komplexní systém podpory holistického průvodce

Formy

holistické
podpory  

komplexní systém podpory holistického průvodce zaměřená na celistvou harmonizaci systému vědomí člověka v universálně prospěšném
a spravedlivém MAATčin duchu, na němž staví
“Holistická spravedlnost”, která ctí klíčové principy (
jednota, rovnováha a legitimní zákonnost)

 

Aktuálně nabízím tyto různé formy holistické podpory 

Info k této podpoře

Veřejná online poradna probíhá každý čtvrtek od 10 a 11 hodin přes You Tube (viz kalendář denních akcí). Odkaz pro přístup do veřejné poradny získáte e-mailem po zakoupení vybrané vstupenky/přístupu.

Tuto podporu poskytuji na bázi jednorázové, týdenní nebo měsíční vstupenky (online přístupu) do mojí “veřejné holistické poradny” provozované přes platformu “You Tube”. 

 • Jednorázová vstupenka do online veřejné poradny (na 40 minut) stojí 350 Kč a platí pro jednu osobu
 • Jednodenní přístup do veřejné online poradny (2x 40 minut) stojí 500 Kč a platí pro jednu osobu
 • Měsíční přístup do veřejné online poradny (4x 1,5 hodiny) stojí 1.500 Kč a platí pro jednu osobu

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

1. Veřejná holistická poradna
(You Tube)

Veřejná online poradna probíhá každý čtvrtek od 10 a 11 hodin přes You Tube (viz kalendář denních akcí).

V rámci online veřejné holistické poradny vám obecně a rámcově (tj. na bázi obecně platných informací, obecně závazné legislativy a všeobecných znalostí) a v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb posdílím relevantní informace a doporučím vám, jak můžete sami svými silami (tj. svébytně) a současně legitimně (tj. v souladu s ústavním pořádkem ČR) prakticky řešit sami za sebe konkrétní situace, které se v současné době dějí většímu počtu lidí.

Odkaz pro přístup do poradny získáte e-mailem po zakoupení vstupenky (jednorázové, denní, týdenní nebo měsíční) – viz info k podpoře.

2. Neveřejná koncepční online holistická poradna (ZOOM)

Neveřejná online konzultace probíhá přes ZOOM. Neveřejná konzultace je určena pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna široké veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně jednorázově obecně poradit či z pohledu práva vyjasnit nějaké obecné otázky.

Poskytnutí online konzultace nevyžaduje z mé strany žádnou předchozí přípravu na konzultaci, ani žádné studium Vašich podkladů či relevantní legislativy a je zaměřeno pouze na koncepční řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace.

Odkaz do neveřejné online poradny probíhající přes ZOOM získáte po zakoupení neveřejné online konzultace – viz info k podpoře 

Info k této podpoře

Přístup pro připojení se přes ZOOM na online neveřejnou konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

1) Cena online “Exklusivní neveřejné konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 2.200 Kč a zahrnuje max. 40 minut. “Výhradní” online konzultace probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost osoby a až po zaplacení ceny služby.

2)  Cena online “Sdílené neveřejné konzultace” v délce 40 minut umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci tuto cenu.

 • Pro dvě osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.500 Kč/každou osobu sdílící neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro tři osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.100 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro čtyři až pět činí cena “Sdíleného servisu”: 800 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci a zahrnuje max. 40 minut.

3) Cena online neveřejné “Skupinové konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 500 Kč/osobu a platí na dobu cca 40 minut.

Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny konzultace za min. dle výše uvedených cen.

Upozornění !

Neveřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s vašimi podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace”.

Info k této podpoře

Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci. Zaplacením dochází k aktivaci adekvátního servisu pro poskytování této služby.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

1) Cena online “výhradní individualizované konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 3.000 Kč/hod

2)  Cena online “Sdílené individualizované konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci 2.000 Kč/hod/osobu.

  3) Cena online “Skupinové individualizované konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 1.000 Kč/hod/osobu.

  Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny “individualizované online konzultace” dle výše uvedených cen. v rozsahu min. 2 hod.

  Informace k poskytnutí individualizované službě na míru na bázi adekvátního servisu najdete zde.

  Upozornění !

