Vyberte stránku

Mgr. Daniela Šenarová

advokátka a zapsaná mediátorka

komplexní (holistické) právní řešení problémů v mezilidských vztazích včetně prevence jejich tvoření a včasné eliminace jejich hmotného projevu podle zákonů Rovnováhy a s pomocí našich platných zákonů

 

Provozní doba

9,00 – 17 ,00 hod

webové stránky

www.senarova-daniela.cz

Telefon

+420 603703129

Mojí doménou je komplexní (holistické) právní řešení problémů v mezilidských vztazích včetně prevence jejich tvoření podle Zákonů Rovnováhy a s pomocí znalosti civilního práva a platných zákonů 

Nabízím komplexní právní řešení problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích na všech třech rovinách systému Vědomí, na kterých existují (tj. na duchovní, duševní i materiální)

 

Mojí doménou je komplexní (holistické) právní řešení problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích na všech třech rovinách vědomí, které tvoří jeden ucelený systém Vědomí a Života. Tedy jak na Duchovní (na které se tvoří podle Zákonů Rovnováhy), na Duševní (na které se prožívá a skrze kterou se přenáší do roviny Hmotné (na které se projevuje a materializuje).

 

Nabízím právní servis, který si můžete přizpůsobit na svoji míru

 

Nabízím komplexní právní servis, který si můžete díky jeho variabilitě přizpůsobit na svoji míru.

Součástí komplexního právního řešení je i komplexní prevence vzniku problémů.

 

Současně se v rámci komplexního právního řešení zaměřuji na prevenci tvoření problémů, stejně jako na předcházení jejich opakovaného prožívání anebo jejich hmotného projevu, popř. na včasnou a efektivní eliminaci jejich vzniku.

Poskytuji komplexní podporu ve formě a v rozsahu, v jakém si ji budete přát poskytnout.

V rámci komplexního právního řešení nabízím komplexní podporu, a to ve formě, o kterou budete mít zájem, tj. ve formě:

–  jednorázových konzultací,
–  jednotlivých úkonů
–  souvislejší činnosti
–  komplexního řešení od A do Z

moje zaměření

S jakými konkrétními problémy a právními situacemi se na mne můžete obracet?

Nevyrovnané finanční vztahy, řešení dluhů, úvěrů a půjček

Dlužíte nebo vám někdo dluží? Schyluje se díky k tomu k soudnímu řešení či dokonce k exekuci nebo insolvenci?

Můžeme se to společně komplexně podívat, zda se můžete ještě vyhnout nucenému vymáhání a není podstatné, zda-li již došlo k právnímu promlčení.

Porušení či nedodržování smluv, dohod a slibů, jejich neplnění

Řešíte ve svém životě či podnikání (opakovaně) situaci, kdy vám druzí řádně neplatí, neplní, co vám slíbili, anebo k čemu se ve smlouvě či písemné zavázali? Anebo jste naopak v této situaci Vy? Chcete zjistit, proč se vám to děje a co s tím můžete sami za se sebe udělat?

Pokud z toho zažíváte nebo máte konkrétní materiální následky či právní dopady, můžeme se na to společně komplexně podívat a udělat něco pro nápravu.

 

Komplexní smluvní agenda a právní regulace vztahů a smluvních transakcí

Řešíte ve svém životě uzavření, změnu či ukončení vztahu (osobního, pracovního či v rámci podnikání) a chcete tento krok ošetřit dohodou či upravit v písemné smlouvě? 

Jednou z mých právních specializací je smluvní agenda a právní regulace nejrůznějších závazkových právních vztahů. Nabízím komplexní právní pomoc s procesem tvoření široké škály právních úkonů, dohod, smluv, obchodních podmínek regulovaných zejména občanským zákoníkem včetně vyjednávání jejich obsahu.

Zajišťování, ochrana a správa vlastního či cizího majetku, úvěrů a majetkových investic

Jste v situaci, kdy se staráte o svůj majetek či spravujete na svo odpovědnost cizí? Rozhodujete se o investování, poskytnutí úvěru, hypotéky, půjčky, popř. o převzetí či splacení finančního závazku za někoho jiného?

Pokud chcete vstoupit do vztahu vědomě, tj. se znalostí a přijetím všech svých povinností, závazků a práv a s nastavením takového platebního a smluvního režimu, který budete schopni unést a splácet, pak se na mne neváhejte obrátit.

Ráda vám objasním hlavní rizika a úskalí a pomohu vám vyjednat takové podmínky, které budou férové a vzájemně přijatelné, případně vám pomohu vyhnout se budoucím problémům, které pramení z uzavření jednostranně nevýhodných či nevyvážených smluv.

Nejrůznější formy neférového jednání, nátlaku a zneužívání ve vztahu

Prožíváte ve svém vztahu či vztazích pocity neférového jednání, zneužívání, zklamání či  využívání? Cítíte se využívaní a pod tlakem? Nevrací se vám to, co do vztahu v dobré víře či v důvěře vkládáte či investujete? Trpíte tím i přestože jste si na to uzavřeli řádně dohodu či smlouvu?

Můžeme se společně podívat, proč se vám to děje a co s tím můžete udělat, aby se to změnilo.

Právní spory, konflikty a jiné vyhrocené situace ve vztazích

Řešíte ve svém konkrétním vztahu konflikt nebo dokonce právní spor a rádi byste jej vyřešili férově a jednou provždy tak, aby se vám do života nemusel vracet k dořešení? 

Nevadí, pokud daný spor s vámi druhá strana sporu či ostatní účastníci nechtějí řešit. Důležité je, abyste si jej vyřešili sami za sebe. K tomu vám mohu komplexně pomoci a můžeme se společně pokusit najít cestu, jak spor vyřešit smírně a pokud možnost mimosoudně.

 

Nájemní a podnájemní vztahy, zapůjčení majetku, leasingové transakce

Chystáte se uzavřít nájemní či podnájemní vztah, anebo uzavřít leasingovou smlouvu, kterou si budete pronajatou věc splácet? Anebo chcete či potřebujete změnit či ukončit stávající nájemní vztah, resp. čelíte jeho ukončení, ačkoliv jste plnili řádně svoje povinnosti? 

Nájemní vztah zajišťuje jednu ze základních lidských potřeb – právo nerušeně bydlet. Porušování či obcházení zákonných povinností, resp. nedodržování zákonných práv spojených s nájmem, patří mezi nejčastější právní spory, které se u nás řeší. Nehledě, že mezi lidmi panuje řada mýtů či dnes již neplatných pravidel z doby před přijetím NOZ.

Pokud potřebujete v této oblasti poradit či konkrétně právně pomoci nastavit si v souladu se svými potřebami, zájmy a platnými předpisy svůj vztah a nájemcem či pronajímatelem, neváhejte se na mne obrátit.

Spolupráce v rámci podnikání, tvoření projektů

Řešíte ve svém konkrétním vztahu konflikt nebo dokonce právní spor a rádi byste jej vyřešili férově a jednou provždy tak, aby se vám do života nemusel vracet k dořešení? 

