 25.10.2021 do 29.10.2021

TÝDENNÍ HOLISTICKÝ PROGRAM NA AKTUÁLNÍ TÉMA:

………………………………………..

 

pravidelný Týdenní program zaměřený na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního
a civilního práva v mezilidských vztazích

Týdenní holistický program

(Garant a autorka programu: Mgr. Daniela Šenarová) 

Týdenní 8 – hodinový program je zaměřený na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva v mezilidských vztazích a konkrétních situacích.

Záměrem tohoto mého programu je podporování soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti člověka a jeho bytostného postavení ve společnosti a podpora přirozené harmonizace (narovnávání) pokřivených hodnot a dále podpora k harmonickému, rovnocennému, vyvažujícímu, férovému a legitimnímu (spravedlivému) jednání člověka v nejrůznějších mezilidských vztazích a jeho vztahu v roli občana ke státu.

Hodnota týdenního programu činí 1.500 Kč. Je možné se zúčastnit i jednotlivé akce na bázi jednorázové vstupenky, jejichž ceny jsou uvedeny níže. 

Pokud máte zájem zúčastnit se celého týdenního programu, který probíhá na URČITÉ TÝDENNÍ TÉMA ve čtyřech základních akcích (páteční je jako bonus), můžete si zakoupit buď vstupenku na celý program, anebo na jednotlivou denní akci či akce, kterých se chcete zúčastnit.


T
ýdenní holistický program obnáší celkem min. 8 hod a sestává se
z těchto pěti akcí s bonusem (které na sobě logicky navazují):

 

PONDĚLNÍ AKCE

Živé cca 30 min. vysílání s otevřením týdenního tématu

(zDARma)

V pondělí kolem 11 hod živě dopoledne začnu živě vysílat přes svůj you tube kanál, v rámci kterého vyhlásím a otevřu a uvedu týdenní program na příští týden.

Pozvánka na aktuální týdenní program a jeho dílčí akce bude vždy zveřejněna na mojí facebookové stránce „Daniela Šenarová, holistická právnice“ a Mgr. Daniela Šenarová a v mojí skupině komunita holistická právnice). 

ÚTERNÍ AKCE

Online odborná přednáška přes
you tube v délce cca 1,5 hod 

(500 Kč/vstupenka)

V úterý kolem 11 hod dopoledne začnu živě neveřejně vysílat přes svůj you tube kanál a poběží moje odborná přednáška na vybrané týdenní téma. Odkaz k připojení se na ZOOM obdrží ti, co si týdenní program nebo jednorázovou vstupenku na danou přednášku zakoupí.

STŘEDEČNÍ AKCE

Online skupinová poradna v délce cca 45 min od 10 hod a pak do 11 hod

(500 Kč/ vstupenka/akce
anebo 1.000 Kč/pro obě akce)

Ve středu v 10 hod a poté od 11 hod dopoledne začnu živě vysílat přes ZOOM on-line poradnu, v rámci které budu odpovídat na obecné dotazy účastníků programu, popř. dané akce, které budou k týdennímu tématu se zaměřením na aplikaci práva v reálných situacích. Účastníci celého programu mají právo účastnit se obou stsředečních akcí po sobě.

ČTVRTEČNÍ AKCE

Živá online debata na týdenní téma přes ZOOM v délce
cca 1,5 hod

(300 Kč/vstupenka)

Ve čtvrtek kolem 19 hod k večeru zahájím živou neveřejnou debatu přes ZOOM na vybrané týdenní téma.

Odkaz k připojení se na živou online debatu přes ZOOM obdrží ti, co si zakoupí zakoupí týdenní program, nebo jednorázovou vstupenku na danou debatu.

PÁTEČNÍ AKCE

Osobní setkání
s doprovodným programem
cca 3 hod

(500 Kč/akce)

V pátek zpravidla probíhá pro účastníky týdenního programu či jeho denních akcí „osobní neformální setkání s určitým zážitkovým programem“.

Přístup na páteční akci s doprovodným programem obdrží ti, co si zakoupí zakoupí týdenní program, nebo jednorázovou vstupenku na tuto akci.

BONUS AKCE

Přístup k video záznamům
(přednáška, poradna
a debata)

(800 Kč/licence/přístup
ke shlédnutí)

Ten, kdo si nekoupil týdenní program a neúčastnil se živých akcí, může si zakoupit alespoň přístup k záznamům zaplacením 800 Kč.  

Učastníci týdenního programu získají přístup k video záznamům z online přednášky, online poradny a online debaty zDARma.

Týdenní kalendář všech akcí obsažených v týdenním holistickém programu vyhlášeným na určité téma


(do denní akce se lze zapojit také zakoupením jednorázové vstupenky)