komplexní ucelené řešení a spolupráce  

Žádost
o VIP podporu 

Máte-li vážný zájem o komplexní řešení svojí situace či dlouhodobější či rozsáhlejší spolupráci, pošlete mi, prosím, žádost o schůzku 

Online žádost o schůzku

ve věci dlouhodobého či opakujícího se poskytování “individualizovaných” služeb holistického průvodce na bázi komplexního řešení v rámci adekvátního servisu nastaveného na míru

op

V případě vašeho zájmu o komplexní holistické řešení či dlouhodobé či opakující se poskytování individualizovaných služeb holistického průvodce v rámci “adekvátního servisu” na míru si můžete níže zaslat žádost o schůzku, na jejíž základě vám bude zaslán přístup ke všem informacím ohledně poskytování holistického servisu.

V případě schválení Vaší žádosti o schůzku, obdržíte e-mailem odpověď s případnou nabídkou termínu pro online nebo osobní setkání.

Děkuji za zájem.
Daniela Šenarová

  Žádost o online setkání

  Ochrana osobních údajů (GDPR)

  15 + 7 =

  KOMPLEXNÍ INFORMACE SPADAJÍ POD OBCHODNÍ CITLIVÉ ÚDAJE A PROTO BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY POUZE NA ŽÁDOST

  INFO PRO POTENCIÁLNÍ ČI STÁVAJÍCÍ KLIENTY MAJÍCÍ ZÁJEM O KOMPLEXNÍ HOLISTICKÉ ŘEŠENÍ NEBO O SPOLUPRÁCI

  Co je to citlivá informace a citlivý údaj ?

  Neveřejná informace, která vyžaduje ochranu, protože její neoprávněné zveřejnění, použití, změna, ztráta nebo zničení by mohlo způsobit škodu osobě či instituci, jíž se týká. Základními kategoriemi citlivých informací jsou osobní údaje (např. zdravotní stav), ekonomické údaje (obchodní, průmyslové, služební, bankovní aj. tajemství) a údaje důležité pro bezpečnost státu (státní tajemství, utajované skutečnosti).

  Online žádost o zaslání přístupu ke komplexním informacím týkajících se
  poskytování individualizovaných služeb na bázi adekvátního servisu nastaveného na míru
  pro komplexní řešení nebo obsáhlejší spolupráci 

  op

  V případě vašeho zájmu o komplexní holistické řešení či dlouhodobé či opakující se poskytování individualizovaných služeb holistického průvodce v rámci “adekvátního servisu” na míru si můžete níže zaslat žádost o přístup ke všem informacím ohledně poskytování holistického servisu.

  V případě schválení Vaší žádosti, obdržíte e-mailem přístup ke všem relevantním informacím týkajících se poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu.

  Daniela Šenarová

   

  Žádost o zaslání komplexních informací týkajících se poskytováni individualizovaných holistických služeb v rámci komplexního řešení či dlouhodobější spolupráce

  Ochrana osobních údajů (GDPR)

  7 + 5 =

  Nastavení servisu na míru je přiměřené a vhodné pro komplexní holistické řešení,
  anebo pro dlouhodobější či rozsáhlejší spolupráci

  NASTAVENÍ SERVISU NA MÍRU

  Nastavení servisu na míru v ceně již od 3.000 Kč

  Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytnutí konkrétní činnosti spočívají v “nastavení holistického servisu na míru” a tato činnost je “přípravou pro poskytování holistického servisu na míru”.

  Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  “na míru”.

  Tento produkt se zaměřuje na uspokojení požadavku “nastavit či upravit poskytování některého ze standardních tří typů servisu na míru tak, aby zohledňoval “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu, v jakém respektují obecná kritéria právního postavení (jako jsou např. legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci a obecně platné férové zásady pro poskytování servisu či služeb).

  Servis na míru je servis, který se nastavuje “na míru” tak, že zohledňuje “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

  V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

  a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené “na míru” zapojily,

  b) rozsah “rezervované časové kapacity holistického průvodce” pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

  c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

  d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

  e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce “na klíč”, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

  f) zdravotní kondice klienta,

  g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

  h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

  ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

  Zakoupený produkt zahrnuje vyhodnocení výše uvedených kritérií v rámci úvodní online konzultace v rozsahu do cca 40 min a dalších 20 minut kryje zpracování cenové nabídky (minimálně je třeba uhradit 3.000 Kč). 

  V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit) a ujasníme si základní kritéria, která jsou pro vás relevantní pro přehodnocení standardizovaných podmínek a cen (viz výše).

  V rámci zbývající uhrazené ceny 3.000 Kč (která zahrnuje činnost v rozsahu 1 hod) vám zpracuji písemnou cenovou nabídku platnou pro časovou kapacitu holistického průvodce při poskytování individualizovaných holistických služeb, která zohlední reálný počet osob a další výše uvedená kritéria.

  Bližší informace k mojí nabídce servisů si můžete přečíst zde.