e-shop

E-shop

(online objednávky a elektronické platby)

Objednáním a zaplacením ceny vám vzniká právo na dodání
objednaného a zaplaceného produktu, potažmo konkrétní služby
či podpory s ním spojené

Nabídka produktů

Časová kapacita pro „úvodní online konzultaci a ad hoc konzultace“  

Info k objednávanému produktu

Zakoupená časová kapacita za cenu platnou pro příslušný „adekvátní servis“ (tj. “Exklusivní servis” určený výhradně pro jednoho jedntlivce či osobu)‘, nebo „Sdílený servisu pro 2 až pět jednotlivců, anebo „Skupinový servis pro 6 a více jedinců“),  se použije na poskytnutí služby „Úvodní online konzultace“, a to v rozsahu  či délce odpovídající zakoupené časové kapacity.

 

Časová kapacita pro „Exklusivní servis“
s objednáním konkrétní služby či služeb

Info k objednávanému produktu

Zakoupená časová kapacita za cenu platnou pro tzv. “Exklusivní servis” určený výhradně pro jednoho jedntlivce či osobu se použije na konkrétní Vámi objednanou/vybranou  službu” či služby, a to podle přednostně zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

Co je „Exklusivní servis“, jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké platí jednotné zásady a ceník pro jeho poskytování „jednorázově“ a/nebo „postupně po krocích“  se dozvíte zde.

Časová kapacita pro „Sdílený servis“ s objednáním konkrétní služby či služeb 

Info k objednávanému produktu

Zakoupená časová kapacita za cenu platnou pro tzv. “Sdílený servis” určený pro 2 až 4 jednotlivci se použije na konkrétní Vámi objednanou/vybranou  službu” či služby, a to podle přednostně zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

Co je „Sdílený servis“, jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké platí jednotné zásady a ceník pro jeho poskytování „jednorázově“ a/nebo „postupně po krocích“  se dozvíte zde.

Časová kapacita pro Skupinový servis“
s objednáním konkrétní služby či služeb

Info k objednávanému produktu

Zakoupená časová kapacita za cenu platnou pro tzv. “Skupinový servis” určený pro 5 a více jednotlivců se použije na konkrétní Vámi objednanou/vybranou  službu” či služby, a to podle přednostně zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

Co je „Skupinový servis“, jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké platí jednotné zásady a ceník pro jeho poskytování „jednorázově“ a/nebo „postupně po krocích“  se dozvíte zde.

Retreat individualizova-ný na míru s objednáním služeb 

Info k objednávanému produktu

„Exklusivní retreat“ neboli „harmonizační pobyt“ je forma mojí „VIP osobní podpory“ zaměřená na komplexní/celistvou harmonizaci ducha-duše-těla-mysli“ a je poskytována exklusivně = výhradně jednomu jedinci či párům.

Harmonizační retreat“ je „tématicky zaměřen“ v duchu mojí agendy a specializace s tím, že jeho součástí je také relaxace v lůně přírody, podporu „celistvého zdraví“ a také „posilování vztahu k přírodě“. Součástí „exklusivního programu na míru“ mohou být i společné výlety, sportovní aktivity, edukační workshopové aktivity, přednášky, debaty a sdílení“.

Exklusivní retreat je produkt, který poskytuji za „základní pevnou cenu“ kryjící vstupní náklady spojené se zajištěním a poskytnutím této „exklusivní komplexní podpory“. „Další složku“ ceny za tento produkt představuje „Váš dobrovolný dar na místě“, který bude vyjadřovat „Vaše osobní ocenění kvality čerpaných služeb“ a „Vaše vlastní osobní ohodnocení  poskytovatele služeb“.

Uhrazením objednávky získáte platnou (závaznou) rezervaci na „Exklusivní“ s tím, že jakákoliv změna termínu či navoleného retreatu (a tedy i jeho základní ceny) podléhá oboustranné dohodě.

Místo „harmonizačního pobytu“ se nachází v malé pošumavské vísce OHRAZENICE kousek od Volenic. Přesnou adresu s instrukcemi dostanete e-mailem v potvrzení o zaplacení objednávky.

Všechny podstatné informace k této mojí podpoře ve formě „Retreatu“ včetně základního ceníku  jsou k dispozici zde.

 

Skupinové tématické retreaty
až pro 10 jedinců

Info k objednávanému produktu

„Skupinový retreat“ neboli „harmonizační pobyt“ je forma mojí „VIP skupinové podpory“ zaměřená na komplexní/celistvou harmonizaci člověka a je poskytována buď menším skupinkám do 5 jedinců, popř. i větší skupině do 10 jednotlivců.

Harmonizační retreat“ je „tématicky zaměřen“ v duchu mojí agendy a specializace s tím, že jeho součástí je také relaxace v lůně přírody, podporu „celistvého zdraví“ a také „posilování vztahu k přírodě“. Součástí programu může být i seminář, kurs či edukační aktivity zaměřené na rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností „komunitní soběstačnosti“ a dále „přednášky, debaty a sdílení“ na téma aktuálně probíhajícího „harmonizačního procesu“, v rámci něhož dochází k „obrozování vrozené suverenity lidské bytosti“. Konkrétní skupinový program a specifické informace ke „Skupinovému retreatu“ jsou k dispozici zde. 

Skupinový retreat je produkt, který poskytuji za „základní pevnou cenu“ kryjící vstupní náklady spojené se zajištěním a poskytnutím těchto základních služeb:

– ubytování na 3 dny a 2 noclehy pro jednotlivce,
– společný odpolední a večerní program,
– nákup ingrediencí pro snídani, oběd a večeři)

Každý účastník skupinky si může dokoupit doplňkové služby jako jsou zejména:

– Zajištění odvozu z/do Strakonic do místa retreat
– Zajištění úklidu po skončení retreatu.

Další složku“ ceny za tento produkt představuje „Váš dobrovolný dar na místě“, který bude vyjadřovat „Vaše osobní ocenění kvality čerpaných služeb“ a „Vaše vlastní osobní ohodnocení  poskytovatele služeb“.

Místo „harmonizačního pobytu“ se nachází v malé pošumavské vísce OHRAZENICE kousek od Volenic. Přesnou adresu s instrukcemi dostanete e-mailem v potvrzení o zaplacení objednávky.

Uhrazením objednávky získáte platnou (závaznou) rezervaci na „Skupinový retreat“ s tím, že jakákoliv změna termínu či navoleného retreatu (a tedy i jeho základní ceny) podléhá oboustranné dohodě.

Všechny podstatné informace k této mojí podpoře ve formě „Retreatu“ včetně základního ceníku  jsou k dispozici zde.

Osobní přednášky, besedy, debaty a jednodenní semináře (naživo)

Info k objednávanému produktu

V rámci této mojí podpory poskytuji edukační živé přednášky, jednodenní semináře, debaty a besedy zaměřené primárně na právní ochranu lidství, edukaci a šíření osvěty včetně rozšiřování znalostí a právního povědomí.

 

Edukační online přednášky, besedy, debaty a jednorázové semináře

Info k objednávanému produktu

V rámci této mojí podpory poskytuji edukační online přednášky, semináře, kursy, debaty a besedy zaměřené primárně na právní ochranu lidství, edukaci a šíření osvěty včetně rozšiřování znalostí a právního povědomí.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud byste po zaplacení neobdrželi email doručující zaplacený produt a instrukce týkající se dodání vybraného produktu, potažmo poskytnutí služby spadajících do některé z forem mojí podpory, napište mi, prosím, emailovou zprávu.

Děkuji. 


Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.
Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.2024 Divi. All Rights Reserved.