Zakoupit časovou kapacitu pro jednorázové poskytnutí vybrané holistické služby či služeb v rámci standardizovaného adekvátního servisu

Ad hoc podpora (služba/y)

Jednorázově zakoupit časovou kapacitu pro standardizovaný adekvátní servis s výběrem konkrétní služby/služeb

Časová kapacita za cenu 3.000 Kč/hod platná pro "Výhradní servis" (určený pro jednu osobu/jednotlivce)

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “mojí individualizované podpory” (servisu) v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Výhradní servis” (tj. 3.000 Kč/hod).

“Výhradní servis” je určen pro jednu živou osobu/jednotlivce, který má zájem o “holistický” přístup (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy), chce či musí řešit svoji určitou životní situaci individuálně (bez zapojení s jinými osobami např. z důvodu zachování důvěrnosti či podléhá povinnosti mlčenlivosti), anebo je okolnostmi doveden se v ní nechat podpořit na bázi “výhradně poskytovaného servisu (služeb)”.

V rámci VÝHRADNÍHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 3.000 Kč a servis poskytuji výhradně jedné osobě či jednotlivci, který si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých  podle ceníku v časové kapacitě. Více info k “Výhradnímu servisu” si můžete přečíst zde.

Zakoupením časové kapacity v rámci VÝHRADNÍHO SERVISU” výslovně souhlasíte, že poskytování objednané služby či služeb bude probíhat jen v rozsahu reálně zaplacené časové kapacity a jen výhradně pro vás  samotné a díky této “výhradnosti” platíte vyšší cenu než v případě Sdíleného či Skupinového servisu.

Dále souhlasíte, že výhradně zaplatíte či nahradíte reálné výdaje spojené s poskytnutím objednané služby či služeb ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Časová kapacita ve výši 2.000 Kč/hod platná pro "Sdílený servis" (určený pro max. 5 osob/jednotlivců)

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli “mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky”, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Sdílený servis” (tj. 2.000 Kč/hod). Tato výše je stanovena s ohledem na to, že služba či služby budou poskytovány “sdíleně” spolu s další 1 až max. 4 osobám (dohromady až 5 jednotlivcům/živým osobám včetně vás), které si stejně jako vy – každý sám za sebe – platí stejnou službu v této ceně kromě svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. 

“Sdílený servis” je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a chtějí se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit a cena časové kapacity holistického průvodce činí 2.000 Kč/hod. Více info k “Výhradnímu servisu” si můžete přečíst zde.

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších až 4 osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě “VÝHRADNÍHO SERVISU”) a že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

Zakoupením časové kapacity PRO “SKUPINOVÝ SERVIS” (produktu) výslovně souhlasíte, že poskytování objednané služby či služeb bude probíhat jen v rozsahu reálně zaplacené časové kapacity. Dále berete na vědomí a výslovně souhlasíte, že se rovným dílem podělíte o “úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím objednané sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Časová kapacita ve výši 1.000 Kč/hod platná pro "Skupinový servis" (určený pro min. 6 a více osob)

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli “mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky”, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Skupinový servis” (tj. 1.000 Kč/hod).

Skupinová podpora je určena pro 6 a více osob/jednotlivců, které – každá za sebe – prožívá a potřebuje řešit určitou (tj. stejnou, anebo typově podobnou) situaci a chce se při jejím řešení nechat podpořit ode mně. Zakoupením časové kapacity v rámci skupinového servisu osoba souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších min. 6 i více jednotlivců/živých osob, které danou situaci řeší také a díky skupinově poskytované podpoře platí nižší cenu (než v případě “Výhradního” či “Sdíleného” servisu).

Cena časové kapacity holistického průvodce činí 1.000 Kč/hod/osobu. Tato výše je stanovena s ohledem na to, že vybraná služba či služby budou poskytovány “sdíleně” spolu s dalšími min. 5 osobami (dohromady až 6 jednotlivcům či osobám včetně vás), které si  stejně jako vy – každý sám za sebe – platí stejnou službu v této ceně kromě svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. 

“Skupinový servis” je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých je min. 6 a více (např. se může jednat o firemní zaměstnance či spolupracovníky, členy komunity, hnutí nebo jakékoliv jiné skupiny či společenství atd.) a chtějí se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Více info ke “Skupinovému servisu” si můžete přečíst zde.

Zakoupením časové kapacity pro Skupinový servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších min. 6 a více osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě “VÝHRADNÍHO či “SDÍLENÉHO” SERVISU”) a že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

Zakoupením časové kapacity PRO “SKUPINOVÝ SERVIS” (produktu) výslovně souhlasíte, že poskytování objednané služby či služeb bude probíhat jen v rozsahu reálně zaplacené časové kapacity. Dále berete na vědomí a výslovně souhlasíte, že se rovným dílem podělíte o “úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím objednané “skupinově sdílené služby” ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Máte-li vážný zájem o komplexní řešení svojí situace či dlouhodobější či rozsáhlejší spolupráci, pošlete mi, prosím, žádost o schůzku.  Děkuji. Daniela Šenarová