(obsah a rozsah)

E-booky

 

E-book pro svébytného člověka 

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book „PRO SVÉBYTNOU BYTOST“ ©

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
 3. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 4. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 5. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
 6. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
 7. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 8. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
 9. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 10. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book pro zdravotní zákroky

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book „PRO ZDRAVOTNÍ ZÁKROKY”

OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění) a vyjádření přání pro případ nutného zdravotního zákroku učiněné ve smyslu čl. 9 mezinárodní úmluvy o biomedicíně a základních ústavních demokratických základů a hodnot České republiky
 2. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 3. Vhled do klíčových hodnot a postavení svébytného člověka, na kterých staví demokratické základy ČR chráněné ústavními zákony¨Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR (podrobně rozpracováno v manuálu pro člověka svébytnou bytost)
 4. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 5. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 6. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“ 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book pro zaměstnance z pohledu ochrany zdraví

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book  „PRO ZAMĚSTNANCE Z POHLEDU OCHRANY ZDRAVÍ“ ©

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ z pohledu pracovně-právních předpisů
 3. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 4. Vhled do právního postavení zaměstnance z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
 5. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 6. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 7. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

 Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book o protipandemickém zákoně

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book 
o “PROTI PANDEMICKÉM ZÁKONĚ“ ©

 OBSAH:

  1. Moje úvodní slovo
  2. Můj detailní právní rozbor zákona z pohledu jeho souladu s demokratickými základy a ústavním pořádkem ČR a moje zamyšlení nad záměrem tohoto zákona
  3. Můj pohled na to, čím je tento zákon atypický a vymykající se zákonům, které regulují „veřejný zájem“
  4. Čestné prohlášení (doporučené znění)
  5. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
  6. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
  7. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
  8. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
  9. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
  10. Vhled do postavení svébytného člověka podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
  11. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
  12. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
  13. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  14. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování             

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

Řešení technických problémů

V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

Děkuji. Daniela Šenarová