S jakými typovými životními situacemi (hmotnými projevy existence) vám mohu a umím jako holistický právní a průvodce celistvě pomoci či vás při jejím řešení podpořit v duchu holistické spravedlnosti (jednoty, rovnováhy a legality)

Typové situace 

Konkrétní vztahové situace a obtíže, s jejichž řešením vám dokážu holisticky/celistvě pomoci se záměrem zharmonizovat vztah k Životu
jako Celku, resp. předejít jeho dis harmonizaci

 

Předcházení tvoření problémů a sporů v rámci smluvních a závazkových právních vztahů a jejich včasná eliminace včetně zajištění právních služeb

Do této agenty patří zejména veškeré situace a mezilidské právní vztahy legislativně upravené zákonem č. 89/2021 Sb., občanský zákoník.

Dále sem patří legitimní výkon ústavně zaručených přirozených a občanských práv a svobod podle svrchovaného ústavního zákona č. 2/1993 Sb., listina práv a svobod.

Porušování dohod, slibů, neférové a nečestné jednání ve vztahu

Sem patří zejména situace, ve kterých se děje, že jedna nebo druhá strana vztahu řádně neplní svoje zákonné či smluvní závazky, porušuje, co bylo slíbeno či závazně dohodnuto, popř. k čemu se ve smlouvě nebo písemné zavázala.

Parazitické vztahy, újmy a škody všeho druhu, ztráty, škodlivé chování a poškozování majetku, zcizení, úniky financí, dluhy, pohledávky

Sem patří zejména takové situace, ve kterých se skrze váš systém a nevyvážené a neharmonické vztahy, kterých jste součástí, odehrávají nejrůznější úniky energií, jako jsou újmy a škody (materiální i nemateriální), ztráty,  škodlivé jednání a poškozování na úrovni hmotné i nehmotné, dluhy nebo nedobytné pohledávky či jiné úniky financí, anebo je zažívána jakákoliv nedostatečnost.

Narovnávání, vyvažování a harmonizace obchodních, partnerských a rodinných vztahů

Sem patří zejména situace, ve kterých se skrze váš systém odehrávají situace, ve kterých zažíváte neajrůznější problémy, komplikace, zraňování či jiné vztahové dis harmonie v obchodních, partnerských či rodinných vztazích. 

Vyhrocené situace, konflikty, spory, rozepře a právní pře a neochota ke smírnému jednání

Sem patří zejména situace, ve kterých se skrze váš systém odehrávají vyhrocené situace, konflikty, spory nebo dokonce čelíte nebo již řešíte právní při a rádi byste je vyřešili přednostně smírně, efektivně a bez zbytečného prodlužování a nákladů.

Nenaplňující, těžící, zneužívající, vyčerpávající, účelové vztahy

Sem patří zejména situace, ve kterých se skrze váš systém odehrávají nenaplňující vztahy (tj. vztahy, ve kterých se člověku nevrací to, co do vztahu ze sebe vkládá, investuje, anebo ve kterém se cítí využíván a vytěžovaný či zneužívaný. 

Toxické, sebestředné, egoistické, dominantní, agresivní chování, ponižování či povyšování ve vztahu, manipulace ve vztahu

Sem patří zejména situace, kdy se skrze váš systém odehrávají emočně vypjaté, manipulativní a toxické reakce a chování, jimiž jedna strana vůči druhé projevuje svoji převahu, sílu, dominanci, narcistické a sebestředné sklony, anebo naopak využívá svoji neschopnost, pohodlnost, podřízenost, závislost, bezmoc či postoj oběti, projevuje obavu postavit se za sebe či se odmítá o sebe postarat a převzít odpovědnost za svůj život.

Ukončování vztahů, rozchody, rozvody, opuštění a podpora při ukončování vztahu v případě zažívání strachu a obav z dopadů

Sem patří zejména situace, kdy se skrze váš systém odehrávají nesoulady spočívající v odmítání, účelovém využívání, necitlivém zacházení, opouštění, odcházení ze vztahů bez vystvětlení či snahy o odstranění nedorozumění.

Dále sem patří situace, kdy potřebujete právní a duchování podporu při ukončování vztahu v případě zažívání strachu a obav z nepříznivých následků či škodlivých dopadů.