Vyberte stránku

Seznam činů
(akcí)

 

Čin č. 1. (akce = čin)

Zevrubná komplexní srovnávací právní analýza zákona o ochraně veřejného zdraví s pandemickým zákonem a jeho novelou a dále ústní (ve formě videa) a písemné zpracování výsledků mojí právní analýzy pro účely dalších navazujících činů (kroků) směřujících k právní ochraně bytí a blaha jedinců včetně jejich přirozených a občanských práv a svobod v případě praktického využití vládou prosazovaného pandemického zákona, resp. jeho novely

Čin č. 2. (akce = čin)

Písemná odůvodněná výzva poslancům, kteří nejsou proti novele, aby odmítli podruhé schválit novelu pandemického zákona (kterou odmítl Senát) s objasněním, proč je pandemický zákon, resp. jeho novela nepřípustná ve smyslu čl. 1 a 9 Ústavy z důvodu, že odstraňuje základní náležitost demokratického právního státu v situaci, kdy Senát novelu zákona vrátil Poslanecké sněmovně

Čin č. 3. (akce = čin)

Písemný dopis pro Prezidenta s objasněním, proč je pandemický zákon, resp. jeho novela nepřípustná ve smyslu čl. 1 a 9 Ústavy odstraňuje základní náležitost demokratického právního státu a proč je blahodárné pro společnost jako celek jej nesignovat a vrátit do sněmovny

Čin č. 4. (akce = čin)

Zpracování písemné výzvy poslancům, senátorům a prezidentovi k ochraně demokatických základů a náležitostí našeho právního státu s žádostí o podání ústavní stížnosti na zrušení novely pandemického zákona z důvodu, že odstraňuje podstatnou náležitost demokratického právního státu a vylučuje svébytný výkon ústavně zaručeného práva na právní ochranu ve smyslu dle č. 9 odst. 2 a 3 Ústavy a čl. 36 odst. 1 Ústavní listiny práv a svobod“ a nabídnutí právní argumentace a spolupráce při sepsání žaloby

Čin č. 5. (akce = čin)

 

Čin č. 6. (akce = čin)

 

Čin č. 7. (akce = čin)

 

Čin č. 8. (akce = čin)

 

Čin č. 9. (akce = čin)

 

Čin č. 10. (akce = čin)