Nevadí, pokud daný spor s vámi druhá strana sporu či ostatní účastníci nechtějí řešit. Důležité je, abyste si jej vyřešili sami za sebe. K tomu vám mohu komplexně pomoci a můžeme se společně pokusit najít cestu, jak spor vyřešit smírně a pokud možnost mimosoudně.

 

Vznik škody, újmy či jiného odlivu majetku

Utrpěli jste nějakou materiální škodu či újmu, se kterou se nemůžete srovnat či smířit? Přišli jste o majetek, peníze či vám někdo způsobil ztrátu a nehlásí se k její kompenzaci?  Anebo jste někomu způsobili určitou škodu a máte obavy z následků?

Můžeme se na to spolu komplexně podívat a minimálně si můžete ujasnit, čím si sami takové dopady a následky tvoříte a jak jim můžete do budoucna zamezit.

 

Porušování zákonných povinností či nerespektování legitimních práv

Jste v konkrétním vztahu, ve kterém jsou vám z druhé strany  vaše daná (tj. zákonná či legitimní) práva upírána, popírána, potláčena či obcházena? Anebo dochází k porušování zákonných povinností, následkem čehož vám vznikají škody, problémy či jiné následky? 

Anebo jste se naopak vědomě či nevědomě dostali do situace, kdy jste sami porušili svoje smluvní nebo zákonné povinnosti či závazky a hrozí vám za to nepříznivé následky či právní dopady?

Nechte si poradit, co můžete (kam vaše práva sahají) a kde naopak druhá strana svoje práva překračuje či povinnosti porušuje, popř. se můžeme společně pokusit o nápravu.

Koupě, prodeje, převody a nabývání majetku, dědické dohody, směny, výměny a finanční transakce

Řešíte ve svém životě transakci, kterou chcete převést, prodat, darovat, anebo koupit, nabýt, směnit určitý majetek či nezanedbatelnou hodnotu či cennost? 

Pokud se chcete vyhnout zbytečným komplikacím, sporům či budoucím problémům, mohu vám pomoci s celým procesem transakce, případně vám poskytnout řešení na klíč.

harmonizace obchodních, PARTNERSKých A RODINNých vztahů cestou jejich vyvažování a transformace

Jste ve vztazích, ve kterých vnímáte nerovnováhu postavenou na dominanci, nezdravé podřízenosti, servilnosti a manipulaci?

Cítíte se ve vztahu buď jako bezmocná, závislá a nesamostatná oběť, která se nemůže či neumí postarat o sebe sama? Anebo naopak jako ten, kdo má ve vztahu převahu, rozhoduje a jedná za druhé a leží na něm tíha či břemeno plynoucí z převzetí odpovědnosti za řešení problémů jiných, ač dospělých?

Můžeme se společně podívat ke kořenům této nejrozšířené „nemoci vztahů“ i na to, jak se z takovýchto nezdravých manipulativních vztahů za sebe sama osvobodit a transformovat je do zdravých rovnocenných vztahů.

Zajímá vás co je holistické právní řešení?

Co je komplexní (holistické) právní řešení?

Čím se zabývá komplexní (holistické) právní řešení?

Komplexní (holistické) řešení se zabývá vyřešením (odstraněním) problému na všech třech rovinách existence Života (Vědomí). Konkrétně 1) na rovině duchovní (na které naše Vědomí = Život tvoří, i když si to nemusíte zatím ještě uvědomovat), dále 2) na rovině duševní (na které naše Vědomí = Život cítí, vnímá a prožívá, co si na duchovní rovině stvořil, i když to ještě nemusíte takto zatím vnímat) a 3) na rovině fyzické, na které se projevuje a zviditelňuje to, co jsme si na duchovní rovině sami stvořili a skrze duševní prožívání přenesli do hmotné roviny, i když to nemusíme zatím takto vidět a přijímat jako skutečnost (tedy i právní problémy, spory a jiné obtíže, které je třeba řešit s právníkem).

Na co se komplexní (holistické) právní řešení zaměřuje?

Komplexní (holistické) právní řešení se zaměřuje na harmonizaci a vyvažování mezilidských vztahů podle Zákonů Rovnováhy s pomocí civilního práva a platných zákonů, které tyto vztahy regulují.  Vyvažováním (harmonizací) lidských vztahů cestou sjednocování tří proudů, rovin či vrstev lidského vědomí (Ducha, Duše a Mysli) do celistvosti a rovnováhy (tj. souladu) dochází k propojení, vyvažování a harmonizaci celého systému Vědomí jako celku na duchovní, duševní i materiální rovině.

co toto komplexní (holistické) právní řešení zahrnuje?

Toto komplexní právní řešení zahrnuje nejen na řešení již projevených problémů (které jsou hmotnými příznaky skryté nerovnováhy způsobené odpory a bloky v systému lidského Vědomí), ale i na prevenci jejich tvoření nebo včasnou eliminaci jejich hmotného projevu ve spojení s odhalením skryté duchovní podstaty a duševní příčiny jejich existence (tj. konkrétního důvodu jejich vzniku a prožívání v Životě).

k čemu komplexní (holistické) právní řešení směřuje a cílí?

Toto komplexní (holistické) řešení cílí a směřuje ke konečnému vyřešení existujícího problému, neboť jeho důsledkem je vyrovnání či srovnání, resp. propojení a sladění lidského systému Vědomí na všech třech rovinách vědomí a života (duchovní, duševní i fyzické). Vedlejším efektem tohoto vyladění je přirozená harmonizace vztahů.

O co holistické právní řešení opírám?

Holistické právní řešení opírám zejména:

a) o znalost Zákonů Rovnováhy (kterými se řídí tvoření Života a jejichž znalost jsem nabyla v průběhu mého života a práce),  
b) o pochopení fungování lidské psychiky a jejím vlivu na fungování mezilidských vztahů, 
b) o odbornou znalost civilního práva, prvních procesů a platných zákonů (zejména občanského zákoníku), které slouží jako nástroj pro regulaci mezilidských vztahů a lidského jednání, pro podporu a ochranu životaschopných, tj. férových a vyvážených vztahů a nabízí procesy a postupy pro udržení či znovu nastolení rovnováhy a harmonie mezi lidmi a v jejich vztazích.

Pro koho je komplexní (holistické) právní řešení určeno a je vhodné?

Holistické právní řešení je určeno pro lidi, kteří jsou oslabeni a zatíženi spory, právními problémy a nejrůznějšími obtížemi a komplikacemi ve svých vztazích a mají současně záměr

–  osvobodit sebe (svůj Život) od prožívání těchto obtíží jednou provždy skrze dosažení vnitřní rovnováhy a propojení se se svojí životní silou (Duchem)

–  žít svůj Život bez sporů, problémů (zkrátka v harmonii a rovnováze se sebou a se svým okolím) a tvořit a udržovat vyvážené a vzájemně uspokojivé a podporující vztahy

– zharmonizovat (vyvážit) své stávající problematické vztahy cestou transformace a vyladění svého vnitřního systému změnou svých vlastních neživotaschopných přesvědčení a postojů k Životu, svého vztahu k sobě a ostatním.

