Mgr. Daniela Šenarová

holistická etikoterapie

 

Holistická etikoterapie je metoda léčení, napravování, vyvažování a harmonizace vztahů
cestou dobrovolného narovnávání vztahu se Životem jako Celkem
skrze působení Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy  

 

Nabízím individuální, párovou, rodinnou i skupinovou holistickou etikoterapii

Nabízím holistické (trojdimenzionální = celistvé) léčení, narovnávání a vyvažování vztahů podle působení a projevu Vyššího principu Jednoty stvoření a Rovnováhy, jenž přirozeně rovná a harmonizuje základní vztah Člověka k Životu jako celku, od kterého se následně odvíjí jeho vztah k sobě samému a ostatním formám vědomí, které se od tohoto vztahu pouze odvíjejí.

Holistická etikoterapie vede v duchu Vyššího principu Jednoty stvoření a Rovnováhy k narovnávání a harmonizaci vztahu Člověka k Životu jako celku ve všech jeho projevech. Narovnání a harmonizace tohoto základního energetického vztahu Člověka ke Stvořiteli a Planetě Zemi (tj. ke svojí skutečné podstatě) navyšuje vibraci jeho vědomí (lásky) a poté spouští přirozenou harmonizaci a synchronizaci jeho systému vědomí se Systémem sjednoceného Vědomí Stvořitele a planety Země do jednoho trojjediného Celku.

„Narovnání svého vztahu k Životu jako celku a vyladění se na lásku
a důvěru v Princip jednoty
a Rovnováhy
vás
skutečně vyvede
z bludného kruhu prožívání nejrůznějších obtíží a promění vás, všechny vztahy i celý  život.“

–   Daniela Šenarová –

Zasloužíte si řešení, které  přináší trvalou hodnotu

„Žádný problém nelze vyřešit z úrovně vědomí,
na které vznikl (projevuje se)“

–   Albert Einstein –

Žijeme v trojrozměrném světě, který byl stvořen a je neustále utvářen universálním Vědomím. Toto Vědomí (Stvořitel, Láska, Život, Energie) jako řeka proudí skrze tři vibračně oddělené úrovně či dimenze (duchovní, duševní a materiální), jež společně dohromady utvářejí skrze důmyslný Systém Vědomí a působení Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy jeden jediný celek, jehož jsme všichni skrze svoje vědomí a systém nedílnou součástí – Jednotou, Celkem.

Toto Vědomí Celku skrze důmyslný Systém Vědomí a působení Vyššího principu přirozeně rovná, vyvažuje, léčí a plně uzdravuje (tj. harmonizuje) základní vztah člověka ke Stvořiteli a Životu jako celku, od něhož se odvíjí i jeho vztah k sobě a ostatním. 

Za předpokladu, že se jím necháme v životě vést (tj. jsme s ním plně sladěni ve svém vědomí i ve svém systému utvořeném z našeho nadvědomí, podvědomí i nevědomí) a jsme s ním sladěni, tzv. zajedno ve svém duchu, duši, mysli, emočně i tělesně.

Pokud s ním však ve svém vědomí či na některé úrovni svého systému bojujeme, nebo zažíváme strach, odmítání, odpor, toto naše naladění dis harmonizuje náš systém vědomí, což způsobí, že se naše přirozené láskyplné a důvěryplné spojení (vztah) se Stvořitelem naruší či dokonce přeruší. Dis harmonizovaný systém pak způsobí, že prožíváme stav oddělení od Stvořitele a v tomto dis harmonizovaném stavu se stane, že nám postupně kazí, ničí a boří i náš přirozeně harmonický vztah s Životem jako Celkem, následně pak i náš vztah k sobě a ostatním.

Pokud si tento základní vztah ke Stvořiteli a Životu jako celku nezačneme znovu v sobě obnovovat, regenerovat a pěstovat, budou nám muset naše vztahy tento náš narušený vztah ke Stvořiteli a Životu jako celku neustále zrcadlit a odrážet (skrze nejrůznější zdravotní obtíže, životní problémy a těžkosti nebo konflikty, nedorozumění, zraňování a nesoulady ve vztazích), abychom se konečně vnitřně probudili a procitli.

Toto naše vnitřní probuzení a procitnutí nám dává možnost či příležitost konečně si uvědomit skutečnost, přijmout tuto universální pravdu, stejně jako pochopit skutečnou příčinu existence a zažívaní našich obtíží ve vztazích i v životě, které nás vedou k naší skutečné přirozené podstatě a nejdůležitějšímu vztahu, který potřebujeme každý sám v sobě uzdravit a zharmonizovat, abychom se mohli konečně navrátit domů, do bytí v lásce a harmonii se sebou i ostatními.

S tímto hlubokým pochopením pak do nás ruku v ruce přichází síla (moc) uchopit a řešit své životní a vztahové situace nikoliv ve strachu a v odporu s životem, ale s láskou a porozuměním (tj. přijetím), získáváme vnitřní motivaci proměnit své vztahy skrze svoje vlastní uzdravení a harmonizaci svého systému, které přichází ruku v ruce s narovnáváním a harmonizací vztahu k Životu jako Celku, který je projevem Vědomí Stvořitele.

Vše, co předávám a sdílím vím, ze své vlastní prožité zkušenosti a duchovního poznání, které mi z mého srovnaného a zharmonizovaného vztahu k Životu jako Celku od Stvořitele přichází 🙂

Pokud chcete se mnou vyzkoušet holistickou etikoterapii, ozvěte se

 

V případě, že máte zájem o vyřešení svých obtíží skrze uzdravování, vyvážení a harmonizaci svých vztahů (včetně vztahu k sobě), kterým si srovnáte či narovnáte (zharmonizujete) svůj vztah k Životu, jako celku (a tedy ke Stvořiteli), neváhejte se na mne obrátit.

Těším se na případnou spolupráci.

Daniela Šenarová