nabídka aktuálních hotových neindividualizovaných produktů za pevné ceny

 Produkty za pevné ceny

Jednorázová vstupenka na online debatu na celospolečenská témata za cenu od 350 Kč/cca 1,5 hod

Zakoupením jednorázové vstupenky na živou debatu či rozhovor s vybraným hostem či hosty se můžete virtuálně či osobně zúčastnit vybrané debaty na aktuální celospolečenské téma či téma týdenního programu.

Stačí si vybrat vypsané téma a online zaplatit vstupenku ve výši 350 Kč na danou debatu, která probíhá ve dvou částech po 40 minutách přes ZOOM.

Debata trvá v rámci zakoupené vstupenky cca 1,5 hodiny i s menší mezi přestávkou.

Jednorázová vstupenka na online nebo živou přednášku za cenu 350 Kč

Zakoupením jednorázové vstupenky ve výši 350 Kč se můžete virtuálně zúčastnit mojí živé osobní nebo online “přednášky” probíhající na určité téma buď na určitém místě (osobní) nebo přes You Tube (online). Online přednáška trvá cca 1,5 až 2 hodiny.

Potvrzení o zakoupení vstupenky nebo neveřejného přístupu na online přednášku či na její audiovizuální záznam obdržíte e-mailem po zaplacení ceny vstupenky. 

Stačí si z formulářové nabídky vybrat konkrétní vypsané téma přednášky a zaplatit online přístup/vstupenku na tuto přednášku (která probíhá přes můj You tube kanál).

 

2 hodinová přednáška s debatou na objednávku za cenu 6.000 Kč

Zakoupením tohoto produktu za pevnou cenu 6.000 Kč si kupujete mojí online “přednášku”, která proběhne do 14 dnů v dohodnutém termínu na Vámi vyžádané téma přes You Tube nebo ZOOM. Online přednáška trvá cca 2,5 hodiny.

V ceně je i přístup k audiovizuálnímu záznamu, který obdržíte po zaplacení ceny do 24 hodin po proběhlé přednášce. 

 

Vytvoření šablony pro legitimní jednání či úkon v ceně již od 190 Kč na objednávku

Zakoupením tohoto produktu získáte produkt, kterým je vytvoření šablony pro legitimní jednání či úkon (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné), která bude mít charakter “profesiálně odladěného dokumentu”. 

Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i “jednorázovou neveřejnou online konzultaci do 40 minut”, v rámci které vám s vyplněním šablony poradím.

Standardní ceník pro vytvoření šablony na míru:

a) Standardní cena za vytvoření šablony na míru výhradně pro jednu osobu se kalkuluje 3.000 Kč/stránku/osobu.

b) Standardní cena za vytvoření šablony na míru pro 2 až 5 osob se kalkuluje dle reálného počtu osob/zájemců a ceny od 700 Kč do 1.700 Kč/stránku/osobu.

c) Standardní cena za vytvoření šablony na míru pro skupinu 6 až 21 osob se kalkuluje podle počtu osob/zájemců dle ceny od 200 Kč do 600 Kč/stránku/osobu.

d) Standardní cena za vytvoření šablony na míru pro větší skupinu, komunitu či společenství zájemců v počtu více jak 22 a více se kalkuluje dle ceny 190 Kč/stránku/osobu a méně (dle reálného počtu zájemců).

Doporučení "koncepčního legitimního věcného a/nebo procesního způsobu řešení či postupu" již od 6.000 Kč

Zakoupením tohoto produktu získáte ode mne “koncepční doporučení”, které se může vztahovat buď

1) na “legitimní věcné řešení” vaší situace (viz bod A)), nebo

2) na “legitimní procesní způsob řešení” (viz bod B)), anebo

3) na obojí, tj. “legitimní věcné řešení plus procesní způsob řešení” vaší situace (A) plus B)).

A) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení” je písemné obecné shrnutí hlavních bodů pro praktické řešení vaší situace v souladu s klíčovými relevantními právními normami ČR”, které aktuálně vidím jako klíčové pro řešení vaší konkrétní situace či její určitého fáze.

Pevná cena za toto doporučení je 6.000 Kč.

Koncepční doporučení “legitimního věcného řešení” není v rámci tohoto produktu optimalizované na “vaši míru” (tj. nezohledňuje všechny okolnosti a kritéria týkající se vás, vaší konkrétní situace, postoje dotčených osob, ani vaše priority nebo finanční možnosti), ale pouze obecná kritéria jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci. Optimalizací na Vaší míru se zabývá služba (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života).

V případě, že se shodneme na tomto “legitimním věcném konceptu řešení” (jako základu pro jeho další rozpracování) a budete mít zájem o “detailizovanou podobu doporučeného řešení”, doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života) i konkrétní činnosti, které vám mohu v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout při praktickém zajištění vybrané služby či služeb.

B) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního procesního způsobu řešení” je písemné nezávazné doporučení aktuálně nejvhodnějšího přístupu, postupu či procesu (kterým může být transformační/holistický/smírčí, mediační, advokátní, arbitrážní, trestní či soudní) včetně konkrétní služby či služeb a/nebo činností, které vidím pro aktuální řešení vaší konkrétní situace jako účelné a smysluplné.