Holistické právní řešení je pak vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj problém vyřešit elegantně (tj, komplexně na všech třech úrovních, na kterých jejich problém existuje) a jednou provždy (tedy s konečnou platností).

PRO KOHO naopak KOMPLEXNÍ (HOLISTICKÉ) PRÁVNÍ ŘEŠENÍ není URČENO a není tedy vhodné?

Holistické právní řešení není naopak (i přes nesporné přínosy a výhody, které nese) určeno zejména pro ty:

a) kteří nejsou otevřeni přijmout jiný úhel pohledu, než ten svůj, popř. hledají jen potvrzení či uznání toho svého a neumí přijmout jiné názory.

b) kteří nejsou připraveni či ochotni převzít plnou osobní odpovědnost za svůj vlastní Život a svoje výtvory (problémy),

c) kteří nejsou ochotni na řešení svého problému pod mým vedením řádně spolupracovat (bez vlastní aktivity a motivace toho, kdo problém zažívá, nelze existenci problému na hlubších rovinách systému Vědomí vyřešit = vyrušit (lze jen na určitý čas vyřešit jeho aktuální hmotný projev, než se znovu z duchovní roviny projeví a zviditelní).

 

Jaké konkrétní hodnoty podporuje a jaké výhody a přínosy nese holistické právní řešení oproti běžnému právnímu řešení (které se zabývá řešením problému z hlediska jak se reálně projevuje na materiální rovině Života)?

Čím je komplexní (holistické) právní řešení jiné, nové a přínosnější v porovnání s běžným právním řešením?

Probíhá v souladu se Životem při respektování právního prostředí

sjednocuje a propojuje duchovní, duševní a hmotnou rovinu Života

podporuje Život a životaschopné postoje

chrání a podporuje rovnováhu a harmonii

vyvažuje a harmonizuje vztahy

vede k transformaci lidského vědomí

komplexní podpora pod jednou střechou

respektuje vaši vůli, nastavení i možnosti

Osobní a lidský přístup

Elegantní a konečné řešení

řešení na míru

přizpůsobení servisu vaším možnostem a prioritám

let odborné praxe

samostatné advokátní praxe

obsloužených klientů

úspěšně vyřešených případů

Pár slov o mne a mojí specializaci, kvalifikaci a odborné praxi 

O mně

1. Moje odborná kvalifikace a zkušenosti

Právní praxi se věnuji 21 let, přičemž samostatné advokátní praxi s kratší přestávkou téměř 17 let.

Během let 2009 až 2012 jsem se intenzivě věnovala rozšíření mojí odborné kvalifikace o další obor – mediaci, kterou jsem završila kvalifikačními zkouškami pro advokátního mediátora i zapsaného mediátora.

V letech 2003 až 2005 jsem působila také jako rozhodkyně ad hoc při ČLFA, a to díky svým znalostem a praktickým zkušenostem s finančními a leasingovými produkty z doby, kdy jsem před nástupem do advokacie působila jako firemní právník v leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 

2. Mojí právní specializací je civilní právo, v rámci kterého se věnuji mezilidským vztahům včetně jejich právní regulace

Po celou dobu výkonu své odborné praxe se věnuji mezilidským vztahům a právnímu řešení nejrůznějších problémů, sporů a jiných obtíží (které vznikají mezi lidmi v jejich osobních, pracovních či obchodních vztazích v rámci podnikání nebo v jejich „nenáhodných“ interakcích s okolím), které jim pomáhám řešit (a také jejich tvoření a zhmotnění předcházet) s pomocí znalosti oboru civilního práva a našich platných procesů a zákonů (zejména občanského zákoníku), na které se právně specializuji. 

Civilní, potažmo občanské právo, vnímám jako nástroj regulace mezilidských vztahů a lidského jednání, který podporuje a chrání férové a vyvážené vztahy a slouží tak k udržení či k znovu nastolení rovnováhy a harmonie mezi lidmi a v jejich vztazích. Tento právní obor mne i po tolika letech baví a s novým občanským zákoníkem platným od 1.1. 2014 v něm nacházím skvělý tvůrčí nástroj pro harmonizování (vyvažování) mezilidských vztahů.

3. Mojí nadstandardní specializací je hlubší znalost lidské psychiky včetně jejího vlivu na mezilidské vztahy (díky mé kvalifikaci profesionálního mediátora) a dále znalost Zákonů Rovnováhy (jimž je podřízeno lidské vědomí a podle kterých se utváří a řídí Život v našem hmotném světě).

Za tuto dobu jsem nejen díky své odborné advokátní, rozhodčí i mediační praxi, ale i díky svým osobním životním zkušenostem postupně pronikala do neviditelného duchovního světa, ve kterém platí Zákony Rovnováhy (jimž je podřízeno lidské vědomí a podle kterých se utváří a řídí Život v našem hmotném světě).

Toto moje poznání a pochopení Zákonů Rovnováhy v praxi (kdy jsem postupně pronikala do duševní a duchovní vrstvy vědomí a existence Života) mne přivedlo k holistickému (celistvému) vnímání problémů a ukázalo mi konkrétní způsob, jak tyto komplexní znalosti prakticky využívat při řešení nejrůznějších právních problémů, sporů a obtíží ve vztazích ve spojení s mými odbornými znalostmi našeho právního systému a platných zákonů a napomáhat tak komplexně lidem ke konečnému vyřešení jejích obtíží a problémů, které jejich Život zatěžují.

HOLISTICKÉ PRÁVNÍ ŘEŠENÍ

NABÍDKA KOMPLEXNÍHO PRÁVNÍHO SERVISU

1. Osobní konzultace

Poskytuji osobní konzultace v rámci osobních setkání. V rámci osobních konzultací si můžete se mnou ujasnit svoji situaci a získat k ní konkrétní poradu nebo doporučení, popř. praktické navedení, jak ji můžete řešit sami nebo s odbornou podporou. Osobní konzultace se účtuje jako další samostatný úkon za plnou cenu, přesáhne-li její délka 60 minut (1 hod). Kratší osobní konzultace se poskytují a účtují min. po 30 minutách.

2. Konzultace na dálku

Poskytuji ústní konzultace na dálku (telefonické nebo on-line přes internet). Pondělky, středy a pátky (v čase mez 8 a 12 hodinou dopoledne) mám vyhrazeny pro poradnu. Po předchozím objednání a zaplacení konzultace se mnou můžete v rezervovaný čas a v pohodlí svého domova či jiného místa zkonzultovat na dálku svoje právní problémy a starosti, které zažíváte ve svých vztazích v kontextu mojí specializace. Konzultace se účtuje za plnou cenu, dosáhne-li její délka 60 minut (1 hod). Kratší osobní konzultace se poskytují a účtují min. po 15 minutách.

3. Písemná porada či konkrétní doporučení

Po předchozím objednání a zaplacení písemné porady či doporučení vám do 3 dnů po obdržení vašeho konkrétního dotazu či otázek přes e-mail (u stálých či ověřených klientů i přes sms či jinou telefonní aplikaci) poskytuji písemné porady či konkrétní doporučení s konkrétními instrukcemi, co v dané situaci konkrétně (u)dělat, případně naopak nedělat. 

