spolutvoření a společná realizace holistických projektů v jednotném harmonickém duchu MAAT

 spolutvoření

projektů 

spolutvoření v jednotném duchu maat

Svými sponzorskými dary se můžete zapojit do společného tvoření (realizace) vybraného holistického projektu
v “jednotném duchu “MAAT”

Číslo transparentního účtu:

2901960681/2010 (fio)

CZ35 2010 0000 0029 0196 0681

FIOBCZPPXXX

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte, prosím, DAR.

Děkuji předem za Vaše sponzorské dary. Vážím si Vaší důvěry a bezpodmínečné podpory.

V případě, že budete potřebovat či chtít daňový doklad nebo sponzorskou smlouvu, prosím, napište mi na e-mail: office@senarova-daniela.cz

Děkuji předem za Vaše dary, kterými oceňujete a vyvažujete moji energii věnovanou na činnost pro náš všechny (celek). Vážím si Vaší důvěry a bezpodmínečné podpory.

Dary budou použity v “prospěšném a spravedlivém MAATčin duchu” na odměny a náklady spojené s přípravou, komunikací, prezentací a praktickou realizací “projektů” podporujících HUMANITU. 

Daniela Šenarová

1.

Dobrovolnost a nepodmíněnost sponzorského daru

Zaslání daru je vaším dobrovolným nepodmíněným aktem (činem) a z  jeho přijetí mi nevzniká žádný závazek ho vyrovnat = odčinit jinak, než SKRZE SVOJI DOBROVOLNOU SLUŽBU PRO CELEK 

4.

informování o realizaci projektu

Sponzor má právo být informován o postupné realizaci vybraného projektu, který svými sponzorskými dary spolu-tvoří a pomáhá realizovat, popř. se může zapojit do praktické realizace i svými vlastními konkrétními aktivitami. 

2.

Jednotný duch “MAAT

Sponzor svými finančími a nepodmíněně posílanými dary umožňuje a za sebe podporuje praktické uskutečňování projektů a spolu-tvoří a podílí se svými finančími dary na jejich postupné realizaci a dokončení v “JEDNOTNÉM DUCHU MAAT”.

Sponzor se touto svojí vlastní dobrovolnou a svébytnou aktivitou stává členem komunity “MAAT” (“platforMAAT”).

5.

Vrácení sponzorského daru

Sponzor nemůže po úhradě svého daru požadovat jeho vrácení kromě případu, kdy by vyšlo najevo, že jeho dar nebyl použitý v souladu s JEDNOTNÝM DUCHEM MAAT (tj.  v souladu se záměrem projektu, hodnotami a/nebo způsobem” podporujícím jeho uskutečnění).

3.

Výše a zaplacení sponzorského daru

Výše sponzorského daru závisí na svobodném rozhodnutí, úvaze a reálných finančních možnostech sponzora.

Pokud sponzorovi nevyhovuje níže nabídnuté částky (které se hradí přes platební bránu Pays), může zaslat svůj sponzorský dar bezhotovostním převodem přímo na účet.

Finanční dary lze posílat bezhotovostně buď na výše uvedený účet, anebo skrze platební bránu PAYS (viz níže)

Dar, který sponzor posílá ze svého svobodného rozhodnutí, osvobozeně = bezpodmínečně a v jednotném duchu komunity “MAAT”, má z pohledu jeho zapojení do přípravy a realizace aktivit a projektů stejnou hodnotu a  váhu (tj. není odvislé od výše jeho daru).

Pokud chcete na svůj sponzorský dar daňový doklad, pošlete mi, prosím, požadavek o fakturu s platebnými údaji e-mailem.