Mgr. Daniela Šenarová

advokátka a zapsaná mediátorka

komplexní (holistické) řešení právních problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích včetně prevence jejich tvoření podle zákonů Rovnováhy a s pomocí civilního práva   

 

Telefon

+420 603703129

webové stránky

www.senarova-daniela.cz

you tube kanál

Daniela Šenarová, Zákony Rovnováhy

Instagram

Daniela Šenarová, Zákony Rovnováhy

Facebook

Daniela Šenarová – Zákony Rovnováhy

Provozní doba

9,00 – 17 ,00 hod

1. Mojí doménou jsou mezilidské vztahy a komplexní řešení nejrůznějších obtíží v nich vznikajících s konečnou platností včetně prevence jejich tvoření

Mojí doménou jsou mezilidské vztahy a komplexní právní řešení nejrůznějších problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích včetně prevence jejich vzniku, a to na všech třech rovinách jejich existence (duchovní, duševní i materiální), jež se zaměřuje na jejich vyřešení s konečnou platností a směřuje i k předcházení jejich opakovaného zažívání či tvoření.

 2. Mojí právní specializací je harmonizace mezilidských vztahů a jejich právní regulace v duchu rovnováhy

V rámci této mojí specializace, která vychází z mojí profesní kvalifikace advokátky a zapsané mediátorkyspojuji dva právní obory, a to kodifikované civilní právo a nekodifikované holistické právo (jejíž jsem průkopníkem).

Civilní právo reguluje lidské jednání a mezilidské vztahy a upravuje právní nástroje pro praktické řešení nejrůznějších obtíží a pro předcházení jejich vzniku.

Holistické právo je nově formující se právní disciplína, která se zabývá tvůrčím řešením a předcházení tvoření právních problémů, sporů a jiných obtíží vznikajících v mezilidských vztazích podle zákonů života které mezi lidmi přirozeně vznikají v důsledku porušování či nedodržování universálních zákonů rovnováhy, kterým podléhá vědomí a jeho tvoření a které jsou nadřazeny lidským zákonům v tom smyslu, že jejich výklad i praktický výkon by měl probíhat podle těchto vyšších zákonů života anebo v jejich souladu (což se bohužel zatím hojně neděje, protože tyto universální zákony života nejsou zatím nikde kodifikované, ani jasně popsány).

3. První holistický kodex shrnující zákony životy  (Zákony Rovnováhy®)

Proto nyní začínám pracovat na projektu “prvního holistického kodexu – Zákony Rovnováhy®, který tyto universální zákony života podchytí a rozpracuje tak, aby lidem sloužil jako vedení, podpora a opora pro tvůrčí a konečné řešení nejrůznějších životních obtíží a pro předcházení jejich tvoření. Mým záměrem je zpracovat a následně šířit tento kodex jako inspirativní knihu, která bude určena jak pro běžné lidi, tak pro odborníky, kteří se zajímají či hlouběji zabývají řešením, odstraňováním a léčením nejrůznějších lidských potíží, problémů a nemocí.

V případě, že mne budete chtít v tomto mém záměru či při praktické realizaci tohoto mého projektu “Zákony Rovnováhy” jakkoliv podpořit, neváhejte mne kontaktovat.

V případě, že vás tento můj projekt zaujal, můžete mne sledovat na těchto sociálních sítích:

4. V rámci komplexního právního řešení poskytuji širokou škálu činností

Můj právní servis se zaměřuje na člověka a jeho život a směřuje ke komplexnímu = holistické = celistvému a konečnému vyřešení problémů, sporů a jiných obtíží či jiných právních situací (které vznikající v rámci mezilidských vztahů) a k předcházení jejich tvoření a opakovaného prožívání.

V případě že ve svých vztazích zažíváte konkrétní životní obtíže a chcete je vyřešit komplexně, do hloubky a jednou provždy, neváhejte se na mne obrátit, ideálně mi napište e-mail na office@senarova-daniela.cz.

5. Standardní ceník a hlavní principy mého právního servisu

Pokud vás zajímá, kolik za můj právní servis zaplatíte a jak si můžete přizpůsobit právní servisu na svoji míru, tak se můžete obeznámit s mým standardním ceníkem a dalšími informacemi ohledně poskytování právního servisu (se kterými doporučuji se obeznámit před tím, než mne kontaktujete).

6.  Nabízím právní servis, který si můžete přizpůsobit na svoji míru

Můj právní servis se zaměřuje na člověka a jeho život a jak lze jeho život odlehčit s konečnou platností od prožívané obtíže a zaměřuje se na komplexní a konečné vyřešení konkrétních zažívaných problémů, sporů či jakýchkoliv jiných obtíží a právních situací, které vznikají v rámci mezilidských vztahů, a dále na předcházení jejich tvoření a opakovaného prožívání.

Po seznámení se s vaší konkrétní situací vám předložím moji nabídku právního servisu, ze které si budete moci vybrat tu variantu právního servisu, která bude nejlépe vyhovovat vaší konkrétní finanční situaci, potřebám a prioritám.

7. Kontakt

V případě zájmu o spolupráci v jakémkoliv ohledu mne neváhejte kontaktovat.

Těším se na naši spolupráci.

Daniela Šenarová