Ucelené holistické řešení
(servis v rámci pobytu)

Zajišťuji a osobně poskytuji ucelený intenzivní holistický servis, a to v rámci harmonizačního pobytu v malebném přírodním prostředí” mimo městskou civilizaci uprostřed krásné Šumavské vísky a přírody, a to jak individuálně jednotlivcům, tak dvojicím i skupinkám.

Podle typu přednastaveného balíčku se jedná se o intenzivní podporu zaměřenou na teoretické vzdělávání a praktickou aplikaci universální metody holistické spravedlnosti podle universálního řádu Bytí na záměrnou harmonizaci  primárního vztahu člověka ke své bytostné podstatě – Bytí a od něho se odvíjejících mezilidských vztahů se zajištěním možnosti přespání a stravování se v soukromí.

 Ohrazenice 5

Volenice za Strakonicemi

Pobyty pro jedince, dvojice i skupinkyy

Pro jedince s dětmi

Pro jedince novodobé tvůrce 

Pro dvojice (páry a partnery)

Pro obchodní partnery a spolupracovníky

Pro 2 strany ve sporu a jejich advokáty

Pro členy spolku, sdružení
či jiného společenství

Odpovědi na často kladené otázky

Zaměření harmonizačních pobytů

Retreat či harmonizační pobyt se přizpůsobuje na míru podle toho, zda-li se poskytuje individualizovně jednotlivci nebo jedincům jako jedné skupině a zaměřuje se na vědomou harmonizaci bytostné vztahu k Bytí jako Celku.

Harmonizační pobytí či retreat nabízí reciproční poskytování a čerpání osobní intenzivní podpory holistického právníka a průvovdce přirozenou holistickou spravedlností, která se děje v jednotném duchu  universálního řádu a jeho principů, který spojuje všechny bytosti do jednoho Bytí jako Celku.

“Individualizované i skupinové harmonizační pobyty” jsou “tématicky zaměřeny” primárně na praktickou intenzivní spolupráci zaměřenou na vědomou harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku pod vedením holistické právníka a průvodce podle holistické spravedlnosti a provádění/čerpání činností v rámci holistického práva a holistické ecoterapie.

Podle konkrétní délky pobytu a naladění jednotlivce/ů může být aktivita holistického právníka a průvodce doplněna také o určitou edukační přednášku, debatu, workshop či určitou harmonizační relaxační aktivitu či  výletem do okolí.

Harmonizační pobyt pro jedince, kteří preferují individuální přístup na míru

Jedním typem harmonizačního pobytu je harmonizační individuální pobyt, který se zaměřuje na osobní individualizovanou holistickou podporu, kterou lze přizpůsobit na míru. Tento typ pobytu je určen či vhodný pro jednotlivce, páry jedinců či společenství max. 6 jednotlivců, kteří pro sebevyžadují či mají zájem intenzivní podporu a pozornost holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací.

Tento typ pobytu je spíše vhodný pro vědomou harmonizaci vnitřního mužského tvořivého principu Bytí podporujícího v člověku jeho zdravou autonomii, soběstačnost, nezávislost, jedinečnost a svébytnost, který si může daný jedinec poladit (aby v něm nedominoval či nebyl utlačován) buď sám nebo spolu s druhými jedinci, s nimiž má určitý vztah s tím, že v rámci pobytu mohou společně poladit svoje rozpory či se více sladit (a tedy vědomě prakticky (z)harmonizovat svoje Bytí v rámci Celku).

V tomto individualistickém formátu je realistické zajistit svébytný harmonizační servis na míru při jeho současném smysluplném praktickém sdílení s jinými jedinci včetně komfortního bydlení v soukromém apartmánu v roubence s vlastní koupelnou a kuchyňkou pro soběstačné stravování během pobytu. 

Harmonizační pobyt pro skupiny, které čerpají činnosti jako jeden Celek

Druhým typem harmonizačního pobytu je pobyt skupinový, který se zaměřuje na skupinovou holistickou podporu, kterou lze přizpůsobit na míru společnému záměru dané skupiny jako Celku, nikoliv jejím jednotlivcům. Tento typ pobytu je určen či vhodný pro skupinu jedinců 7 a více, kteří jsou schopni sdílet a přizpůsobit svoje Bytí s druhými a kteří mají záměr harmonizovat vztah k Bytí jako Celku spíše ze širšího pohledu a souvislostí včetně rozmanitější společenské vztahové úrovně Bytí.

Tento typ skupinového pobytu je určen či vhodný pro jedince, kteří spolu sdílí určitou volnější či společenskou vazbu z titulu “lidství” a mají spíše zájem harmonizovat svůj vnitřní tvořivý ženský princip vědomí (který v nich potláčí svébytnost či upřednostňuje jejich napojení a spojení s ostatními bytostmi v rámci určitého společenství).

V tomto skupinovém formátu není realistické přizpůsobit podporu na míru členům dané skupiny, ale přizpůsobit holistickou podporu dominujícímu záměru dané skupiny. Větší skupině od 7 jedinců a více je podle počtu a složení skupinky realistické zajistit důstojný nocleh na lůžku na svých lůžkovinách, kuchyň s lednicí pro skupinové stravování a důstojnou (pro muže a ženy oddělenou) hygienu ve 2 koupelnách.

Jak postupovat v případě zájmu o harmonizační pobyt?

Máte-li zajem o tuto intenzivní podporu holistického právníka a průvodce, můžete zaslat svůj email na podpora@platformaat.cz, anebo rovnou zaslat svoji online žádost (formulář), ve kterém si buď svébytně pro sebe vyberete na míru konkrétní činnosti a plnění, které chcete zajistit během svého pobytu na svoji míru, anebo tak učiníte ve prospěch určité skupiny. jako její legitimní představitel. 

Základní vstupní reciproční příspěvek (který bude krýt vždy minimální vstupní výdaje a náklady na realizaci harmonizačního pobytu) se platí předem na sdělený bankovní účet, pokud není výslovně ujednáno jinak.

Uhrazením tohoto příspěvku získáte právoplatnou rezervaci na daný pobyt a právo čerpat konkrétní činnosti a plnění s tím, že jakákoliv změna dohodnutého termínu či dohody o poskytnutí a čerpání retreatu (a tedy i jeho dohodnutého recipročního příspěvku) podléhá vzájemnému souhlasu.

Místo “harmonizačního pobytu – retreatu” se nachází v malé pošumavské vísce OHRAZENICE kousek od Volenic cca 12 km za Strakonicemi, kam jezdí autobus ze strakonického nádraží. Přesnou adresu s instrukcemi dostanete e-mailem v potvrzení o zaplacení objednávky

Poslat mi rychlou zprávu

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

00 420 603 703 129

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.