Úvodní a další setkání
plus postup pro
jeho realizaci

 Ohrazenice 5

Volenice za Strakonicemi

Seznámit
se s principy spolupráce
Zaplatit kapacitu pro osobní či online setkání
Zajištění kapacity a výběr místa  setkání 
Provedení rezervace termínu pro setkání do kalendáře
Praktická realizace osobního či virtuálního setkání

1. Chci zaplatit kapacitu pro
naše setkání
(do osmi hodin)

 

2. Chci si zajistit místo pro naše setkání a jeho předběžnou délku

 

Zajištění kapacity a určení místa včetně délky setkání (online nebo osobní) po zaplacení

Pro setkání chci čerpat uhrazenou kapacitu:

Chci se setkat s holistickým právníkem a průvodcem harmonizací:

Výběr aplikace pro online spojení:

7 + 8 =

3. Chci si zajistit rezervaci termínu našeho setkání
v kalendáři 

 

4. Reálné uskutečnění  našeho osobního či online setkání