Dohoda o činnosti
a její realizaci po úhradě kapacity

Po zaplacení hodinového servisu na zajištění kapacity a dalších nákladů spojených s budoucí realizací konkrétní holistické činnosti je třeba, abychom mezi sebou upřesnili konkrétní činnost, kterou chcete recipročně za svoji úhradu čerpat a dále předběžný termín pro zahájení a dokončení dohodnuté činnosti včetně oboustranně férových podmínek realizace.

Zavazuji se čerpat
tuto harmonizační holistickou činnost 

(v rámci hodinového holistického servisu)

Vyplňte tento svůj návrh dohody na zajištění kapacity na faktického poskytování holistické činnosti včetně přibližného termínu jejího zahájení a dokončení v rámci zaplaceného hodinového holistického servisu

Jakou holistickou činnost a plnění chcete v rámci zaplaceného hodinového holistického servisu čerpat:

Souhlasím s těmito základními principy platnými pro čerpání činnosti a holistický retreat:

Potvrzuji dobrovolný souhlas s principy a sdělením osobních údajů pro účely uzavření/stvrzení konsensuální dohody o holistickém servisu, která bude fakticky realizována mojí úhradou.

12 + 2 =

Poslat mi rychlou zprávu

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

00 420 603 703 129

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.