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Předmětem tohoto produktu není “ucelenější konkrétní řešení”, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (např. “Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence” atd).

   

  3. Individualizovaná online konzultace”

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci a aktivovat si tak poskytování adekvátního servisu – viz info k podpoře

  Odkaz pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

  4. Individualizovaný adekvátní servis poskytovaný ad hoc či krok po kroku
  za hodinovou cenu pro něho platnou

  Tato podpora se zaměřuje na individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce, a to buď jednorázově, anebo postupně po jednotlivých “dílčích krocích” (ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající). Za tuto individualizovanou ad hoc podporu se platí cena platná pro tzv. “adekvátní servis”.

  Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.

  Info k této podpoře

  Zakoupená časová kapacita podle ceny platné pro tzv. “adekvátní servis” se použije na konkrétní objednanou/vybranou “individualizovanou službu” či činnost pod ní spadající, a to podle zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

  Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.

  Jednorázová podpora se zaměřuje na individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce, a to buď jednorázově, anebo postupně po jednotlivých „dílčích krocích“ (ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající).

  Upozornění !

  Předmětem tohoto produktu není “komplexní řešení”, které vyžaduje nejen detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu, ale obnáší také službu “Management spravedlivého procesu”.

   

  Info k této podpoře

  Zakoupením tohoto produktu si zajistíte “VIP osobní podporu” průvodce při praktickém řešení svojí konkrétní životní situace poskytovanou na bázi partnerské podporující spolupráce na míru (ve formě “uceleného komplexního řešení na míru”), které bude probíhat po určitou domluvenou dobu s ujednáním určitého rozsahu hodin (časové kapacity) v rámci pevně domluvené ceny kryjící jistý časový rozsah klíčové činnosti holistického průvodce a jeho náklady nezahrnuté v ceně časové kapacity.

  Tento produkt (časovou kapacitu pro ucelené řešení) lze zakoupit jen na základě schválené žádosti a vzájemně dohodnuté minimální délky a/nebo rozsahu spolupráce z níže nabízených možností:

  • Cena pro “VIP podporu” ve formě uceleného řešení na 1 měsíc a/nebo v rozsahu do 40 hodin stojí 130.000 Kč včetně všech nákladů a náhrad průvodce.
  • Cena pro “VIP podporu” ve formě uceleného řešení na 2 měsíce a/nebo v rozsahu do 80 hodin stojí 260.000 Kč všech nákladů a náhrad průvodce.
  • Cena pro “VIP podporu” ve formě uceleného řešení na 3 měsíce a/nebo v rozsahu do 120 hodin stojí 390.000 Kč všech nákladů a náhrad průvodce.

  INFORMACE (shrnutí čím vás umím a mohu tvořivě podpořit při praktickém řešení vaší složité či obtížné životní situace nebo záležitosti)

  1. POMOHU VÁM CO NEJOBJEKTIVNĚJI ZMAPOVAT SVOJI SITUACI V DUCHU CELISTVÉ (HOLISTICKÉ) SPRAVEDLNOSTI

  Stěžejní činností holistického právníka a průvodce celistvou/holistickou  spravedlností je komplexně a objektivně (tj. z holistického vhledu do tří vibračních úrovní Existence/Bytí (duchovní, duševní a materiální) objektivně zmapovat a celkově prozkoumat danou situaci, ve které se aktuálně nacházíte a vytvořit celistvý obraz stvořený v komplexním duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimity (Spravednosti).

  A poté vám v navazujících krocích doporučit „na vaši míru“ konkrétní „harmonizační = vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) způsob či postup a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení „celistvé harmonie“ na všech třech rovinách „Bytí (Existence)“, které dohromady tvoří jeden jediný harmonický CELEK.

  2. POMOHU VÁM DIAGNOSTIKOVAT SKRYTOU PODSTATU PROŽÍVÁNÍ DANÉ OBTÍŽE VE VZTAHU Z POHLEDU EXISTUJÍCÍ JEDNOTY A ROVNOVÁHY

  Navedu vás k pochopení skutečné duchovní (metafyzické) podstaty  „projeveného problému“, resp. prožívané „životní situace“ a pomohu vám „objasnit“ jeho skrytý smysl jejího zažívání.

