Vyberte stránku

komplexní systém podpory holistického průvodce

Formy

holistické
podpory  

komplexní systém podpory holistického průvodce zaměřená na celistvou harmonizaci systému vědomí člověka v universálně prospěšném
a spravedlivém MAATčin duchu, na němž staví
“Holistická spravedlnost”

 

Aktuálně nabízím tyto různé formy holistické podpory 

Info k této podpoře

Zakoupením jednorázové vstupenky získáte online přístup do mojí “veřejné holistické poradny”, ve které poskytuji všeobecně platné doporučení v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb

Veřejná holistická poradna se zaměřuje na poskytování obecně platných informací, které se opírají o holistickou spravedlnost stavící na třech klíčové universálních principech (jednotě, rovnováze a legitimní legalitě), přičemž poradna se zaměřuje na podporování procesu obrozování autonomoního postavení člověka ve společnosti skrze tři klíčové kvality bytí, a to svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka (které jsou klíčové kvality bytostné podstaty člověka a základem jeho autonomie).

 • Veřejná holistická poradna slouží také k nalézání objektivně spravedlivých a blahodárných (prospěšných) konceptů, závěrů a praktickýh postupů a řešení celospolečenských situací, problémů a sporů podle holistické spravedlnosti.
 • V rámci této mojí veřejné poradny vám dále obecně a rámcově (tj. na bázi obecně platných informací, obecně závazné legislativy a všeobecných znalostí) a v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb koncepčně a obecně doporučím, jak můžete sami svými silami (tj. svébytně) a současně legitimně (tj. v souladu s ústavním pořádkem ČR) prakticky řešit sami za sebe konkrétní situace, které se v současné době dějí většímu počtu lidí.

Měsíční vstupenka do online veřejné poradny stojí 350 Kč a platí pro jednu osobu.

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

1. Moje podpora na bázi ekonomiky dar za dar

Veřejná online poradna probíhá každý čtvrtek od 10 do 12 hodin přes You Tube.

Veřejná holistická poradna se zaměřuje na poskytování obecně platných informací, které se opírají o holistickou spravedlnost stavící na třech klíčové universálních principech (jednotě, rovnováze a legitimní legalitě), přičemž poradna se zaměřuje na podporování procesu obrozování autonomoního postavení člověka ve společnosti skrze tři klíčové kvality bytí, a to svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka (které jsou klíčové kvality bytostné podstaty člověka a základem jeho autonomie).

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

Více info k této podpoře najdete vlevo.

2. Edukační a informační produkty za pevně dané ceny

Nabízím podporu ve formě edukačně-informačních-vzdělávacích nástrojů a produktů, které jsou dostupné v těchto formátech:

a) Edukačně informační e-booky
b) Online přednášky 
c) Odborné debaty 
d) Analýzy a výklady právních norem podle holistické spravedlnosti
e) Šablony pro jednání podle holistické spravedlnosti

Na tyto produkty se vztahují autorská práva a produkty nelze používat pro další šíření, ani je šířit pro komerční účely (pokud není výslovně dohodnuto jinak).

Info k této podpoře

Za pevně dané a přístupné ceny nabízím podporu ve formě edukačně-informačních-vzdělávacích nástrojů a produktů:

a) Edukačně informační e-booky
b) Online přednášky
c) Odborné debaty
d) Analýzy a výklady právních norem podle holistické spravedlnosti
e) Šablony pro jednání podle holistické spravedlnosti

Na tyto produkty se vztahují autorská práva a produkty nelze používat pro další šíření, ani je šířit pro komerční účely (pokud není výslovně dohodnuto jinak).

Info k této podpoře

Zakoupením jednorázové vstupenky získáte online přístup do mojí “veřejné holistické poradny”, ve které poskytuji všeobecně platné doporučení v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb

Veřejná holistická poradna se zaměřuje na poskytování obecně platných informací, které se opírají o holistickou spravedlnost stavící na třech klíčové universálních principech (jednotě, rovnováze a legitimní legalitě), přičemž poradna se zaměřuje na podporování procesu obrozování autonomoního postavení člověka ve společnosti skrze tři klíčové kvality bytí, a to svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka (které jsou klíčové kvality bytostné podstaty člověka a základem jeho autonomie).

V rámci této mojí veřejné poradny vám obecně a rámcově (tj. na bázi obecně platných informací, obecně závazné legislativy a všeobecných znalostí) a v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb koncepčně a obecně doporučím, jak můžete sami svými silami (tj. svébytně) a současně legitimně (tj. v souladu s ústavním pořádkem ČR) prakticky řešit sami za sebe konkrétní situace, které se v současné době dějí většímu počtu lidí.

