Vyberte stránku

Kontakt

Vítejte na mém webu
Mgr. Daniela Šenarová

web je v rekonstrukci.

Profesionální oprávnění k výkonu činnosti

  • OSVČ registrovaná u ŽÚ Městké části Praha 1 (poskytování služeb holistického průvodce spravedlnost
  • samostatná advokátka a mediátorka akreditovaná ČAK pod č. 9547 s oprávněním pro výkon advokacie a advokátní mediace
  • zapsaná mediátorka akreditovaná u MS ČR s oprávněním provádět mediaci sporů podle zákona č. 202/2012 Sb. 

Zaslat zpravu

11 + 14 =

sídlo a adresa pro doručování

Bieblova 182/15
Praha 5 – Smíchov
Česká republika

datová schránka

c54egd3 

Phone

+ 420 – 603 – 703 – 129

www.senarova-daniela.cz

info pro spotřebitele
a nespotřebitele 

Řešení konfliktů a sporů

Dohledový orgán ČAK nad činností osoby, která je registrovaným advokátem

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi registrovaným advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz   

Dohledový orgán nad činností mediátorů, kteří jsou současně registrovanými advokáty

Česká advokátní komora současně vykonává také dohled nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty. 

Dozorový orgán nad ochranou osobních údajů

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).  

Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli i nespotřebiteli

Jakékoliv případné spory s poskytovatelem služeb budou řešeny přednostně smírně a mimosoudně. Pokud nebudou vyřešeny smírně do 90 dnů od jejich vzniku, může kterákoliv strana spor předložit k vyřešení příslušnému soudu.

Klient, který je spotřebitelem, se může místo na soud obrátit na Českou advokátní komoru, která je pověřená k řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem, resp. mediátorem, který je současně advokátem.