  3. POMOHU VÁM ODHALIT SKRYTOU DUCHOVNÍ/ENERGETICKOU PŘÍČINU PROJEVU VAŠÍCH OBTÍŽÍ

  Pomohu vám skrze „holistický/celistvý vhled“ a „diagnostiku (ne)rovnováhy existující mezi třemi bytostnými úrovněmi Existence (duchovní, duševní a fyzické) zjistit a objasnit konkrétní rozpor (nejednotu, nerovnováhu, nesoulad, dis harmonii) a tedy i konkrétní důvod zažívání vaší dané situace či problému ve svém životě. 

  Dále Vám pomohu diagnostikovat „váš destruktivní neharmonický postoj a konání, kterým se odchylujete od svojí trojjedinné světelné bytostné podstaty  a dovolujete, podporujete či spolu-tvoříte ve vztahu k sobě či druhým „neharmonii, nespravedlnost, neférovost, nerovnováhu“ (a tím konáte proti Existenci jako Celku).

  Nasměřuji vás k „uvolnění vnitřního strachu a odporu“, který existuje ve vašem podvědomí spojeného s duševním prožívání (který blokuje hamonizující proudění světla = Vědomí vaším trojjedinným systémem). Tento odpor/blok (skrze povyšování či ponižování) ve vašem vědomí oděděluje a polarizuje vzájemně propojené části (polarity), což vychyluje váš systém z přirozené celistvé jednoty a rovnováhy, neboli harmonie.

  4. POMOHU VÁM NALÉZT A DOPORUČÍM VÁM ADEKVÁTNÍ  NÁPRAVU, ANEBO NALÉZT A PRAKTICKY ZREALIZOVAT KONKRÉTNÍ SPRAVEDLIVÉ ŘEŠENÍ

  Pomohu vám nalézt a doporučím vám „na míru“ adekvátní celistvě spravedlivé (harmonizační) řešení (tj. konkrétní nápravu) v duchu „Holistické/Celistvé Spravedlnosti.

  Toto celistvé spravedlivé (harmonizační) řešení zahrnuje konkrétní vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) konkrétní legitimní a adekvátní způsob či postup řešení a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení „celistvé harmonie“ na všech třech rovinách „Bytí (Existence)“, které dohromady tvoří jeden propojený CELEK.

  Toto řešení díky svojí ucelenosti a souladu nasměřuje a povede váš dis harmonizovaný systém vědomí zpět do celistvé rovnováhy (a to skrze uvolnění zátěže/odporu/bloku, který existuje na neprojevené úrovni Vědomí Celku a který se přirozeně uvolní následkem „konkrétního narovnání“ – harmonizace vašeho vztahu, postoje a konání ve vztahu k Existenci jako Celku, ke kterému vás navedu).

  Konkrétní „celistvě spravedlivé“ řešení vám mohu v rámci spolupráce také prakticky zrealizovat.

  5. POMOHU VÁM ZAJISTIT PRAKTICKOU POMOC S NENÁSILNÝM ODSTRAŇOVÁNÍM HMOTNÝCH PŘÍZNAKŮ A DOPORUČÍM VÁM, JAK MŮŽETE PŘEDCHÁZET JEJICH OPAKOVANÉMU STVOŘENÍ

  Mohu vám také prakticky pomoci s konkrétním praktickým řešením či eliminací konkrétních následků, které vznikly či hrozí, že se projeví ve vašem životě, popř. v životě jiného člověka vlivem vašeho destruktivního (neharmonického) postoje a jednání proti Existenci jako Celku (ve formě konkrétních problémů, sporů, životních obtíží).

  Současně vám objasním a prakticky navedu, jak můžete v jejich opětovném tvoření či opakovaném hmotném projevu sami svým postojem, případně konkrétním jednáním předcházet.

  V případě, kdy budete potřebovat „při realizaci řešení“ podporu odborných služeb, které osobně neposkytuji, anebo pro vás bude účelnější či levnější tyto služby zajistit skrze jiné osoby, pomohu vám „zajistit pro tyto účely jiného odborníka či specialisty“ s tím, že místo vás zajistím osobní dohled nad praktickým výkonem v tom smyslu, že bude toto řešení skrze externího odborníka probíhat způsobem podporujícím vaší harmonizaci a bude prováděno v souladu s konkrétní doporučenou nápravou či doporučeným spravedlivým řešením.

