Přednáška/workshop na téma:


SPORY A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ
(HOLISTICKÝ, MEDIAČNÍ, ADVOKÁTNÍ, ARBITRÁŽNÍ A SOUDNÍ)


Tato přednáška/workshop se zabývá řešením sporů z pohledu všech dostupných způsobů (soudní, arbitrážní, advokátní, mediační a holistický) a jejich vzájemným porovnáním. 

Akce je vhodná pro laiky, kteří se chtějí zorientovat v této problematice a kteří své spory chtějí řešit přednostně jinak, než cestou soudní. Akce je vhodná i pro odborníky (advokáty, mediátory, arbitry, soudce, popř. jiné profese), kteří se věnují problematice sporů a zajímají se případně i o nové přístupy a trendy, jakým holistický způsob nepochybně je. 

Na workshopu se podělím o své znalosti, praktické zkušenosti a osobní náhledy na komplexní problematiku sporů z pohledu různých způsobů jejich řešení, které se vzájemně doplňují. 

Posluchačům přiblížím zejména, co je pro jednotlivé způsoby příznačné, čím se od sebe liší, jaké jsou jejich plusy a mínusy, jaké je postavení účastníků sporu a jaký mají osobní vliv mají na průběh procesu i konečný výsledek řešení a jaké jsou potenciální účinky těchto postupů na vyřešení sporu a shrnutí, jak se všechny tyto postupy vzájemně skvěle doplňují. 

POZVÁNKA

Zvu vás na svoji cca 2 hodinovou přednášku/workshop, na které si budeme povídat na téma, jak lze v současné době řešit spory a s jakými pravděpodobnými účinky a dopady pro ty, kterých se spory týkají.

V rámci této přednášky či workshopu vás v kostce seznámím se všemi dostupnými způsoby (soudním, arbitrážním, advokátním, mediačním a holistickým) a objasním vám, čím se od sebe liší, jaké jsou jejich plusy, mínusy a možná úskalí. Bude i prostor na dotazy, proto je koncipována pro max. 15 osob.

Přednáška je unikátní tím, že v kostce obsáhne všechny možné způsoby a dozvíte se i o zcela novém - holistickém způsobu, který se zaměřuje na celostní řešení z pohledu skutečné podstaty a příčiny vzniku sporu, tedy řeší situaci mezi účastníky z vyšší a hlubší perspektivy.

Na akci zvu především ty, kteří se chtějí zorientovat v této problematice a kteří mají zájem svůj spor vyřešit přednostně jinak, než cestou soudní. Nemusíte mi obavu, že budete zahlceni odbornými informacemi. Naopak, mým záměrem je zpřístupnit vám co nejjednodušeji existující systém postupů zaměřených na řešení sporů, abyste se mohli vědomě a svobodně rozhodovat, kterou cestou se ohledně řešení své vlastní záležitosti vydáte a s jakými účinky, riziky a možnými dopady na svůj život se díky této volbě pravděpodobně na této cestě setkáte.

Přednáška může být zajímavá i pro odborníky (advokáty, mediátory, arbitry, soudce, popř. jiné profese), kteří se věnují problematice sporů a zajímají se případně i o nové přístupy a trendy, jakým holistický způsob nepochybně je.

Cena za 2 až 2,5 hod přednášku je 500 Kč v případě platby předem na účet a 1500 Kč v hotovosti na místě. Přednášku nabízím v řadě termínů a časech, ze kterých si můžete vybrat.

Těším se, že se na některé z přednášek potkáme. 

Program přednášky/workshopu  

1. část (výkladová část)

Výklad bude probíhat na téma sporů a způsobů jejich řešení.

 • Seznámení se všemi hlavními způsoby řešení sporů (soudní, arbitrážní, advokátní, mediační a holistický); 
 • Porovnání těchto způsobů z pohledu, co je pro ně společné, specifické a čím se od sebe naopak odlišují (jejich plusy a mínusy); 
 • Jakou činnost od příslušného odborníka obnáší; 
 • Jaké je postavení účastníků sporu a jaký mají vliv na průběh procesu i konečný výsledek řešení jejich sporu; 
 • Jaké jsou potenciální účinky těchto postupů na vyřešení problému z pohledu jeho duchovní podstaty, duševní příčiny a jeho hmotného projevu);
 • Jak se mohou tyto způsoby z holistického pohledu vzájemně skvěle doplňovat a provazovat; 
 • Proč se důležité pokusit se vždy přednostně o smírné řešení sporu před podáním žaloby a proč je mimosoudní řešení sporů klíčovou fází řešení sporu.

