Vyberte stránku

Žádost pro přizpůsobení dohody o poskytování a čerpání servisu na míru a ujednání recipročního příspěvku na jeho realizaci podle konsensuální dohody reflektující konkrétní vztahovou situaci a zapojení účastníků daného vztahu do procesu 

Předtím, než dojde k plnému zahájení poskytování/čerpání servisu, ale také kdykoliv během jeho poskytování/čerpání, se lze dobrovolně domluvit na přizpůsobení servisu na míru tak, aby se do čerpání servisu zapojili další jedinci, kteří souhlasí se sdílením činností v rámci daného servisu. 

V takovém případě je třeba s dotčenými jedinci vyjednat a domluvit a adekvátně upravit reciproční příspěvek na poskytování servisu tak, aby reálně pokrýval nejen skutečné vstupní náklady a výdaje poskytovatele servisu vynakládané ve prospěch jednotlivců (jako příjemců servisu), ale i spravedlivé ocenění duševní tvořivé činnosti v rámci holistické podpory spojené s praktickou realizaci konkrétních činností prováděných společně v rámci vědomé harmonizace.

Například je možné přizpůsobit servis na svoji míru v případě, kdy účastníci vztahu fakticky sdílí servis a řádně spolupracují na společném řešení v duchu holistické spravedlnosti, že požádají o zajištění mediačního řešení v duchu holistické spravedlnosti, které jim umožňuje, aby se pak poctivě dělili o reálné náklady spojené s prováděním této činnosti, popř. dalších činností probíhacích sdíleně v rámci  procesu vědomé/záměrné harmonizace jejich vztahu.

Přizpůsobit servis na svoji míru lze pak prakticky tím, že se příjemce servisu svébytně za sebe rozhodne, které konkrétní činnosti holistického právníka a průvodce procesem vědomé harmonizace svého vztahu k Bytí jako Celku má zájem reálně čerpat ve svůj osobní prospěch, popř.  o které z nich se při jejich poskytování bude dělit s jinými jedinci. Tím si může snížit a optimalizovat svoje výdaje tak, aby reálné náklady a výdaje byly vždy spravedlivě zaplaceny a poskytování servisu přitom nebylo na ničí nespravedlivý úkor .

Vyplňte tento formulář za účelem uzavření realistické reciproční dohody o poskytování/čerpání servisu přizpůsobeného NA MÍRU včetně ujednání o realistickém recipročním příspěvku
v procesu vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku

Formulář je potřebný pro potvrzení Vašeho souhlasu s pokračování v čerpání holistického servisu v rámci záměrné/vědomé harmonizace Vašeho bytostného vztahu k životu jako Celku a dále pro další zajištění časové kapacity holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací podle přirozené holistické spravednosti na poskytnutí jeho konkrétní Vámi vyžádané podpory ve formě konkrétních činnosti/í nabízených v rámci vědomé harmonizace primárního vztahu lidského jedince k Bytí jako Celku.

Svébytné uzavření dobrovolné, spravedlivé a realistické reciproční dohody o čerpání/poskytování holistického servisu, jakož i pro pokračování v jeho čerpání/poskytování v rámci Vašeho procesu vědomé harmonizace bytostného vztahu k Bytí jako Celku umožňuje „přizpůsobení servisu na míru“ skrze „realistické ujednání a řádné zaplacení celkového recipročního příspěvku na jeho ucelené poskytování“, popř. sjednání jeho postupných dílčích plnění.

Tento formulář slouží jako oboustranný podklad pro jednání o uzavření dodatku či dohody ohledně přizpůsobení servisu na míru včetně realistického sjednání recipročního příspěvku, popř. jeho dílčích plnění, výměnou za poskytování adekvátního servisu v rámci vědomého harmonizačního procesu.

Záměr dokumentu

Důvody návrhu pro přizpůsobení servisu na míru:

Rád/a bych čerpal/a servis přizpůsobený na míru podle počtu jednotlivců:

Vyjádření postoje příjemce servisu ke stanovení způsobu určení "recipročního příspěvku" a jeho hodnoty za čerpání holistického servisu v rámci kompletní harmonizace či jeho dlouhodobého čerpání.

Návrh celkové hodnoty či částky, kterou jsem schopen a ochoten za sebe poskytnout na čerpání servisu, popř. poskytnout jiné reciproční plnění:

Navrhuji, že placení recipročního příspěvku za čerpání servisu na míru budu provádět tímto způsobem:

Návrh aktuálního recipročního příspěvku, který za sebe ihned zaplatím na poskytování servisu, popř. poskytnu toto reciproční plnění:

Vybrat činnost/i pro můj vlastní "adekvátní servis na míru"

Pokud s poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, tak políčko zatrhněte.

12 + 3 =

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.