Vyberte stránku

holistický program na téma “řešení epidemie a prevence jejího vzniku podle holistické spravedlnosti”

MAATčin holistický program  

Holistický program zahrnuje těchto osm dílčích akcí
(které na sobě logicky navazují):

PONDĚLNÍ AKCE

Živé cca 0,5 hod vysílání s otevřením tématu

V pondělí 7.2.2022 kolem 11 hod živě začnu živě vysílat přes svůj you tube kanál, v rámci kterého vás zasvětím a uvedu do tohoto programu a otevřu dotazy k tomuto tématu.

Pozvánka na aktuální týdenní program a jeho dílčí akce bude vždy zveřejněna na mojí facebookové stránce “Daniela Šenarová, holistická právnice” a na mé další stránce Mgr. Daniela Šenarová a také v mojí skupině komunita holistická právnice. 

ÚTERNÍ AKCE

Online odborná přednáška přes
you tube v délce cca 1,5 hod

V úterý můžete shlédnout moji odbornou přednášku na dané týdenní téma (ve které vám předám právní informace a výklad k danému tématu), popř. tuto přednášku předtočím. Přístup k záznamu této přednášky obdrží ti, co si zakoupí přístup do týdenního programu.

STŘEDEČNÍ AKCE

Online veřejná poradna na téma programu (od 10 hod do 12 hod)

Ve středu v 10 hod dopoledne začnu živě vysílat přes you tube veřejnou on-line poradnu, v rámci které budu po dobu cca 1,5 hod odpovídat na konkrétní dotazy účastníků k tématu tohoto programu.  

ČTVRTEČNÍ AKCE

Shrnutí k tématu a doporučení konkrétní akce/činu 
 (od 11 hod – 12.30 hod)
 

Ve čtvrtek od 11 hod dopoledne začnu živě vysílat přes you tube, ve kterém ústně shrnu klíčové informace k danému tématu pro účastníky programu a navrhnu či doporučím konkrétní akci (čin) k tématu, kterou považuji za smysluplnou zrealizovat.

PÁTEČNÍ AKCE

Online debata/diskuse
na týdenní téma (max. 1,5 hod)

V pátek kolem 19 hod k večeru zahájím živou debatu na vybrané týdenní téma v rámci které můžete klást dotazy  včetně dotazy k doporučené akci (činu).

Odkaz k připojení se na živou online debatu/diskusi, která bude probíhat přes ZOOM obdrží ti, co si zakoupí týdenní program. Počet je omezen pro max. 100 účastníků. Zbytek bude mít přístup k záznamu.

VÍKENDOVÉ HLASOVÁNÍ
O REALIZACI AKCE

Učastníci programu budou mít min. víkend na to, aby vyjádřili svoji podporu pro realizaci navržené akce svým hlasováním ve formě zasláním svého finančního daru na realizaci.

PONDĚLNÍ AKCE

Živé vysílání se seznámením výsledku hlasování o realizaci akce (činu)

(max. 1,5 hod)

v rámci navazujícího pondělní živého vysílání na you tube kanále pod příslušným playlistem pro účastníky programu budu od 10 hod vysílat, abych účastníky programu seznámila s výsledkem hlasování o realizaci akce (činu). V případě, že nebude vybráno dostatečná částka pro realizaci, bude poskytnuta dodatečná možnost poslat finančí příspěvky pro realizaci.

PONDĚLNÍ AKCE

Živé vysílání se seznámením
s vytvořeným dílem

(max. 1,5 hod)

V rámci dalšího pondělního živého vysílání přes you tube na stejném odkazu seznámím účastníky programu s vytvořeným dílem a současně navrhnu účastníkům, jakým případným smysluplným způsobem bude toto dílo prakticky dál využito či použito.

Kalendář dennních akcí obsažených
v holistickém
programu 


(do programu se lze zapojit zakoupením vstupenky)