4. Komplexní diagnostika celkového rozsahu a dosahu existence problému

V rámci této činnosti provedu nezávislou diagnostiku celkového rozměru problému (tj. skutečného rozsahu a dosahu jeho existence v systému Vědomí tvořeného duchovní, duševní a fyzickou rovinou vědomí). Podle zjištěného stavu vám doporučím konkrétní přístup a postup řešení.

5. Rozkrytí a objasnění problému z hlediska jeho skryté duchovní podstaty a kolize se Zákony Rovnováhy

Pomohu vám s kompletním rozkrytím problému z hlediska jeho neviditelné skutečné podstaty se záměrem, abyste řešení svého problému zbytečně neodkládali a uchopili jej v souladu s vedením Života. Pomohu vám zjistit, objasnit a zvědomit čím konkrétně jste se v minulosti vychýlili či dostali do rozporu se Zákony Rovnováhy z pohledu Vyšší spravedlnosti.

6. Odhalení skrytého důvodu existence vašeho problému ve vašem Životě

Pomohu vám odhalit konkrétní neviditelný skrytý důvod existence (vzniku a/nebo prožívání a/nebo materiálního projevu problému ve vašem životě (tj. hlubší duševní příčinu). Pomohu vám odhalit, objasnit a zvědomit konkrétní skrytý důvod existence vašeho problému v Životě a objasním vám, čím konkrétně jste si daný problém na duchovní rovině stvořili a proč jste nuceni jej duševně prožívat, popř. řešit jeho hmotný projev na materiální rovině Života.

7. Nezávislá analýza konkrétního hmotného projevu problému z právního pohledu (tj. z hlediska platných zákonů neboli z pohledu nižší spravedlnosti) s následným celkovým vyhodnocením situace z pohledu nižší i vyšší spravedlnosti

Pomohu vám zanalyzovat vaši konkrétní situaci ve vztahu včetně projeveného či hrozícího právního problému z právního pohledu a souladu s našimi platnými zákony a poté celkově, co nejobjektivněji, vyhodnotit vaši konkrétní situaci a jednání z pohledu nižší i vyšší spravedlnosti (tedy z hlediska celkového souladu či nesouladu/rozporu se Zákony Rovnováhy a našimi platnými zákony) .

8. Nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního (vyvažujícího) řešení na míru, které bude směřovat Život do souladu se Zákony Rovnováhy i s našimi platnými zákony

(Pomohu vám najít a doporučím vám konkrétní harmonizační (vyvažující) řešení na míru, které bude v souladu se Zákony Rovnováhy a bude směřovat k celistvému vyřešení (vyrušení) vašeho problému na těch rovinách, na kterých váš problém existuje a na kterých vaše vědomí svojí existencí zatěžuje (a tím blokuje vaši životní/tvůrčí sílu pro tvoření nezatíženého Života). Součástí řešení je i doporučení konkrétní změny v dosavadním jednání, které může směřovat k vyvážení a vyrovnání vztahu (a tedy i k jeho transformaci) a/nebo k vzájemně férovému ukončení a/nebo konečnému vyrovnání v daném vztahu.

9. Mentorink a koučink (psychická podpora a odborné vedení krok po kroku)

Na bázi osobního mentoringu a koučinku vám poskytnu psychickou podporu a osobní vedení procesem řešení, pěkně v klidu, krok po kroku. Tato služba se svých charakterem zaměřuje na to, jak můžete v duchu Zákonů Rovnováhy a v souladu s platnými právními předpisy regulujících mezilidské vztahy sami aktivně pod mým odborným vedením a s účelnou odbornou podporou řešit svoje vzniklé právní problémy či spory ve svých vztazích, nebo je včas eliminovat, anebo předcházet jejich opakovanému tvoření ve vašem Životě.

10. Management procesu

Tato činnost se zaměřuje na to, aby celý proces řešení probíhal nejen v souladu s našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině Životě), ale i v souladu se Zákony Rovnováhy (které řídí tvoření Života a spouští i ukončují všechny děje probíhající v materiální rovině Životě). Stará se o soulad praktického řešení i průběhu procesu z hlediska obou světů (viditelného i neviditelného), tj. zajišťovat praktický soulad mezi výkonem nižší spravedlnosti (která se řídí lidskými zákony) s tou vyšší spravedlností (která je řízena Zákony Rovnováhy).

V rámci této podpory se starám především o zajištění souladu řešení se Zákony Rovnováhy (jež řídí tvoření Života a spouští i ukončují se všechny děje probíhající v materiální rovině Životě) a našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině Životě). Pomohu vám také s vedením celého procesu řešení tak, aby probíhal co nejefektivněji při respektování průběhu tvořeného Životem (jež se tvoří na duchovní rovině a skrze duševní rovinu se přenáší do hmotné roviny), férově a s účelným využitím takových služeb, které jsou žádoucí pro celistvé a komplexní vyřešení vašeho problému dle konkrétního rozsahu a dosahu jeho existence ve vašem systému Vědomí, potažmo v Životě.

Součástí této služby je i dohled nad tím, aby praktické řešení probíhalo v rámci takového postupu, přístupu a s pomocí takových prostředků a odborných služeb, které jsou adekvátní a přiměřené (a tedy účinné.) A také hlídání celkové hospodárnosti procesu a jeho zacílení (zejména z hlediska rozsahu a hloubky, v jaké si budete přát svůj problém vyřešit, resp. jeho vzniku či opakování předejít). 

11. Jednání mezi účastníky vztahu

Tato činnost spočívá ve vedení ústní či písemné komunikace ve vztahu k dotčeným účastníkům a dále v osobních setkáních domluvených s druhým účastníkem či ostatními účastníky vztahu, jež jsou vedena v rámci konkrétně dohodnutého záměru. Tato činnost může zahrnovat také sepsání zápisu o výsledku z jednání či následné písemné shrnutí výsledku jednání prostřednictvím e-mailu (vč. uvedení jakého konkrétního konsensu bylo dosaženo, anebo v případě nedosažení konsensu uvedení, co konkrétně brání jeho dosažení), dále informování o stavu v jednání a sdělování informací k věci či průběhu procesu řešení a jiné s jednáním související činnosti. Písemné i osobní jednání se účtuje za plnou cenu, dosáhne-li jeho délka 60 minut (1 hod). Kratší jednání se účtují min. po 15 minutách.  Nad rámec ceny za tato jednání se kompenzuje i čas spojený s cestováním do místa jednání a vynaložené náklady mimo území Prahy (viz náhrada nákladů).

