Žádost o zajištění nastavení servisu na míru

 

Harmonizační proces a řešení, na kterém se podílí více jednotlivců společně nebo určitá podobně naladěná skupina (sdílící stejný zájem či záměr), je zcela přirozený a opírá se o universální řád a jeho principy.

Pro takový průběh, který podporuje spolupráci a sdílení (synergické tvoření) nabízím rovnoměrné či nerovnoměrné dělení jednotlivců o realizační náklady a plnění podle jejich svébytné vůle i reálných možností, kdy se současně adekvátně na jedné straně optimalizují vstupní náklady a výdaje na realizaci pro každého jednotlivce (tím, že se sníží) a na druhé straně adekvátně zvýší celková hodnota za všechny jednotlivce pro poskytovatele servisu tak, aby to bylo oboustranně prospěšné a nikomu nevznikala nespravedlivě (tj. proti jeho vůli a reálným možnostem) škoda či újma.

Servis na míru se zajišťuje a nastavuje za poplatek, který se recipročně dělí mezi účastníky, a to zejména v případě, kdy se rozhodnete s ostatními účastníky na harmonizaci vztahu spolupracovat (tj. v jednotném duchu na vzájemně prospěšném řešení) a požádáte o zajištění  sdíleného mediačního nebo skupinového řešení v duchu holistické spravedlnosti, kdy se mezi jeho účastníky spravedlivě dělí i realizační náklady na řešení, a to buď rovnoměrně či nerovnoměrně podle dohody.

Servis na míru se může za poplatek na žádost nastavit také pro harmonizační pobyt spojený s holistickým servisem, pokud přednastavené balíčky jedincům z nějakého důvodu nevyhovují.

Servis na míru se může za poměrné sdílení nákladů na zajištění vyjednání a uzavření dohody na míru naladit a smluvně nastavit také v případě uzavření dlouhodobé spolupráce nebo pro širší spolupráce s větším společenstvím jedinců.

Vstupní náklady pro případ reálného čerpání plnění spojených s pobytem najdete zde.  

 

Poslat mi žádost

o zajištění servisu
na míru

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

00 420 603 703 129

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.