Zakoupit časovou kapacitu pro VIP podporu ve formě uceleného řešení v rámci standardizovaného adekvátního servisu

VIP podpora

Komplexní řešení

Zakoupit VIP podporu pro komplexní ucelené holistické řešení na bázi rozsáhlejší
či intenzivnější partnerské spolupráce za pevnou cenu
 

Komplexní informace k ucelenému řešení poskytuji pouze na žádost.  Děkuji za pochopení. Daniela Šenarová