12. Vyjednání a stvrzení indiviualizované dohody mezi spřízněnými osobami

Dotýká-li se řešení konkrétní situace či problému více osob najednou, jež jsou vůči sobě v užším či bližším (spřízněném) vztahu (např. se jedná o rodinné příslušníky partnery, přátele či spolupracovníky atd.) a mají-li společný zájem či shodný záměr vyřešit danou situaci či problém společně pod vedením či s podporou jednoho odborníka, ale nemohou, popř. nechtějí se procesu řešení plnohodnotně osobně účastnit a/nebo se na něm finančně rovnocenně podílet, poskytuji v těchto případech činnost zaměřenou na vyjednání vícestranné individualizované písemné dohody mezi více účastníky vztahu, která mezi nimi vzájemně upraví konkrétní podmínky jejich účasti v procesu řešení včetně jeho financování. Tato činnost zahrnuje i formulaci a sepsání právně závazného návrhu dohody (ve složitějších případech), popř. písemné shrnutí ujednaného obsahu dohody (konsensu) do e-mailu (v jednodušších případech). 

13. Komplexní pomoc při uzavírání, změně a ukončování nejrůznějších smluvních a závazkových vztahů, transakcí a obchodů v rámci civilního práva (tzv. smluvní agenda)

Tato činnost zahrnuje komplexní právní podporu a pomoc s tvořením návrhu dohod, smluv, právně závazných zápisů z jednání, jednostranných prohlášení, obchodních podmínek či jakýchkoliv jiných právních úkonů, jež může zahrnovat v rámci procesu uzavírání nejrůznějších smluvních (závazkových) vztahů právně regulovaných zejména občanským zákoníkem zejména tyto činnosti:

– předchozí zmapování aktuální situace ve vztahu mezi účastníky z hlediska jejich očekávání, představ, potřeb, priorit a reálných možností a jednání s účastníky (osobní či skrze prostředky dálkového přenosu),
– stvoření návrhu, konkrétní návrh jednotivých bodů dohody a formulace konkrétních ujednání, jejich korekturu a připomínkování,
– posouzení jejich vyváženosti (přiměřenosti a férovosti) a souladu či nesouladu s platnými právními předpisy a Zákony rovnováhy,
– pomoc s vyjednáváním konkrétního obsahu dohody, smlouvy či jiného právního úkonu
– odborný sepis vyjednané dohody či dosaženého konsensu do právně závazné či vykonatelné formy pro podpis 
 

14. Zajištění vybrané doplňkové služby zaměřené na právní jistotu a její posílení

Tato činnost zahrnuje zajištění zejména těchto doplňkových služeb souvisejících s právní jistotou a jejím posílením:

 • ověření podpisů notářem či jejich pravosti advokátem na uzavřené smlouvě
 • ověřování kopií notářem,
 • zajištění sepsání notářského zápisu u vybraného notáře 
 • zajištění výpisů z evidencí obchodního rejstříku, katastru nemovitostí
 • zajištění konverze dokumentů
 • zajištění advokátní nebo notářské úschovy
 • zajištění nezávislého znaleckého stanoviska nebo posudku

Nad rámec mojí činnosti účtované podle mého času, který vynaložím na zajištění poskytnutí vybrané doplňkové služby či služeb se hradí i poplatek či odměna příslušného poskytovatele za poskytnuté dané doplňkové služby (tzv. nutný výdaj na poskytnutí doplňkové služby).

15. Zajištění sepsání dohody či jiného právního úkonu v přímo právně vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu)

Tato činnost zahrnuje pomoc se zajištěním uzavření dohody či sepisu jiného právně závazného právního úkonu v přímo vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu), a to zejména v notářském zápisu s přímou vykonatelností, popř. ve formě dohody schválené soudem. Tato činnost zahrnuje zejména
– výběr vhodného notáře či jiného úřadu či povolaného orgánu a navázání komunikace s příslušnou osobou,
– dohodnutí zpracování příslušného notářského zápisu včetně ceny a termínu pro podpis,
– předchozí zajištění platby či zálohy pro objednání zpracování notáškého zápisu,
– zajištění předání adekvátního zadání a podkladů pro sepsání notářského zápisu,
– dohled nad řádným dodáním notářského zápisu bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,
– vyplacení ceny za sepsaný notářský zápis a jeho dodání v dohodnutém počtu stejnopisů.

16. Dohled nad řádným splněním uzavřené dohody či smlouvy včetně případného řešení jejího dobrovolného splnění

Tato činnost zahrnuje dohled nad řádným plněním či splněním uzavřené smlouvy či dohody a úkony směřující k případné nápravě či k jejímu řádnému splnění.

17. Sporná agenda a smírčí a mimosoudní jednání

V případě, kdy to bude vhodné a vyplyne to případně z vůle ostatních dotčených účastníků, vám poskytnu profesionální pomoc se smírčím jednáním, resp. s mimosoudním řešením vaší situace.  která může zahrnovat zejména

– kontaktování a oslovení konkrétní osoby či osob ke smírčímu řešení sporu či mimosoudnímu jednání ve věci,
– přípravu na smírčí proces včetně úkonů zaměřených na uvolnění napětí či zablokované komunikace ve vztahu,
– zajištění přerušení zákonné promlčecí lhůty v případě hrozícího promlčení nebo přerušení již zahájeného soudního či arbitrážního nebo mediačního řízení,
– ústní či písemnou komunikaci v dané věci,
– vyjasňování sporných či nejasných otázek bránících dosažení dohody, popř. zajištění nezávislého odborného posudku či stanoviska, navržení,
– činnost spojená s nalezením a navržením konkrétního řešení situace, které může vést k vyřešení či dořešení vzniklé situace, problému či sporu, včetně vzniklých následků a právních dopadů, které vyžaduje férové vyrovnání ve vztahu,
– praktické
 vyjednávání konkrétního smírného řešení mezi všemi dotčenými účastníky včetně klíčových podmínek pro budoucí uzavření právně závazné dohody o vyrovnání či narovnání daného vztahu,
– ostatní praktické úkony spojené s mimosoudním vyřešením sporu či smírném dořešení dané záležitosti.

V případě, kdy to bude nutné či žádoucí, poskytnu vám po mém předchozím uvážení právní pomoc spojenou s právním zastupováním v soudním či arbitrážním řízení, anebo vás přesměřuji na jiného vhodného specialistu.

18. Zajištění poskytnutí konkrétní služby či jakékoliv jiné odborné pomoci externím specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby

Tato činnost zahrnuje činnost spojenou se smluvním zajištěním poskytnutí konkrétní vybrané služby jiným specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby pod vlastní právní odpovědností tohoto odborníka, a to v rámci předem dohodnutých, jinak v rámci na trhu obvyklých či regulovaných cen a dodavatelských podmínek. Tato činnost zahnuje i dohled nad skutečným poskytnutím dohodnuté služby, popř. služeb a případné řešení zjevných vad a nedostatků spojených s poskytnutím této služby či služeb.