Měsíční vstupenka do online veřejné poradny stojí 350 Kč a platí pro jednu osobu.

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

3. Veřejná online holistická poradna
(na You Tube)

Veřejná online poradna probíhá každou středu od 10 do 12 hodin přes You Tube.

Veřejná holistická poradna se zaměřuje na poskytování obecně platných informací, které se opírají o holistickou spravedlnost stavící na třech klíčové universálních principech (jednotě, rovnováze a legitimní legalitě), přičemž poradna se zaměřuje na podporování procesu obrozování autonomoního postavení člověka ve společnosti skrze tři klíčové kvality bytí, a to svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka (které jsou klíčové kvality bytostné podstaty člověka a základem jeho autonomie).

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

Více info k této podpoře najdete vlevo pod info k této podpoře.

4. Neveřejná koncepční online holistická poradna pro členy klubu a jejich blízké, partnery a známé (ZOOM)

Neveřejná konzultace je určena pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna široké veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně jednorázově obecně poradit či z pohledu práva vyjasnit nějaké obecné otázky.

Neveřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s vašimi podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace”.

Odkaz do neveřejné online poradny probíhající přes ZOOM získáte po zakoupení neveřejné online konzultace – viz info k podpoře 

Info k této podpoře

Tento produkt platí v případě zájmu o “neveřejnou jednorázovou online konzultaci na dobu 40 minut za pevně danou cenu”Neveřejná online konzultace probíhá přes ZOOM.

 • Neveřejná konzultace je určena pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna široké veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně jednorázově obecně poradit či z pohledu práva vyjasnit nějaké obecné otázky.
 • Neveřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s vašimi podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace”.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na online neveřejnou konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny konzultace za min. dle níže uvedených cen.

1) Cena online “Výhradní neveřejné konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 2.200 Kč a zahrnuje max. 40 minut. “Výhradní” online konzultace probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost osoby a až po zaplacení ceny služby.

2)  Cena online “Sdílené neveřejné konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci tuto cenu.

 • Pro dvě osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.500 Kč/každou osobu sdílící neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro tři osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.100 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro čtyři až pět činí cena “Sdíleného servisu”: 800 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci a zahrnuje max. 40 minut.

3) Cena online neveřejné “Skupinové konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 500 Kč/osobu a platí na dobu cca 40 minut.

Upozornění !

Poskytnutí tohoto produktu nevyžaduje z mé strany žádnou předchozí přípravu na konzultaci, ani žádné studium Vašich podkladů či relevantní legislativy a je zaměřeno pouze na koncepční řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace.

Předmětem tohoto produktu není ani konkrétní řešení, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (zejména “Důvěrná diplomacie” a “Zajištění mediace a příprava na mediační proces”).

Info k této podpoře

Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci. Zaplacením dochází k aktivaci adekvátního servisu pro poskytování této služby.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

1) Cena online “výhradní individualizované konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 3.000 Kč/hod

2)  Cena online “Sdílené individualizované konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci 2.000 Kč/hod/osobu.

  3) Cena online “Skupinové individualizované konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 1.000 Kč/hod/osobu.

  Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny “individualizované online konzultace” dle výše uvedených cen. vrozsahu min. 1,5 hod.

  Informace k poskytnutí individualizované službě na míru na bázi adekvátního servisu najdete zde.

  Upozornění !

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Předmětem tohoto produktu není “ucelenější konkrétní řešení”, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (např. “Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence” atd).

   

  5. Individualizovaná online konzultace”

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci a aktivovat si tak poskytování adekvátního servisu – viz info k podpoře

  Odkaz pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

  6. Individualizovaný adekvátní servis poskytovaný ad hoc či krok po kroku
  za hodinovou cenu pro něho platnou

  Tato podpora se zaměřuje na individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce, a to buď jednorázově, anebo postupně po jednotlivých “dílčích krocích” (ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající). Za tuto individualizovanou ad hoc podporu se platí cena platná pro tzv. “adekvátní servis”.

  Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.

  Info k této podpoře

  Zakoupená časová kapacita podle ceny platné pro tzv. “adekvátní servis” se použije na konkrétní objednanou/vybranou “individualizovanou službu” či činnost pod ní spadající, a to podle zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

  Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.

  Jednorázová podpora se zaměřuje na individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce, a to buď jednorázově, anebo postupně po jednotlivých „dílčích krocích“ (ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající).

