Vyberte stránku

Navigace pro výběr vhodné či adekvátní podpory holistického průvodce zohledňující detail a přístup

 

Navigace

nabízím různé formy podpory podle toho, zda-li chcete podporu na míru či individualizovanou nebo neindividualizovanou (obecnou), anebo klubovou (skupinovou)

 

Navigace pro váš výběr vhodné
či přiměřené formy podpory 

Jednorázová podpora ve formě produktů za pevné ceny

(Zakoupení jednorázových nebo ucelených podpůrných informačně-edukačních produktů za pevnou cenu (jedná se např. o vstupenky či přístupy k záznamům z přednášek, tématických debat, e-booky, šablony pro jednání a úkony atd.)

Individualizovaná podpora poskytovaná krok po kroku na bázi hodinového servisu


(Zakoupení časové kapacity/produktu pro jednorázové poskytnutí konkrétní služby či služeb a jejich výběr
(“Online konzultace, osobní harmonizační setkání nebo osobní doprovod na jednání v rámci Důvěrné diplomacie atd.)

Komplexní ucelené holistické řešení včetně vedení procesu tvořené na míru v universálně prospěšném a spravedlivém duchu (“VIP” podpora)

(Tato podpora se vztahuje na komplexní řešení sitauce, anebo dlouhodobé či opakující se poskytování služeb na míru včetně vedení harmonizačního procesu řešení v universálně prospěšném a spravedlivém duchu. Tato podpora se platí na bázi zakoupení určitého objemu časového kapacity průvodce a paušální náhrady nákladů za pevnou cenu.

Osobní relaxační
a harmonizační setkání 

Osobní harmonizační setkání může mít “uvolněný a společenský” charakter čisté “zábavy, relaxace, volné diskuse, poznávání se s lidmi”.

Osobní harmonizační setkání může být zacíleno na záměrnou “činnost spojenou s přirozenou harmonizací systému vědomí”, jejímž obsahem je poskytování služby “osobní harmonizační setkání”. Toto setkání zpravidla obnáší osobní sdílení a konzultace, přednášku, seminář, workshop ve spojení s aktivitami harmonizujícímu celý lidský systém (ducha, duši, tělo i mysl) do souladu. 

Komplexní ucelená podpora na bázi tématických ucelených týdenních holistických programů

(Zakoupení týdenního MAATčina programu přináší “skupinovou neindividualizovanou podporu” ve formě online debat/diskusí, přednášek a skupinové veřejné online poradny za pevnou cenu.

Klubová podpora za klubové ceny na bázi členství v “MAATčin klubu”

(Zakoupení měsíčního členství v “MAATčin klubu” za pevný měsíční poplatek přináší členům “klubovou podporu zaměřenou na obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti v jednotném spravedlivém a prospěšném duchu za klubové ceny” za předpokladu, že dobrovolně přistoupí k dodržování etického “MAATčin kodexu” (upravujícímu zásady prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Celku činěného v universálním/jednotném MAATčin Duchu) a zaplatí řádně členský poplatek.

Přehled konkrétních forem holistické podpory a detailní info