Nabídka holistických harmonizačních programů pro vybraná společenství(MAATčin)

Skupinová/komunitní podpora poskytovaná v rámci “MAATčinných/harmonizačních programů” zaměřených na vědomou harmonizaci právního vztahu existujícího mezi příslušníky či členy určitého společenství (korporace) a jedinci zatupujícími toto společenství (korporaci)

Aktuálně nabízím tyto “skupinové holistické harmonizační programy” zaměřené na “harmonizaci” právního vztahu existujícího mezi příslušníky či členy určitého společenství lidských jedinců, kteří jsou členy či příslušníky tohoto příslušenství (fungujícího právně jako určitá korporace veřejnoprávního, stavovského či profesního a/nebo územního charakteru (jako je stát ČR, stavovské či profesní komory, obce nebo kraje) s pomocí universální metody “Holistické spravedlnosti”.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud máte dotazy, připomínky či žádosti k nabízeným programům, anebo máte zájem o podpůrný program pro Vaši komunitu členů nebo příslušníků určité korporace (profesní či stavovské či zájmové komory, odborové organizace, obce či kraje ČR atd.), napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Mgr. Daniela Šenarová

Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.