Vyberte stránku

nabídka aktuálních hotových neindividualizovaných produktů za pevné ceny

 Produkty za pevné ceny

Informačně edukační e-booky (hotové)

Zakoupením tohoto hotového informačně – edukačního produktu získáte e-book/y na Vámi vybrané téma, ve kterém jsou jasně a přehledně shrnuty relevantní universálně a legislativně platné informace. 

Stačí si vybrat z nabídky hotový e-booků a zaplatit online jeho pevnou cenu za základní licenci (která se běžně vztahuje na infoprodukty nebo edukační či vzdělávací autorksá díla).

Jednorázová vstupenka na online nebo živou přednášku

Zakoupením jednorázové vstupenky ve výši 350 Kč se můžete virtuálně zúčastnit mojí živé osobní nebo online “přednášky” probíhající na určité téma buď na určitém místě (osobní) nebo přes You Tube (online). Online přednáška trvá cca 1,5 až 2 hodiny.

Potvrzení o zakoupení vstupenky nebo neveřejného přístupu na online přednášku či na její audiovizuální záznam obdržíte e-mailem po zaplacení ceny vstupenky. 

Stačí si z formulářové nabídky vybrat konkrétní vypsané téma přednášky a zaplatit online přístup/vstupenku na tuto přednášku (která probíhá přes můj You tube kanál).

 

2 hodinová přednáška s debatou na objednávku

Zakoupením tohoto produktu za pevnou cenu 6.000 Kč si kupujete mojí online “přednášku”, která proběhne do 14 dnů v dohodnutém termínu na Vámi vyžádané téma přes You Tube nebo ZOOM. Online přednáška trvá cca 2,5 hodiny.

V ceně je i přístup k audiovizuálnímu záznamu, který obdržíte po zaplacení ceny do 24 hodin po proběhlé přednášce. 

 

Analýza s výkladem obecně platné právní normy z pohledu holistické spravedlnosti na objednávku"

Zakoupením tohoto produktu získáte holistický výklad  či rozbor konkrétní prání normy (meznárodní úmluvy, zákona či jiného obecně závazného právního předpisu) z pohledu holistické spravedlnosti stavící na třech klíčových universálně platných principech (Jednotě, Rovnováze. a Legitimní Zákonnosti).

Tento výklad zahrnuje studium, analýzu a výklad a bude sdělen (nahrán) v ústní formě  na audio – video záznam.

  • Pevná cena za tento produkt činí 300 Kč/za studium strany normativního dokumentu.
  • Cena za nahrání samotného výkladu podle “Holistické spravedlnosti” na audio-video záznam v rozsahu do 2 hodin je 6.000 Kč.

Hotové šablony pro legitimní jednání či úkon

Zakoupením šablony pro legitimní jednání (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné, které budu tvořit v návaznosti na poptávku v rámci mojí skupinové online poradny) můžete získat “profesiálně odladěný dokument”. 

Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i “jednorázovou neveřejnou online konzultaci do 40 minut”, v rámci které vám s vyplněním šablony poradím.

Hotovou typovou šablonu pro právní jednání a úkon můžete zakoupit již od ceny 100 Kč/1 stranu. Cena šablony se odvíjí od počtu stránek vybraného dokumentu.

Nastavení servisu na míru

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytnutí konkrétní činnosti spočívají v “nastavení holistického servisu na míru” a tato činnost je “přípravou pro poskytování holistického servisu na míru”.

Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  “na míru”.

Tento produkt se zaměřuje na uspokojení požadavku “nastavit či upravit poskytování některého ze standardních tří typů servisu na míru tak, aby zohledňoval “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu, v jakém respektují obecná kritéria právního postavení (jako jsou např. legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci a obecně platné férové zásady pro poskytování servisu či služeb).

Servis na míru je servis, který se nastavuje “na míru” tak, že zohledňuje “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené “na míru” zapojily,

b) rozsah “rezervované časové kapacity holistického průvodce” pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce “na klíč”, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

f) zdravotní kondice klienta,

g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

Zakoupený produkt zahrnuje vyhodnocení výše uvedených kritérií v rámci úvodní online konzultace v rozsahu do 40 min plus zpracování cenové nabídky (minimálně je třeba uhradit 3.000 Kč). 

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit) a ujasníme si základní kritéria, která jsou pro vás relevantní pro přehodnocení standardizovaných podmínek a cen (viz výše).

V rámci zbývající uhrazené ceny 3.000 Kč (která zahrnuje činnost v rozsahu 1 hod) vám zpracuji písemnou cenovou nabídku platnou pro časovou kapacitu holistického průvodce při poskytování individualizovaných holistických služeb, která zohlední reálný počet osob a další výše uvedená kritéria.

Bližší informace k mojí nabídce servisů si můžete přečíst zde.

Řešení technických problémů

V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

Děkuji. Daniela Šenarová