Přestávka (15 minut) 

2. část (praktická část, otázky a diskuse)

 • v této části bude prostor věnován konkrétním dotazům účastníků
 • v této části se lze podle přání přítomných účastníků zabývat, pokud to časový prostor dovolí, jejich konkrétními situacemi

INFORMACE K PŘEDNÁŠCE/WORKSHOPU


Cena: 1.300 Kč (v případě platby předem) a 1.000 Kč (v případě úhrady na místě)

Maximální počet účastníků je: 15 osob

Doba trvání: 2 hod 

Termíny konání: 

 • termín: 8.1.2018 (17 - 19 hod), cena 1.000 Kč předem, 1.200 Kč na místě
 • termín: 11.1.2018 (17 - 19 hod), cena 1.000 Kč předem, 1.200 Kč na místě 

VS pro platbu je uveden v přihlášce (viz níže přihláška/objednávka)

Místo konání: bude včas upřesněno podle počtu účastníků

Lektor: Mgr. Daniela Šenarová (holistik, zapsaný mediátor a advokát)

PŘIHLÁŠKA A OBJEDNÁVKA 

(podmínkou závazné rezervace je úhrada)

SMLUVNÍ PODMÍNKY A STORNO


1. Pořadatelem a lektorem přednášky je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465, sídlem: Vilímovská 1476/33, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00, email: office@senarova-daniela.cz, tel: 603703129.

2. Závazná rezervace účasti na Přednášce je podmíněna připsáním úhrady ceny na níže uvedený účet. Závazná rezervace Vám bude potvrzena elektronickou zprávou zaslanou na váš zadaný e-mail, a to bez zbytečného odkladu po ověření úhrady. Počet míst je omezený na max. 15 osob.

3. Cenu za přednášku, prosím, uhraďte po vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky, a to:

 • na účet č. 3333666699/2010, pod variabilním symbolem, kterým je termín konání přednášky ve tvaru rok měsíc den (příklad: 20171128). V příkazu k úhradě do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení, popř. název firmy.
 • V případě, že posíláte úhradu ze zahraničí, zde jsou doplňující údaje k provedení platby: IBAN: CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX.

4. Po obdržení přihlášky a úhrady vám bude zasláno e-mailem potvrzení o registraci na přednášku v daném termínu. 

5. Daňový doklad o úhradě obdržíte buď elektronicky e-mailem nejpozději do 14 dnů od zaplacení a/nebo osobně na přednášce. 

6. Náklady spojené s dopravou na místo, kde Přednáška probíhá, a zpět si nesete sami. 

7. V případě zrušení vaší účasti se účtuje tento storno poplatek:

 • 7 až 3 kalendářní dny před zahájením přednášky: 50 % z uhrazené částky
 • 2-0 kalendářních dnů před zahájením přednášky: 100 % uhrazené částky.

V případě, že se na přednášku nedostavíte, platba se nevrací. Po vzájemné domluvě lze přesunout platbu na stejnou přednášku v jiném plánovaném termínu, popř. na jinou přednášku, popř. můžete svoji zakoupenou účast postoupit na jinou osobu. 

8. Jako pořadatel přednášky si vyhrazuji právo zrušit přednášku, popř. změnit termín nebo místo konání. V takovém případě budete o této skutečnosti informováni včas e-mailem s alternativním řešením s tím, že pokud nepotvrdíte svoji účast na jiné nabídnuté akci, na jejíž cenu by byla převedena a započtena vaše úhrada, bude vám zaplacená cena v plné výši vrácena na váš účet.

9. Všechny případné změny vám budou dány včas na vědomí, a to zpravidla e-mailem, popř.  telefonicky. Z toho důvodu jste požádáni o uvedení e-mailu a telefonu na přihlášce.

Přihláška a objednávka na seminář/workshop