Vyberte stránku

Moje podpora za dary zaměřená na obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti 

Dar za dar 

Nabídka podpory mojí kanceláře za dary

(ze kterých si můžete vybrat a sami se rozhodnout, jak tento dar svým finančním darem vyvážíte)

Poskytnutí daru za přijatý dar na bázi vzájemně prospěšné ekonomiky daru

 

Dobrovolné reciproční (tj. vzájemně prospěšné) jednání bytostí ve vztahu k sobě navzájem podporuje Život jako Celek, a proto také může člověku přijaté plnění od druhého (které za sebe vůči němu vyvážil a vyrovnal) skutečně prospívat a fungovat.

Výše uvedené produkty jsem pro Vás vytvořila “v rámci mého živobytí” (které mi má sloužit k zabezpečování mých potřeb a hrazení závazků) a měly by posloužit jako moje “přístupná podpora pro Vás”. Ačkoliv bych tuto moji podporu mohla poskytovat jako svůj online edukační produkt za pevně danou cenu, rozhodla jsem se tyto svoje produkty nabídnout na bázi “dobrovolné reciproční ekonomiky daru” z důvodu, že vnímám transformační důležitost předávaných informací i potřebu, aby byly tyto infomace dostupné všem lidem (tedy i těm, kteří by si ji za cenu, kterou mne vytvoření tohoto programu skutečně stálo, nemohli ve své aktuální situaci dovolit).

Proto tuto svoji podporu zpřístupňuji všem a nechávám na Vaší osobní odpovědnosti, abyste sami za sebe (v duchu harmonické reciprocity) tuto moji podporu pro Vás za sebe finančně ocenili (na bázi vzájemné ekonomiky daru) podle svého vlastního vědomí, svědomí a finančních možností. 

Děkuji předem za Vaše dary a podporu v mojí činnosti pro Vás.

Daniela Šenarová