  6. V ROLI VAŠEHO PRŮVODCE VÁS POVEDU VAŠÍM HARMONIZAČNÍM PROCESEM ŘEŠENÍ KROK PO KROKU

  V případě, že se pro holistický (celistvě harmonizační) způsob řešení v duchu „Holistické/Celistvé Spravedlnosti rozhodnete, povedu vás procesem řešení vaší situace krok po kroku, a to tak, aby probíhal v duchu jednoty, rovnováhy a legitimity.

  Působím při tom v roli vašeho průvodce, který vám poskytuje svoji podporu a ochranu, zejména vám doporučuje a objasňuje, co je z vaší třeba potřeba učinit a proč a dohlížím nad tím, aby proces probíhal v duchu vaší osobní harmonizace (vyrovnání) s tím, že vás ke konání nijak nedonucuji, ani na sebe nepřebírám vaší osobní odpovědnost za nápravu, kterou od vás život požaduje.

  5. “VIP podpora” poskytovaná na míru
  a na bázi rozsáhlejší či intenzivnější partnerské spolupráce za pevně daný rozsah časové kapacity i cenu
   

  Tato “VIP podpora na míru” se poskytuje jen na bázi “partnerské spolupráce” a na základě schválené žádosti a až poté, co se zaplatí pevná cena za tento produkt kryjící klíčovou činnost a náklady holistického průvodce po určitou domluvenou dobu.

  Ucelená činnost zahrnuje zejména tyto klíčové služby:

  (i) Holistický celistvý vhled do situace v trojjedinném duchu (Jednoty, Rovnováhy a Zákonnosti),
  (ii) Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence,
  (iii) Činnost spojenou se spravedlivým vedením  procesu
  (iv) Online konzultace
  (v) Důvěrná diplomacie
  (v) Osobní harmonizační setkání.

  V případě zájmu o tuto ucelenou VIP podporu, je potřeba zaslat žádost, na základě které se zahájí příprava komplexního řešení na míru. Další detaily k této podpoře najdete níže.

  6. Produkty za pevnou cenu 

  Zakoupením některého z produktu/ů a jejich praktické použití si můžete rozšířit svoje vědomí o universálně či všeobecně platné informace.

  Produkty za pevné ceny nabízejí cenově přístupnou podporu, která  nevyžaduje ze strany průvodce žádnou přípravu, nezohledňuje ani individuální nastavení toho, kdo si produkt kupuje, ani jeho požadavky a ani konkrétní individuální okolnosti.

  Jde však zakoupit vytvoření produktu na objednávku (který bude přinášet všeoecně či universálně platné informace) s tím, že tento produkt bude vytvořen a dodán po zaplacení jeho ceny, a to zpravidla do 14 dnů.

  V rámci nabídky produktů lze zakoupit i “možnost přehrání” audio-video záznamů vzniklých z veřejné online poradny a z edukačních-informační-aplikačních holistických týdenních programů (ve formě online přístupu k těmto záznamům).

  Info k této podpoře

  V rámci nabídky produktů lze zakoupit i “možnost přehrání” audio-video záznamů vzniklých z veřejné online poradny a z edukačních-informační-aplikačních holistických týdenních programů (ve formě online přístupu k těmto záznamům).

  Upozornění !

  Produkty se svojí povahou ani záměrem nezaměřují na individualizované poskytování služeb, ale pouze pro ad hoc poskytovanou podporu stavící na všeobecně známých skutečnostech a na platné legislativě.

   

  Info k této podpoře

  Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro max. 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové).

  a) Osobní harmonizační setkání může mít “uvolněný a společenský” charakter čisté “zábavy, relaxace, volné diskuse, poznávání se s lidmi”.

