Edukační holistické online kursy na aktuální celospolečenská témata podporující obrození autonomního (svébytného, důstojného a soběstačného) postavení člověka ve společnosti a znovu nastolení spravedlivého pořádku 

MAATčiny online kursy

 

Přehled aktuálních online
video programů 

 

PŘIPRAVUJE SE

 

"MAATčin holistický týdenní 8 hodinnový program" vytvořený na míru

Holistický týdenní 8 hodinnový program podporující klíčové hodnoty harmonického bytí “Svébytnost, Důstojnost a Soběstačnost v duchu “holistické/celistvé spravedlnosti lze vytvořit i na jiné “vyžádané téma” než je vypsáno, a to nejen pro menší či větší skupiny, ale i výhradně pro jednu osobu za tyto ceny:

a) Týdennní holistický program pro jednu osobu trvá min. 8 hodin a max. 12 hod. Pevná cena za tento produkt činí 30.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které se hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

b) Týdenní holistický program pro skupinku max. 5 osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které se hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

c) Týdenní holistický program pro skupinu od 6 do 20 osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod. Pevná cena za tento produkt činí 5.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které se hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

d) Týdenní holistický program pro skupinu 21 a více osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod. Pevná cena za tento produkt činí 1.500 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které se hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

Řešení technických problémů

V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

Děkuji. Daniela Šenarová