Online přednášky

 

Online záznam z přednášky
na téma

připravuje se

Online záznam z přednášky
na téma

Proč je nařízení povinného očkování z pohledu holistické spravedlnosti nesmysl a je z pohledu ústavního pořádku nulitní

Online záznam z přednášky
na téma

„Kdo má legitimní kompetenci a právo chránit lidské zdraví. Je to živý člověk nebo stát (koncept mysli a lidský výtvor)”

Online záznam z přednášky
na téma

“Můj výklad “svobodného výkonu ústavních práv svébytného občana a jeho omezování při jejich výkonu”

Online záznam z přednášky
na téma

„Úvod do svrchovaného postavení člověka ve společnosti a ve vztahu k ochraně svého zdraví” 

Online záznam z přednášky
na téma

“Proč se nikdo z nás nemusí podřizovat nátlaku či manipulaci týkající se našeho zdraví”

Online záznam z přednášky
na téma

“Moje zamyšlení nad podstatou a příčinou covid onemocnění v lidském systému”

Online záznam z přednášky
na téma

“Moje holistické zamyšlení nad očkováním a proč vidím, že nemůže šíření Covidu zastavit” 

Online záznam z přednášky
na téma

“Moje zamyšlení nad tím co je iluze, lež a pravda a jak nás život upozorní na to, co je co” 

Online záznam z přednášky
na téma

“O pozornosti a jak s ní můžeme pracovat a využívat její skrytou sílu”

Online záznam z přednášky
na téma

“O stínu, k čemu člověku slouží a tři hlavní postoje, jak se člověk ke stínu vztahuje”

Online záznam z přednášky
na téma

“Stádia osvobozování duše z područí Ega a jak poznáme sjednocení se s universální bytostnou podstatou”

licenční podmínky platné pro šíření přednášek

Často kladené otázky

Můj záměr tvoření přednášek (k čemu mají sloužit)

Moje přednáška jsou zaměřeny na osvětu a edukaci člověka ohledně svého postavení a práv z pohledu Holistické spravedlnosti, která staví na třech universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní legalitě).

Přednášky a jejich záznamy tvořím jako autorská díla v rámci mojí podpory člověka v jeho “transformačním procesu” směřujícího k obrození svého svébytného a autonomního postavení ve vztahu ke společnosti mírumilovnou a spravedlivou cestou v duchu Holistické spravedlnosti.

Jaké práva k užití autorského díla zahrnuje běžná (nekomerční) licence poskytnutá v ceně

Poskytnutá licence ke každé vybrané přednášce zahrnuje právo  shlédnout záznam z přednášku jako “edukační nástroj” pro svoje soukromé či osobní potřeby.

Jaké podmínky platí pro komerční využití autorského díla

V zaplacené ceně autorské přednášky není zahrnta licence používat dílo ke komerčním účelům.

Ke komerčnímu užití e-booků se vyžaduje předchozí písemný souhlas autora (Daniely Šenarové) na bázi konkrétní dohody s autorem. Na autorská díla se jinak právně vztahují příslušné předpisy platné pro nakládání s autorskými díly, zejména zákona č. 121/2000 Sb, zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).