  Více informací k této formě podpory = produktu (“Osobní zážitkové skupinové setkání spojené s doprovodným programem již od 300 Kč”) včetně jeho zakoupení najdete v e-shopu zde.

  b) Osobní harmonizační setkání může být zaměřeno také na záměrnou “činnost spojenou s přirozenou harmonizací systému vědomí”, jejímž obsahem je poskytování služby “osobní harmonizační setkání”. Toto setkání zpravidla obnáší osobní sdílení a konzultace, přednášku, seminář, workshop ve spojení s aktivitami harmonizujícímu celý lidský systém (ducha, duši, tělo i mysl) do souladu. Tato forma podpory je nabízena v několika variantách (čtvrtdenní do max 4 hod, půldenní do max 6 hod, celodenní do max 12 hod a vícedenní delší jak 13 hod), a to jak (i) jednotlivcům, tak (ii) malým skupinkám (do 5 osob), jakož i (iii) větším skupinkám (do 20 osob) nebo i (iv) velkým skupinám (nad 21 osob).

  Více informací k této formě této podpory = produktu (“Osobní harmonizační setkání či pobyt v propojení s přírodou a s možným doplňkovým programem od 500 Kč”) včetně jeho zakoupení najdete v e-shopu zde.

  7. Osobní relaxační a harmonizační setkání (individuální i skupinové)

  Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro max. 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové).

  Osobní harmonizační setkání může mít “uvolněný a společenský” charakter čisté “zábavy, relaxace, volné diskuse, poznávání se s lidmi”,

  Více informací k této formě podpory = produktu (“Osobní zážitkové skupinové setkání spojené s doprovodným programem již od 300 Kč”) včetně jeho zakoupení najdete v e-shopu zde.

  Osobní harmonizační setkání může být zaměřeno také na záměrnou “činnost spojenou s přirozenou harmonizací systému vědomí”, jejímž obsahem je poskytování služby “osobní harmonizační setkání”. Toto setkání zpravidla obnáší osobní sdílení a konzultace, přednášku, seminář, workshop ve spojení s aktivitami harmonizujícímu celý lidský systém (ducha, duši, tělo i mysl) do souladu. 

  Více informací k této formě této podpory = produktu (“Osobní harmonizační setkání či pobyt v propojení s přírodou a s možným doplňkovým programem od 500 Kč”) včetně jeho zakoupení najdete v e-shopu zde.

  8. “MAATčin holistický týdeník”
  (pravidelná týdenní podpora
  za pevnou cenu)

  Tato pravidelná a tématicky ucelená holistická podpora ve formě “tématických týdenních programů” se nezaměřuje na individualizovanou podporu či řešení na míru, avšak narozdíl od jednorázových “produktů” v sobě nese jednak pravidelnost a dále informační ucelenost a nasměřování k praktické aplikaci v konkrétní reálné situaci. 

  Vypsaná témata pro cyklus týdenních programů si můžete přečíst zde. Témata budu postupně připravovat a tvořit v souladu s aktuálním děním a poptávkou těch, kteří o ně projeví zájem. Zde lze zasílat náměty na témata.

  Obecnou strukturu týdenních programů a obecné info k této podpoře si můžete přečíst zde.

  Kalendář denních akcí s možností zakoupit přístup na jednotlivé denní akce najdete zde.

  Info k této podpoře

  Tato pravidelná a tématicky ucelená holistická podpora ve formě “tématických týdenních programů” se nezaměřuje na individualizovanou podporu či řešení na míru, avšak narozdíl od jednorázových “produktů” v sobě nese jednak pravidelnost a dále informační ucelenost a nasměřování k praktické aplikaci v konkrétní reálné situaci. 

  Vypsaná témata pro cyklus týdenních programů si můžete přečíst zde. Témata budu postupně připravovat a tvořit v souladu s aktuálním děním a poptávkou těch, kteří o ně projeví zájem. Zde lze zasílat náměty na témata.

  Obecnou strukturu týdenních programů a obecné info k této podpoře si můžete přečíst zde.

  “Kalendář denních akcí s možností zakoupit přístup na jednotlivé denní akce najdete zde.

  Upozornění !

  Tato podpora se nezaměřuje na individualizovanou podporu či řešení na míru, avšak narozdíl od jednorázových “produktů” v sobě nese jednak pravidelnost a dále informační ucelenost a nasměřování k praktické aplikaci v konkrétní reálné situaci. 

   

  Info k této podpoře

  Členství zahrnuje:

  1) Online přístup do členské „online komunity“ propojující lidi v Jednotném duchu komunity (tj. záměrem, hodnotami a cestou jejich uskutečňování a naplňování (“MAATčin Klub”) s možností kdykoliv z této komunity vystoupit. Členství v komunitě bude dobrovolné a bude fungovat na bázi dobrovolných a nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi “reciproční ekonomiky (členství). Online komunita bude fungovat na Telegramu, Facebooku a na You Tube.