Pevná cena za toto doporučení je 6.000 Kč.

Koncepční “legitimní procesní způsob řešení” se v rámci tohoto produktu nezabývá “optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k  nákladu (ceny) na její pořízení” (tou se zabývá služba (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy”).

V případě, že se shodneme na “procesním způsobu řešení včetně věcném zadání konkrétních služeb” (které Vás mají odborně podpořit v rámci daného kroku či fáze řešení Vaší situace), doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy“) i konkrétní činnosti nebo úkony, které vám mohu v dané situaci v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout buď já osobně, anebo je mohu “zajistit” u jiných odborníků.

C) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení plus procesního způsobu řešení” vaší situace (A) plus B) jsou obě výše uvedená doporučení dohromady.

Pevná cena za obě doporučení je 12.000 Kč.

Analýza s výkladem obecně platné právní normy z pohledu holistické spravedlnosti na objednávku".

Zakoupením tohoto produktu získáte holistický výklad  či rozbor konkrétní prání normy (meznárodní úmluvy, zákona či jiného obecně závazného právního předpisu) z pohledu holistické spravedlnosti stavící na třech klíčových universálně platných principech (Jednotě, Rovnováze. a Legitimní Zákonnosti).

Tento výklad zahrnuje studium, analýzu a výklad a bude sdělen (nahrán) v ústní formě  na audio – video záznam.

  • Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč/1 stranu normativního dokumentu.
  • Cena za nahrání samotného výkladu podle “Holistické spravedlnosti” na audio-video záznam v rozsahu do 2 hodin je 6.000 Kč.

Osobní poznávací a relaxační setkání s doprovodným prožitkovým programem již od 300 Kč

Tato akce je pojímána spíše jako relaxační, poznávací, seznamovací, společenská a zážitková, než ryze “pracovní” či jako výkon “služby” (proto předmětem této akce není řešení osobních problémů a situací, které jsou předmětem placené služby (online konzultace či osobního harmonizančího setkání).

S touto akcí je zpravidla spojen i určitý doprovodný program – prožitek či zážitek (např. procházka po přírodě, otužování, saunování, lekce jógy či jiné tělesné aktivity, večeře v restauraci, návštěva kulturní akce atd.).  

Cena vstupenky na akci činí min. 300 Kč a nezahrnuje náklady na doprovodný program, dopravu ani případné ubytování, které si platí každý účastník sám na místě. 

Jednorázový osobní doprovod klienta na osobní jednání do 3 hod v ceně od 2.000 Kč

Zakoupením tohoto produktu získáte moji jednorázovou osobní podporu průvodce (ve formě osobního doprovodu) na vaše konkrétní jednání v rozsahu do 3 hodin (včetně dopravení se na místo jednání v rámci Prahy).

  • Pevná cena za tento produkt činí pro jednu osobu 9.000 Kč (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro dvě až pět osob 5.000 Kč/jednotlivou osobu (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro šest a více osob 2.000 Kč/jednotlivou (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).

Pokud jednání probíhá mimo Prahy, platí se vedle ceny za osobní jednání také náhrada promeškaného času (15 min/750 Kč) a náhrada cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

Upozornění !

Tento produkt nezahrnuje ani přípravu klienta na jednání, ani další činosti, které vyžadují detailní seznámení se situací a jejím pozadím, včetně postojů stran (což je přemětem poskytování individualizované služby “Důvěrná diplomacie”.

Informace k této službě poskytované na bázi adekvátního servisu si můžete přečíst zde. Informace k poskytnutí individualizované službě na míru najdete zde.

Osobní harmonizační setkání v propojení s přírodou a s možným doplňkovým programem od 500 Kč

Zakoupením tohoto produktu získáte dle svého výběru přístup na čtvrtdenní (2 až 4 hodiny), půldenní (4 až 6 hodin) nebo celodenní (8 až 10 hodin) osobní harmonizační setkání, které se zaměřuje na celkovou harmonizaci (vyladění) lidského systému s podporou přírody a různých aktivit.

Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro 2 až 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové).

1a) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

1b) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

1c) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až max. 20 osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 2.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

1d) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 500 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

2a) Půldenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

2b) Půldenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

2c) Půldenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (tyto si klient hradí sám separátně).

2d) Půldenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení ve formě snacku. Pevná cena za tento produkt činí 800 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

3a) Celodenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 8 hodiny a max. 12 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 24.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

3b) Celodenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby min. 8 hodiny a max. 12 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu.

3c) Celodenní harmonizační osobní setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 5.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

3d) Celodenní harmonizační osobní setkání pro 21 a více osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 1.400 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

Setkání lze zrealizovat i na dva a více dnů jako “harmonizační pobyt”. Pokud není dohodnuto výslovně jinak, cena se odvíjí od celodenní ceny a počtu dnů. 

Bližší informace ke službě “Osobní harmonizační setkání” si můžete přečíst zde.

Řešení technických problémů

V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

Děkuji. Daniela Šenarová