Moje kontakty

Moje kontakty a prostředky pro komunikaci

Telefon

+ 420 – 603 – 703 – 129

Sídlo a adresa
pro doručování

Bieblova 182/15
Praha 5 – Smíchov
Česká republika

l

Datová schránka advokáta 

reg. č. ČAK: 9547

Advokátní: 27mf8xr 

Datová schránka živnostníka

IČ: 71074465

c54egd3 

Bankovní spojení

3333666699/2010 (fio banka)

IBAN: CZ1520100000002600603672

SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX

Email

Poslat e-mailovou zprávu

 

Pokud na mne máte jakékoliv žádosti či dotazy, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 


Daniela Šenarová

14 + 9 =

Propojení skrze sociální sítě

Řešení konfliktů a sporů

info pro spotřebitele a nespotřebitele

Dohledový orgán ČAK nad činností osoby, která je registrovaným advokátem

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi registrovaným advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz 

Dohledový orgán nad činností mediátorů, kteří jsou současně registrovanými advokáty

Česká advokátní komora současně vykonává také dohled nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz 

Dohledový orgán nad činností mediátorů, kteří jsou současně registrovanými advokáty

Výkon činnosti zapsaného mediátora reguluje zákon o mediaci a dohledovým orgánem je Ministerstvo spravedlnosti. Internetová stránka MS ČR je: https://justice.cz/web/msp/mediatori

Dohledový orgán nad činností, který je vykonávána na základě živnostenského oprávnění

Pro ostatní služby, které nemají povahu právní či jiné odborné služby a jsou poskytovány na základě živnostenského oprávnění, je příslušným pověřeným subjektem k řešení sporů Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

Dozorový orgán nad ochranou osobních údajů

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).  

Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli i nespotřebiteli

Jakékoliv případné spory s poskytovatelem služeb budou řešeny přednostně smírně a mimosoudně. Pokud nebudou vyřešeny smírně do 90 dnů od jejich vzniku, může kterákoliv strana vyřešení sporu předložit k vyřešení příslušnému soudu tím, že podá soudní návrh na zahájení řízení.

Klient, který je spotřebitelem, se může předtím, než se obrátí na soud, obrátit za účelem vyřešení sporu na “dozorový státní orgán”, který je příslušný dle povahy činnosti a povahy vztahu k řešení spotřebitelských sporů (tj. podle toho, zda-li spor vznikl a) mezi klientem a advokátem, resp. mediátorem, který je současně advokátem,  nebo b) mezi klientem a zapsaným mediátorem, anebo c) mezi živnostníkem a klientem).

Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.