  2) Online přístup k pravidelným týdenním holistickým programům podporujících trasnformaci, rozvoj a rozkvět přirozeného lidství a klíčovým záznamům.

  3) Online přístup do online veřejné poradny zaměřené na praktickou podporu při svébytném a harmonickém tvoření člověka ve formě vedení a učení “správné aplikaci” teoretických informací a jejich “praktické uvádění v život”, resp. k záznamům.

  4) Online přístup k „edukačním-informačním-osvětovým informacím“ ve formě e-booků pro praktické jednání v reálných situacích a vztazích, které podporují tvoření v „jednotném duchu“ podle „Holistické spravedlnosti“ podporující harmonii (tj. Duchovní Jednotu, Duševní Rovnováhu a Pozemskou Legalitu (tj. soulad s právním řádem ČR) formou nemanipulativní “edukace a vzdělávání“ v oblasti světského/pozitivního ale i bytostného/přirozeného práva”.

  5) Online přístup k “typovým šablonám a vzorům pro právní jednání”.

  6) Online  přístup k debatám, rozhovorům a diskusím vedeným na celospolečenská témata, resp. k jejich záznamům.

  7)  Online přístup k online přednáškám, právním výkladům, resp. k jejich záznamům.

  8) Přístup ke skupinovým osobním setkáním se zážitkovým programem, resp. k jejich záznamům.

  9) Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové, která poskytuje a/nebo zajišťuje komplexní služby (holistické, mediační i právní) v jednotném duchu se záměrem, aby spolupráce na bázi “adekvátního servisu” všechny účastníky podporovala a směřovala ke svébytnému řešení a chránila je při výkonu svého “legitimním postavení svébytné bytosti” podle “Holistické spravedlnosti”. 

  Individualizovanou podporu získají na bázi “skupinového servisu”, který bude poskytován členům klubu za zvýhodněnou cenu 600 Kč/hod/člen v případě, kdy se bude na poskytování vybrané služby podílet min. 6 osob. (Nečleni platí za “skupinový servis” poskytovaný 6 a více osobám 1.000 Kč/hod/osoba).

  Zájemce o klub nebo členy klubu sjednocuje “jednání prospěšné a spravedlivé pro Celek”. Více info zde

   

   9. Klubová podpora na bázi členství
  (MAATčin klub)

  Klubová podpora je určena pro všechny, kteří mají zájem o  holistickou podporu zaměřenou na “celistvě spravedlivé řešení”, které je v souladu s třemi klíčovými universální zákony (Jednota, Rovnováha a Legitimní Zákonnost), jež účinně (preventivně) chrání člověka před tvořením a prožíváním “destruktivních rezonancí = odpovědí Existence”, pokud dobrovolně jedná universálně prospěšně a spravedlivě ve prospěch Existence jako Celku (tj. ve vztahu k sobě i druhým).

  Členové klubu se mohou těšit na ucelenou platformu komplexní online podpory zaměřenou na “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” skrze “svébytné řešení praktických životních situací a problémů s celospolečenským dopadem” v universálně prospěšném spravedlivém MAATčin duchu dle Holistické Spravedlnosti stavící na třech klíčových principech Spravedlnosti (Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě).

  Pro klubovou podporu platí klubové ceny z důvodu objasněného v info k této podpoře za předpokladu, že člen klubu bude řádně dodržovat etický “MAATčin kodex” (upravujícímu zásady prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Celku činěného v universálním/jednotném MAATčin Duchu) a zaplatí řádně členský poplatek.

  Klubová podpora v MAATčin klubu zahrnuje přístup k vybraným “online produktům” v ceně členství a dále přednostní přístup k individualizované podpoře holistického průvodce za zvýhodněnou klubovou hodinovou cenu od 600 Kč/hod (tato cena platí pro člena zapojené do skupiny 6 a více osob, kterým je podpora poskytovaná).

  Více informací ke klubu a členství se dočtete zde.

  Nabídka služeb holistického právníka a průvodce spravedlností v jednotném duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimní legality (tj. holistickou spravedlností)