Tato činnost zahrnuje zejména tyto úkony:

 • nalezení konkrétního vhodného specialisty, který objednané služby pod svojí odpovědností poskytne při dodržení ujednaných cenových relací a/nebo konaktování a následná komunikace s poskytovatelem služby vybraným klientem či všemi dotčenými účastníky,
 • písemnou formulaci zadání (zakázky) pro vybraného poskytovatele dané služby či služeb s vyjasněním, jak služby či konkrétní její výstup má být předmětem dodávky,
 • možnost porovnání konkrétní nabídky poptáním shodné služby u jiných odborníků a nezávislé doporučení nejvhodnějšího odborníka pro výběr klientovi, jenž splňuje předem daná či odsouhlasená kritéria a je pojištěný na výkon činnosti;
 • dohled nad poskytováním/čerpáním služeb daného specialisty, aby jejich poskytování, vyúčtování a placení probíhalo v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami;
 • dohled nad řádným poskytnutím odborné služby vybraným specialistou bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,
 • předchozí zajištění platby od klienta a vyplácení dohodnuté odměny specialistovi;
 • řešení případné reklamace týkající se dodané služby.
19. Administrativně-technická činnost spojená s jeho vedením

Tato činnost zahrnuje osobní setkání včetně jeho organizace ve formě intenzivního jednodenního či vícedenního pobytu buď v prostředí klienta, anebo na jiném vhodném místě v případě účasti více osob dle dohody, jehož záměrem je hlubší vzájemné seznámení a příprava na následnou harmonizaci vztahu, popř. vztahů.  Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládané náklady spojené s organizací a zajištěním domluveného setkání či pobytu.

20. Projekt řešení na míru včetně rozpočtové kalkulace

Tato činnost spočívající v písemném vypracování tzv. „projektu řešení na míru“ slouží primárně jako výchozí podklad pro rozhodnutí klienta, zda chce do řešení svého právního problému, sporu či právního řešení jeho záležitosti investovat, popř. aby si ujasnil,  v jakém rozsahu chce do svého procesu řešení investovat. Projekt může posloužit i jako strategický plán pro následnou praktickou realizaci, nicméně je potřeba tento plán upravit či aktualizovat s ohledem reálný stav a skutečný vývoj. Tato činnost se poskytuje jen k písemné objednávce a nespadá do standardní činnosti. Lze ji doporučit zejména pro řešení nejasných, komplikovaných, větších případů, u nichž je třeba na straně klienta předem schvalovat rozpočet či investici do řešení.  Tato činnost zahrnuje zejména:

– komplexní ujasnění aktuální situace klienta včetně vyjasnění  skutečného rozměru a dosahu existence jeho problému na všech třech rovinách Života včetně jeho vnitřních očekávání, omezení, limitů a přání.

– písemné doporučení konkrétního způsobu řešení s návrhem vhodných či doporučeníhodných činností, které celistvé vyřešení dané situace či problému může vyžadovat a které mohu v rámci svého servisu zajisit,

– konkrétní kalkulaci rozpočtové ceny pro komplexní právní řešení na míru, která bude zohledňovat jednak návrh cenového rozpočtu pro jednotlivé činnosti spadající do mého servisu a dále cenovou kalkulaci předpokládaných externích nákladů (nutné poplatky a jiné výdaje.

Konkrétní cena či rozpočet za zpracování projektu řešení na míru se ujednává individuálně podle konkrétního případu a lze ji stanovit i s ohledem na danou hodnotu věci či případu v duchu advokátního tarifu, který upravuje mimosmluvní odměnu advokáta za poskytování právních služeb.

21. Harmonizační setkání či pobyt

Tato činnost zahrnuje osobní účast na setkání včetně jeho organizace ve formě intenzivního jednodenního či vícedenního pobytu buď v prostředí klienta, anebo na jiném vhodném místě v případě účasti více osob dle dohody, jehož záměrem je hlubší vzájemné seznámení, příprava na harmonizaci vztahu, popř. vztahů, popř. vedení nezávazné společné diskuse či debaty o konkrétních možnostech řešení (brainstorming).  Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládané náklady spojené s organizací a zajištěním domluveného setkání či pobytu včetně dopravy, stravy a ubytování a doplňkového programu.

22. Harmonizační činnost zaměřená na přenastavení vlastního systému resp. interního systému ve firmách do souladu se Zákony Rovnováhy a případně i platnými zákony

Tato činnost zahrnuje podporu a vedení při činění změn směřujících k vyvážení vlastního systému a napravení vztahu ke svému Životu/sobě sama a dále k harmonizaci (vyvážení) odvinutých soukromých rodinných či partnerských vztahů, ve kterých se vám projevují opakovaně stejné či podobné obtíže a problémy.

U firem či vícečlenných společenství lze v rámci této činnosti harmonizovat jak vztahy interní (vůči zaměstnancům, kolegům a spolupracovníkům), tak vztahy externí (vůči zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům či smluvním partnerům, subdodavatelům atd). Tato činnost spojená s harmonizací (vyvažováním) interního systému firmy či vícečlenného společenství zahrnuje zejména:

– diagnostiku a odhalování skryté nerovnováhy ve vztahu či vztazích (která je příčinou hmotného projevu nejrůznějších problémů, sporů a jiných následků a dopadů odvinutých z disharmonických/nevyvážených vztahů, nezdravých duševních postojů, neživotaschopných návyků a nepřiměřeného či neadekvátního přístupu a jednání)
– pomoc s přenastavením interního systému (přístupu, postoje, procesů, postupů a interních předpisů) do souladu se Zákony rovnováhy
– praktické zpracování přílušných právních či interních dokumentů, které budou promítat doporučené změny a budou respektovat platné právní předpisy, 
– pomoc se smluvním přenastavením vztahů se zaměstnanci, externími spolupracovníky, zákazníky, dodavateli/subdodavateli atd.

Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládaný rozsah činnosti, požadavky na časovou kapacitu a  předpokládané trvání či perspektivnost vzájemné spolupráce a počet osob, které se harmonizačních procesů budou účastnit.

23. Zajištění administrativně-technické podpory

Činnost spočívající v zajištění administrativně-technické podpory zahrnuje zejména domlouvání konkrétní termínů pro jednání či plnění konkrétních úkonů se všemi dotčenými účastníky, zajišťování vhodných prostor pro jednání na neutrální půdě, zajištění technické podpory spočívající v tisku, kopírování, scanování, kompletování dokumentů, archivování elektronických souborů a jejich zasílání dotčeným osobám, zajištění úschovy originálních dokumentů po dobu řešení a jejich elektronizaci, doručování poštou. Pokud není výslovně ujednáno jinak, cena za tuto činnost se účtuje fixním procentem z ceny za poskytnutý právní servis s minimální a max. hranicí pevné částky:

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 100.000 Kč, činí toto procento: 10 %, minimálně se za tuto činnost účtuje částka 2.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 500.000 Kč, činí toto procento: 5 %, minimálně se však účtuje částka 4.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí do 1,000.000 Kč, činí toto procento: 2 %, minimálně se však účtuje částka 6.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí více jak 1,000.000 Kč, činí toto procento: 1 %, minimálně se však účtuje částka 10.000 Kč.

Níže zveřejněný standardní ceník platí, pokud není v konkrétním individuálním případě písemně dohodnuto pro úhradu jinak.

 

II. Standardní ceník 

Standardní hodinová sazba platná pro poskytování/čerpání komplexního právního servisu:

Pokud nebude mezi námi předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji činnost nabízenou v rámci komplexního právního servisu, která bude k vaší objednávce zahájena nebo poskytnuta v souvislosti s řešením vašeho problému, situace či právní záležitosti, mi zaplatíte (jako vyvážení mojí životní síly vložené do vašeho Života) cenu ve výši 3.000 Kč/hod (tzv. časová odměna).

