Zaplatit produkt

Přístup k záznamům z týdenních programů
za cenu od 800 Kč 

Zašlete mi prosím zprávu nebo email

oppokud byste po zaplacení neobdrželi email doručující zaplacený produt.

Děkuji.  Daniela Šenarová