  Upozornění !

  Předmětem tohoto produktu není “komplexní řešení”, které vyžaduje nejen detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu, ale obnáší také službu “Management spravedlivého procesu”.

   

  Info k této podpoře

  Zakoupením tohoto produktu získáte online přístup k online video kursům na témata, která najdete v objednávkovém formuláři včetně jejich cen).

  Online kursy se zaměřují na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva na aktuální celospolečenská témata a slouží jako podpora k obrozování člověka v jeho soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti a jeho autonomním = bytostném postavení ve společnosti, potažmo ve vztahu ke státu i druhým lidem) a jako nemanipulativní podpora v procesu (narovnávání) pokřivených přesvědčení a postojů člověka a občana ve vztahu ke státu a ostatním lidem a naopak.

  7. “MAATčiny online kursy

  Zakoupením tohoto produktu získáte online přístup k online video kursům na témata, která najdete v objednávkovém formuláři včetně jejich cen).

  Online kursy se zaměřují na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva na aktuální celospolečenská témata a slouží jako podpora k obrozování člověka v jeho soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti a jeho autonomním = bytostném postavení ve společnosti, potažmo ve vztahu ke státu i druhým lidem) a jako nemanipulativní podpora v procesu (narovnávání) pokřivených přesvědčení a postojů člověka a občana ve vztahu ke státu a ostatním lidem a naopak.

  PŘIPRAVUJE SE

  8. MAATčin holistický program zaměřený na znovunastolení spravedlivého pořádku a harmonizaci vztahů skrze činnou kompetenci a podle holistické spravedlnosti 

  V rámci této holistické podpory nabízím program, který se zaměřuje na praktické blahodárné (prospěšné) řešení celospolečenských problémů a na znovu nastolení spravedlivého pořádku ve společnosti podle holistické spravedlnosti cestou činné kompetence, neboli spolu-tvoření v jednotném duchu.

  Tento program je přístupný pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do tvoření celospolečenských změn zahrnující znovunastolování spravedlivých poměrů ve společnosti a usměrňování státu při výkonu veřejné moci ve vztahu k lidu pomocí holistické spravedlnosti.

  V rámci tohoto programu budeme pod mým vedením společně v jednom duchu spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu, a to skrze společnou a kompetentní realizaci konkrétních praktických, konstruktivních a spravedlivých akcí (činů) a jednání, které budou směřovat mírumilovnou cestou k postupnému obrozování klíčových hodnot našeho společenství včetně autonomoního postavení člověka a respektování naší svébytné a důstojné bytostné podstaty).

  Info k této podpoře

  V rámci této holistické podpory nabízím program, který se zaměřuje na praktické blahodárné (prospěšné) řešení celospolečenských problémů a na znovu nastolení spravedlivého pořádku ve společnosti podle holistické spravedlnosti cestou aktivního zapojení se do řešení. Program zahrnuje rozbory a analýzy právních norem a jednání podle holistické spravedlnosti, edukaci a vzdělávání, jakož i praktické řešení skrze společné tvoření v jednotném duchu.

  Tento program je přístupný pro všechny, kteří se chtějí nejen sebevzdělávat a rozvíjet “ve svébytném a legitimním řešení situací” podle holistiké spravedlnosti, ale také se chtějí aktivně zapojit do společného tvoření celospolečenských změn zahrnující znovunastolování spravedlivých poměrů ve společnosti a usměrňování státu při výkonu veřejné moci ve vztahu k lidu pomocí holistické spravedlnosti.

  V rámci tohoto programu získají účastníci programu “podporu” pro řešení konkrétních situací (které mají celospolečenský charakter) nejen ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu ke společnosti (státu).  V rámci programu budeme pod mým vedením společně v jednotném spravedlivém a harmonickém duchu spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu, a to skrze kompetentní realizaci konkrétních praktických, konstruktivních a spravedlivých akcí (činů a jednání), které budou směřovat mírumilovnou cestou k postupnému nastolování spravedlivého pořádku a k obrozování klíčových hodnot našeho společenství včetně autonomoního postavení člověka a respektování naší svébytné a důstojné bytostné podstaty).

  Tyto činy (akce) budou realizovány na bázi činné kompetence z dobrovolných příspěvků (darů) účastníků programu, jimiž se připojí ke spoutvoření.

  Program je přístupný po zakoupení vstupenky ve výši 555 Kč.

  Upozornění !

