Můj blog

(moje články na téma „harmonizace mezilidských vztahů  s pomocí universální metody „holistická spravedlnost“ a o nově vznikajících „holistických právních oborech“ a jejich aplikaci v praxi)

O holistickém právu

"Holistické právo" je nově vznikajícím holistickým právním oborem, který se věnuje osvětě o skutečné/bytostné podstatě člověka, jakožto jedinečné, tvořivé a autonomní lidské bytosti,  včetně jeho primárního "bytostného vztahu k sobě samému a živoucí Existenci jako...

číst více

O universální metodě „holistické spravedlnosti“

Holistická spravedlnost je universální fungující metoda, jejíž vědomá aplikace v duchu tří universálních principů (Jednoty, Rovnováhy a Legitimní legality) přirozeně směřuje systém lidského vědomí zpět do vrozené - přirozené harmonie, a to cestou "přijímání...

číst více

O holistické právní disciplíně

O holistickém přístupu a čím se liší holistické obory od těch konvenčních a  zavedených? 1. Co je holistika a holistický přístup a čím se odlišují holistické obory oproti těm konvenčním, které se zaměřují na pouhé "potlačení či odstranění "hmotných příznaků" (které...

číst více
Copyright © 2024Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.