Jednotné úhrady na/za harmonizační holistický pobyt (kryjící min. realizační náklady

 

Ujasnění složek celkové hodnoty
za uskutečnění holistického pobytu  

Předtím, než si vzájemně domluvíme termín pro Váš pobyt, je vzájemně čestné a férové, abychom si předem ujasnili a vyrovnali základní vstupní hodnotu, který reflektuje reálné provozní a realizační náklady na Váš pobyt a který je třeba vždy zaplatit předem.

Pro realistické zjištění a kalkulaci celkových vstupních nákladů na zajištění realizace pobytu, je však potřeba upřesnit i další kritéria, na nichž lze objektivně určit hranici minimálního vstupního příspěvku na skupinový pobyt a jednat tak realisticky o “recipročním hodnotě Vašeho retreatu”, jehož zaplacení musí krýt jeho praktickou realizaci, aniž by byl uskutečňován na úkor některé strany či dotován.

Reciproční reálná hodnota za realizaci pobytu podléhá řádnému dozaplacení, neboť je z této částky třeba zaplatit realizační náklady, které náleží oprávněnému subjektu.

Jeho přirozený legitimní požadavek na doplacení reálné hodnoty pobytu naopak nijak nezávisí na konkrétních reálných efektech holistického servisu, ani na projevech samotných účastníků v rámci pobytu, za které zajišťovatel harmonizačního pobytu nenese žádnou hmotnou odpovědnost.

1. Vstupní hodnota kryjící výdaje a náklady na zajištění realizace daného pobytu včetně kapacity pro holistický servis během pobytu

Tato základní vstupní hodnota reálně kompenzuje minimální vstupní náklady a reálné výdaje (které obnáší praktické uskutečnění pobytu vedle zajištění časové kapacity holistického právníka a průvodce).

Základní vstupní hodnota pokrývá jen základní výdaje a náklady na realizaci pobytu a odvíjí se od počtu dnů včetně noclehů, který bude daný pobyt trvat.

Před příjezdem doporučuji seznámit se základními recipročními principy.

2. Reálná reciproční hodnota za realizaci pobytu s holistickým servisem ke dni jeho skončení a odjezdu

Pro účely nastavení či přizpůsobení Vašeho pobytu na míru a vyčíslení jeho realistické vstupní výše potřebuji předběžně ujasnit, jaké konkrétní holistické činnosti a doplňková plnění z nabídky máte zájem čerpat (ať už v rámci individuálního či skupinového pobytu).

V případě skupinového pobytu se celkové náklady rozpočtou na počet jedinců dané skupiny s tím, že jedinec v dané skupině může přispět jinou či libovolnou částkou dle svých možností, avšak všichni jedinci jako jeden celek vyberou a předem zaplatí  alespoň základní vstupní poplatek kryjící realizační náklady.  

Realistický reciproční příspěvek se zjistí nejpozději v den odjezdu podle toho, jaké plnění jedinec či skupina během pobytu čerpala, popř. by čerpala na úkor druhé strany bez zaplacení.

3. Dobrovolné ocenění za realizaci pobytu včetně holistického servisu ve formě daru/tip

Hodnota, kterou jedinec či skupina poskytnuli na konci svého pobytu jako svoje “ocenění (dar) je dobrovolnou složkou recipročního poplatku za pobyt, podporující vědomou harmonizaci vztahu a holistické právní vědy a nelze jej legitimně požadovat ani  jakkoliv vynucovat. 

1. Zajištění noclehu
v roubence

Vstupní náklad
500 Kč/nocleh lůžko nebo 1.000/noc velký apartmán (pro 4 plus dítě)

 2. Zajištění plně vybavené kuchyně pro vlastní přípravu stravy

Vstupní náklad
200 Kč/den

 3. Zajištění  přípravy stravy
(1 jídlo a nealko nápoj)

Vstupní náklad
300 Kč/jídlo

4. Rezervace časové kapacity pro osobní harmonizační setkání

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

5. Rezervace časové kapacity pro edukativní  přednášku či  výklad v rámci provádění vědomou harmonizací:

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

6. Rezervace časové kapacity pro holistický vhled nerovnováhy polarit a diagnostickou konstelaci

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 7. Rezervace časové kapacity pro doporučení harmonizačního řešení na vyrovnání vztahu polarit a jeho odrazu v konkrétním vztahu podle holistické spravedlnosti

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 8. Rezervace časové kapacity pro holistickou důvěrnou diplomacii nebo mediaci 

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

9. Rezervace časové kapacity pro analýzu, změnu či tvoření pravidel a dohody 

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 10. Zajištění společného programu (grilování, výlet atd.)

Vstupní náklad
1.000 Kč

 11. Zajištění úklidu apartmánu po harmonizačním pobytu

Vstupní náklad
1.000 Kč

12. Zajištění přivezení a/nebo odvozu autem na nádraží ve Strakonicích

Vstupní náklad
400 Kč/cesta

Vstupní poplatek na realizační náklady a výdaje 
se platí předem

Reálná reciproční hodnota se účtuje a doplácí ke dni skončení pobytu 

Dobrovolné ocenění náleží
po skončení pobytu (Tip či Dar)

Výsledná celková hodnota za realizaci pobytu minus náklady tvoří zisk 

Poslat mi rychlou zprávu

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

00 420 603 703 129

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.