  Tento program se nezaměřuje na individualizovanou podporu či řešení konkrétní situace jednotlivého člověka či skupiny na míru, ale na společné tvoření změny skrze konkrétní akce a činy konané na bázi “činné kompetence” v jednotném spravedlivém a prospěšném duchu pro celek tak, aby všichni občané bez ohledu na svoje postavení a roli ve společnosti ctili klíčové hodnoty naší země (svébytnost a důstojnost člověka na neporušitelnost jeho práv garantované státem) a neporušovaly demokratické základy a právní normy nejvyšší právní síly (ústavní pořadek naší země).

  Info k této podpoře

  MAATčin Klub obsahuje komplexní podporu podle “Holistické spravedlnosti”, která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě) zaměřenou na “obrozování vrozeného “svrchovaného postavení člověka ve společnosti” způsobem, který je harmonický (tj. spravedlivý a prospěšný) pro celé společenství (Celek).

  Zakoupení měsíčního nebo ročního členství v “MAATčin klubu” na doméně www.platforMAAT.cz přináší členům za pravidelný měsíční nebo roční poplatek:

  a) Přístup k informačním a edukačním produktům na jednom místě (hotové e-booky, realizované přednášky a debaty, online kursy, výklady a rozbory podle holistické spravedlnosti, šablony pro právní jednání a úkony), 

  b) Přístup do pravidelné online veřejné holistické poradny, resp. k záznamům,

  c)
    Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny, které jsou nižší než ceny pro ty, kteří nejsou členové klubu a nepřistoupí k etickému MAATčinu kodexu (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”)

  d) Přístup do holistického MAATčin programu za dobrovolné dary. Tento program je přístupný pro členy klubu, kteří chtějí aktivně s podporou holistické spravedlnosti spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu spočívající v obrozování autonomního postavení člověka ve společnosti a dále v konstruktivním usměrňování státu ve vztahu k lidu skrze smysluplné, spravedlivé a konstruktivní (legitimně-legální) činy, které členové svými dary finančně podpoří v jejich uskutečňování a praktické realizaci.

  Legitimním členem platforMAAT se může stát každý živý člověk, který se chce ve svém životě skrze svoje vlastní svébytné a legitimně-legální jednání (činění) a rozšiřování svého právního vědomí aktivně zapojit do “mírumilovného obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek.

  Legitimní přístup do klubu na tomto webu www.platformaat.cz se pojí s řádně zaplaceným členstvím a prodlužuje se jeho řádnou úhradou. 

  Zaváděcí cena měsíčního členství činí 700 Kč/měsíčně. Tato výše může být změněna, pokud by nekryla náklady na provoz klubu.

  Zaváděcí cena ročního členství v klubu hrazeného jednorázově dopředu činí 6.000 Kč (což vychází na 500 Kč/měsíčně), anebo na splátky činí cenu 7.200 Kč/ročně (což vychází na 600 Kč/měsíčně). 

   9. Klubová podpora na bázi členství
  (MAATčin klub)

  Klubová podpora je určena pro všechny, kteří mají zájem o  holistickou podporu zaměřenou na “celistvě spravedlivé řešení”, které je v souladu s třemi klíčovými universální zákony (Jednota, Rovnováha a Legitimní Zákonnost), jež účinně (preventivně) chrání člověka před tvořením a prožíváním “destruktivních rezonancí = odpovědí Existence”, pokud dobrovolně jedná universálně prospěšně a spravedlivě ve prospěch Existence jako Celku (tj. ve vztahu k sobě i druhým).

  Členové klubu se mohou těšit na ucelenou platformu komplexní online podpory zaměřenou na “obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” skrze “svébytné řešení praktických životních situací a problémů s celospolečenským dopadem” v universálně prospěšném spravedlivém MAATčin duchu dle Holistické Spravedlnosti stavící na třech klíčových principech Spravedlnosti (Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě).

  Pro klubovou podporu platí klubové ceny z důvodu objasněného v info k této podpoře za předpokladu, že člen klubu bude řádně dodržovat etický “MAATčin kodex” (upravujícímu zásady prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Celku činěného v universálním/jednotném MAATčin Duchu) a zaplatí řádně členský poplatek.

  Klubová podpora v MAATčin klubu zahrnuje přístup k vybraným “online produktům” v ceně členství a dále přednostní přístup k individualizované podpoře holistického průvodce za zvýhodněnou klubovou hodinovou cenu od 600 Kč/hod (tato cena platí pro člena zapojené do skupiny 6 a více osob, kterým je podpora poskytovaná).

  Více informací ke klubu a členství  se dočtete zde.

  Nabídka služeb holistického právníka a průvodce spravedlností v jednotném duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimní legality (tj. holistickou spravedlností)