Poskytování/čerpání servisu standardně účtuji po hodinách. V případě, kdy je to pro klienta výhodnější, účtuji poskytnutý servis po čtvrthodinách, tj. za každou započatou čtvrthodinu účtuji 750 Kč. 

Tato hodinová sazba v sobě zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch v rámci řešení vaší záležitosti (jako jsou např. úřední poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady na výrobu dokumentů pro podpis, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb notářem a jinými odborníky atd.).

Nejsem plátcem DPH. 

3000 Kč/za hod servisu

750 Kč/za každých započatých 15 minut servisu

Paušální náhrada nákladů spojených s výrobou písemného úkonu a jeho zasláním e-mailem a poštou v rámci ČR:

Tato paušální náhrada kryje moje náklady spojené s výrobou a zasláním písemného dokumentu e-mailem a/nebo poštou v rámci ČR. Poštovné za zaslání zásilky mimo ČR se účtuje ve výši poštovného.

300 Kč/úkon

Paušální náhrada nákladů spojených s tiskem, kopírováním či scanováním dokumentu do spisu:

Tato paušální náhrada kryje moje náklady spojené s tiskem, kopírováním či scanováním dokumentu do spisu.

10 Kč/stránka

Náhrada cestovních výdajů:

Náhradu cestovních výdajů účtuji v případě cestování autem (zpravidla mimo centrum Prahy) podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km.  Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

4 Kč/km

Náhrada promeškaného času cestováním:

V případě, kdy cestuji na osobní jednání s úřady, nebo s osobou či osobami dotčenými vaším problémem, nebo jejich zástupci, anebo za vámi mimo centrum Prahy, účtuji vedle mojí odměny také můj čas promeškaný cestováním, a to ve výši 250 Kč/za každých započatých 15 min cesty.

250 Kč/za každých započatých 15 min cesty

Zakoupení balíčku v rozsahu 5 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

 V případě jednorázového zakoupení balíčku 5-ti hodin mojí časové kapacity za 14.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.800 Kč/hod. 

14.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 10 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

 V případě jednorázového zakoupení balíčku 10 hodin mojí časové kapacity za 25.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.500 Kč/hod.

25.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 20 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

V případě jednorázového zakoupení balíčku 20 hodin mojí časové kapacity za 46.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.300 Kč/hod.

46.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 30 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

V případě jednorázového zakoupení balíčku 30 hodin mojí časové kapacity za 60.000 Kč, zaplatíte za hodinu sevisu zvýhodněnou cenu 2.000 Kč/hod. 

60.000 Kč

Předtím, než se objednáte na úvodní konzultaci, se prosím, seznamte s  níže shrnutými hlavními kroky, ve kterých probíhá zahájení a poskytování mého právního servisu.

 

Kroky, ve kterých zpravidla probíhá zahájení a poskytování právního servisu v rámci komplexního právního řešení

1. Úvodní kontakt

Úvodní kontakt probíhá, pokud se ještě osobně neznáme a chcete-li si ujasnit, zda-li se chcete ke mně objednat na konzultaci. Zpravidla probíhá úvodní kontakt telefonicky + 420 60703129 a trvá max. do 15 minut.

Pro tyto úvodní hovory je nevhodnější mi volat v tomto čase: mezi 8 a 10 hodin ráno, anebo mezi 12 a 13 hod, anebo 15 a 17 hodinou. Pokud vám telefon nezvednu, pak nemohu. Pošlete mi, prosím, v takovém případě na telefon sms s krátkou zprávou, co potřebujete, a já se vám, co nejdříve budu moci, ozvu.

Nově plánuji možnost se osobně potkat na mnou pořádaných akcích (debatách), na které se můžete dostavit a kde se můžeme osobně setkat. Budu je zveřejňovat na svém profilu na Facebooku (Daniela Šenarová).

2. OBJEDNÁNÍ ÚVODNÍ KONZULTACE A JEJÍ ZAPLACENÍ

Objednání úvodní konzultace probíhá e-mailem na office@senarova-daniela.cz, nebo telefonicky na tel + 420 603703129 s následným zasláním e-mailu o potvrzení objednávky s mými platebními údaji pro úhradu ceny za úvodní konzultaci, popř. za vybraný balíček.

Úvodní konzultace standardně stojí 3.000 Kč/hod a zahrnuje max. 60 minut čistého času. Každých dalších započatých 15 minut účtuji sazbou 750 Kč.

V případě, že budete chtít co nejrychleji uspíšit proce řešení vašeho problému (zvlášť protože jste v akutní právní situaci), lze úvodní konzultaci spojit či provázat s dalšími navazujícími úkony jako je komplexní diagnostika nebo osobní jednání za účasti více osob atd.

V takovém případě doporučuji zakoupit rovnou balíček mojí časové kapacity (podle předpokládaného rozsahu mojí činnosti, na které se spolu domluvíme), i proto, že je pro vás cenově výhodnější.

Do doby, než bude fungovat můj e-shop, se cena hradí zpravidla předem a bezhotovostním převodem na můj účet. V případech hodného zřetele je možné zaplatit v hotovosti k mým rukám. Nejpozději do 14 dnů od zaplacení vám bude e-mailem zaslána faktura na úhradu ve formě daňového dokladu (pdf).

Po úhradě ceny budete e-mailem informováni o úhradě a budou vám současně navrženy tři nejbližší možné termíny pro úvodní konzultaci. V případě, že vám žádný z navržených termínů nebude vyhovovat, bude s vámi domluven takový, který vám bude vyhovovat. Současně se sjedná způsob poskytnutí konzultace (zda-li bude poskytnuta osobně, telefonicky či on-line), popř. zda-li bude z časových důvodů či z důvodu hospodárnosti procesu spojena či provázána s jiným úkonem či úkony mých služeb.

3. UKUTEČNĚNÍ ÚVODNÍ KONZULTACE

V rámci úvodní konzultace mne seznámíte se svým problémem, sporem, situací, jež vás tíží, anebo záležitostí, v rámci které byste se rádi vyhnuli budoucím problémům a sporům.

Vyjasníme si Vaše priority, možnosti a akutnost, abych měla jasno, jak mohu celkově nastavit či přizpůsobit svůj právní servis na vaši míru a moje činnost byla smysluplná a účelná.

Tato úvodní konzultace může proběhnout nejen osobně, ale i telefonicky nebo on-line, podle toho, jak se spolu domluvíme.

4. KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA PROBLÉMU, SITUACE A VZTAHŮ Z POHLEDU ROVNOVÁHY A SOULADU SE ZÁKONY ROVNOVÁHY (PŘÍPRAVA PRO ODBORNÝ POSTUP ŘEŠENÍ)

Po úvodním seznámení navazuje komplexní diagnostika z pohledu rovnováhy a souladu se Zákony Rovnováhy se záměrem objasnit vám neviditelnou duchovní podstatu vašeho problému a dále zjistit konkrétní důvod existence vašeho problému ve vaše životě (skrytou duševní příčinu). 

