PRAVIDELNÝ týdenní holistický program
na určité téma podporující harmonizaci

MAATčin
holistický
týdenník  

 

MAATčin holistický týdeník (CYKLUS)

TÝDENNÍ holistický program zaměřený na harmonizaci vztahů skrze edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva ve vztazích podle holistické spravedlnosti

“MAATčin holistický týdeník”

(Garant a autorka programu: Mgr. Daniela Šenarová) 

MAATčin holistický týdenní 8 – hodinový program je zaměřený na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva v mezilidských vztazích a konkrétních situacích. Téma týdenního programu souvisí s tématem měsíčního programu, který je základem 12 měsíčního programu (ročníku holistického vzdělávání zaměřeného na “svébytné bytí a tvoření harmonických vztahů podle “Holistické spravedlnosti”, která staví na Jednotě s Universální bytostnou podstatou všeprostupující Existence/Duchem, Rovnováze polarit Duše a Zákonnosti neboli Legitimní činnosti ve Hmotě).

Záměrem tohoto týdeníku je podporování soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti člověka a jeho bytostného postavení ve společnosti a podpora přirozené harmonizace (narovnávání) pokřivených hodnot a dále podpora k harmonickému, rovnocennému, vyvažujícímu, férovému a legitimnímu (spravedlivému) jednání člověka v nejrůznějších mezilidských vztazích a jeho vztahu v roli občana ke státu.

Pokud máte zájem zúčastnit se celého programu, který probíhá na URČITÉ TÝDENNÍ TÉMA ve čtyřech základních akcích (páteční je jako bonus), můžete si zakoupit vstupenku na celý program.

Pokud máte zájem zúčastnit se pouze jednotlivé akce či akcí programu, můžete si zakoupit jednotlivou vstupenku/y na příslušnou akci.


T
ýdenní holistický program se sestává z těchto pěti akcí s bonusem
(které na sobě logicky navazují):

PONDĚLNÍ AKCE

Živé cca 0,5 hod vysílání s otevřením týdenního tématu

V pondělí kolem 11 hod živě dopoledne začnu živě vysílat přes svůj you tube kanál, v rámci kterého vás zasvětím a uvedu do týdenního programu a otevřu dotazy k tomuto tématu.

Pozvánka na aktuální týdenní program a jeho dílčí akce bude vždy zveřejněna na mojí facebookové stránce “Daniela Šenarová, holistická právnice” a na mé další stránce Mgr. Daniela Šenarová a také v mojí skupině komunita holistická právnice. 

ÚTERNÍ AKCE

Online debata/diskuse
na týdenní téma (max. 1,5 hod)

V úterý kolem 19 hod k večeru zahájím živou debatu na vybrané týdenní téma.

Odkaz k připojení se na živou online debatu/diskusi, která bude probíhat přes ZOOM obdrží ti, co si zakoupí týdenní program.

STŘEDEČNÍ AKCE

Online odborná přednáška přes
you tube v délce cca 1,5 hod

V úterý pro vás natočím moji odbornou přednášku na dané týdenní téma (ve které vám předám právní informace a výklad k danému tématu). Přístup k této přednášce obdrží ti, co si zakoupí přístup do týdenního programu nebo k záznamu na danou přednášku.

ČTVRTEČNÍ AKCE

Online skupinová poradna (2 akce cca 1,5 hod ) od 10 hod a stejně tak od 11 hod 45 minut

Ve středu v 10 hod a poté od 11 hod dopoledne začnu živě vysílat přes you tube on-line poradnu, v rámci které budu po dobu 2x cca 45 minut odpovídat na konkrétní dotazy účastníků k tématu daného programu, popř. dané akce, které budou souviset s aplikací práva na konkrétní situace. 

PÁTEČNÍ AKCE

Shrnutí klíčových informací
k tématu a vyústění v konkrétní podporu (od 11 hod – 12.30 hod)
 

V pátek od 11 hod dopoledne začnu živě vysílat přes you tube, ve kterém ústně shrnu klíčové informace k danému tématu pro účastníky programu a předobjednávka zájemců o e-book, anebo šablonu pro určité právní jednání či úkon, kdy cena se odvine od celkového počtu zájemců (předobjednávek).

BONUS AKCE

zDARma online přístup k záznamům z týdenního programu

Učastníci týdenního programu získají video záznamům z online přednášky, online poradny a online debaty v ceně týdenního programu zDARma.

Hotové šablony, e-booky nebo přístup k týdenním záznamům si mohou samostatně zakoupit v e-shopu i ti, kteří se týdenního programu neúčastnili.

MAATčin holistický program vytvořený na míru

Téma: “NA MÍRU DLE ŽÁDOSTI”

Program lze vytvořit i na zakázku (na míru), tj. že se bude vztahovat na konkrétní téma, které spadá do mojí specializace tak, aby splňoval záměr, že bude podporovat poskytovat „svébytné bytí a tvoření harmonických vztahů podle „Holistické spravedlnosti“, která staví na Jednotě s Universální bytostnou podstatou všeprostupující Existence/Duchem, Rovnováze polarit Duše a Zákonnosti neboli Legitimní činnosti ve Hmotě).

Pevná cena za tento produkt se liší podle toho, kolik osob se účastní daného programu. 

žádost o vytvoření holistického programu na míru

Ochrana osobních údajů (GDPR)

15 + 10 =