Tato diagnostika může probíhat podle situace již v rámci úvodní konzultace, případně v rámci další navazující konzultace (pro kterou platí stejný postup jako pro úvodní konzultaci), popř. ve spojení s právní analýzou, která je klíčová pro rozkrytí a řešení problému v rovině materiální, na které se problém projevuje a zmaterializoval.

Mimopražským klientům, anebo klientům, kteří projeví zájem o efektivní postup, nabízím možnost intenzivního půldenního, celodenního či vícedenního intenzivního osobního setkání v Praze nebo v místě jejich zázemí, anebo na jiném vhodném místě, na kterém se společně domluvíme.

V případě, kdy za vámi pojedu, mi zaplatíte kromě ceny za můj servis i náklady spojené s cestováním a ubytováním včetně promeškaného času, pokud nebude domluveno výslovně jinak.

5. SDĚLENÍ KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU DIAGNOSTIKY

Diagnostika směřuje k zevrubnému prozkoumání a vyjasnění vašeho problému z hlediska jeho rozsahu a hloubky, a to jak z pohledu Zákonů rovnováhy, tak i z pohledu platného práva a našich platných zákonů (abych mohla v návaznosti na tuto komplexní diagnostiku a analýzu doporučit konkrétní harmonizační řešení na míru).

V rámci prevence tvoření problému či v rámci předcházení jeho opakovaného prožívání a/nebo jeho hmotného projevu se zaměřuji na to, jak se jeho stvoření ve vztahu či vztazích vyhnout podle Zákonů Rovnováhy.

V rámci předcházení opakovaného prožívání problému se zaměřuji na to, jak stvořený problém (který se zatím na hmotné rovině neprojevil, ale je již vytvořený a díky jeho prožívání je v přenosu do hmotné roviny Života) co nejúčinněji eliminovat na duchovní rovině a duševní rovině, kde existuje, a to podle Zákonů Rovnováhy, optimálně v rámci mediace nebo propojeného či sdíleného řešení se všemi dotčenými účastníky.

V rámci celistvého řešení již projeveného problému se zaměřuji na to, jak daný problém, který se již reálně projevil, vyřešit komplexně najednou na všech rovinách, na kterých existuje. K tomu využívám zejména znalostí fungování lidské psychiky, Zákonů Rovnováhy, tak umění mediace, jakož i právních znalostí a zkušeností.

V návaznosti na své zjištění vám sdělím závěr mojí diagnostiky (tj. v jakém rozsahu a intenzitě existuje váš problém v systému Vědomí/Života a jaké zátěže či bloky jsem v něm zjistila). 

6. NALEZENÍ A DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO HARMONIZAČNÍHO ŘEŠENÍ NA MÍRU A JEHO SDĚLENÍ VE FORMĚ NA KTERÉ SE SPOLU DOMLUVÍME

Jakmile si ujasníme skutečný rozsah a intenzitu Vašeho problému včetně vaší konkrétní situace, potřeb a cíle, ke kterému byste s mojí odbornou pomocí či podporou rádi došli či dospěli, navrhnu vám konkrétní harmonizační řešení na míru a nastíním vám další postup jeho praktické realizace (plán řešení).

V této fázi řešení máte možnost přizpůsobit si můj následný servis na svoji míru tím, že si vyberete z mojí e-mailem zaslané nabídky servisů takový servis, který bude nejvíce odpovídat vašim prioritám, reálným možnostem a schopnostem, které můžete při realizaci svého řešení pod mým vedením uplatnit.

Před tím, než dojde k zahájení praktického řešení vašeho problému, resp. k praktickému řešení prevence jeho stvoření nebo řešení předcházení jeho hmotného projevu či opakovaného vzniku si domluvíme jasné cenové a platební podmínky pro celý další proces řešení, které si mezi sebou stvrdíme v menších případech e-mailem a ve větších případech či pro dlouhodobou spolupráci uzavřením písemné smlouvy.

7. ZAHÁJENÍ PRAKTICKÉHO ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU A/NEBO ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ JEHO STVOŘENÍ

Poté, co si domluvíme jasné podmínky pro vzájemnou spolupráci na řešení vašeho problému, sporu či jiné právní záležitosti a vyjasníme si v jakém rozsahu budete chtít svůj rozkrytý problém prakticky na materiální rovině dořešit či jeho vzniku předejít, se pustíme společně do procesu praktické realizace řešení, a to za podmínek, které jsme si pro toto řešení domluvili. 

Samotný průběh procesu řešení probíhá v souladu s tím, jak se k řešení svého problému či předcházení jeho vzniku osobně stavíte, a dále v souladu s tím, jak se celý proces řešení odvíjí přirozeně skrze postoje a jednání všech ostatních účastníků procesu, jejich zástupců a zmocněnců.

8. ODOBNÝ POSTUP PLATÍ I PRO ŘEŠENÍ právních SITUACÍ A ZÁLEŽITOSTÍ ve vztazích, VE KTERÝCH SLEDUJETE ZÁMĚR PŘEDEJÍT STVOŘEnÍ ČI OPAKOVANÉMU VZNIKU BUDOUCÍCH PROBLÉMŮ ČI SPORŮ

Obdobné kroky platí i pro případ, kdy řešíte situaci nebo konkrétní záležitost, kdy vám nejde o řešení konkrétního problému, ale o prevenci jeho stvoření či opakovaného vzniku a projevu (což je zpravidla při uzavírání, změně či ukončování konkrétního vztahu osobní, obchodní či majetkové povahy anebo v rámci jeho fungování).

9. PRO POSKYTOVÁVÍ PRÁVNÍHO SERVISU VE FORMĚ JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE ČI JEDNOTLIVÉHO ÚKONU ČI DÍLČÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ DO NABÍDKY MÉHO KOMPLEXNÍHO SERVISU, POSTAČÍ ZPRAVIDLA ZAPLATIT DOMLUVENOU ZÁLOHU KRYJÍCÍ MOJÍ ODMĚNU ZA DANOU ČINNOST, POPŘ. PŘEPOKLÁDANÉ VÝDAJE A POSKYTNOUT SOUČINNOST PRO NÁSLEDNÉ POSKYTNUTÍ DOHODNUTÉ ČINNOSTI.

V případě, že budete mít zájem o poskytnutí pouze o poskytnutí dílčí činnosti dle nabídky mého komplexního právního servisu (a nikoliv o komplexní řešení v souvislostech či poskytování servisu v rámci právního zastupování), postačí zpravidla pro zahájení poskytování právního servisu, abyste  uhradili domluvenou zálohu kryjící mojí odměnu a předpokládané výdaje za poskytnutí vybrané činnosti, popř. činnosti.   

Kontakty

 

Mgr. Daniela Šenarová

IČ:  71074465

– samostatná advokátka a advokátní mediátorka akreditovaná ČAK

– zapsaná mediátorka akreditovaná MS ČR

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem  je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz 

 

Napište mi

office@senarova-daniela.cz

+420 603-703-129

datová schránka:  27mf8xr  

 

Sídlo a adresa pro doručování

Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 – Nové Město