Členský klub PlatforMAAT

Připravuji pro vás klub PlatforMAAT

s komplexní holistickou podporou a alternativním způsobem uchopení a řešení tíživých problémů a sporů, které plynou z nevědomostí či manipulací pokřiveného myšlení a chování vůči sobě i druhým a porušování universálního řádu Bytí jako Celku a jeho principů, na nichž funguje přirozeno-právní věda a výkon holistické spravedlnosti

Co je nosnými idejemi a premisami pro vytvoření klubu, které podpoříte?

Podporovat přirozené lidství  

Podporovat jednotné (universální) zájmy a universální hodnoty a kvality lidství včetně  neporušitelných, nezrušitelných, nezcizitelných a nepřevoditelných (tedy nezadatelných) přirozených lidských práv na jiného jedince, které může každý jedinec vykonat toliko sám za sebe, přestože tvoří součást jednoho Bytí Celku.

Obrozování lidství
a neporušitelnosti lidských práv skrze jejich výkon
 

Zasazovat se o uznání hodnoty lidství v každém lidském jedinci o znovu obnovení nezcizitelnosti jeho přirozených/vrozených práv, jež každému jedinci náleží (nikoliv však jako odměna, privilegium, úsluha či odměna za jeho poslušné či jinak korektní chování ve společnosti, ve které žije), ale přirozeně z titulu jeho vrozeného lidského původu a podstaty a bez ohledu na jeho fyzikální vnější znaky, pro které nesmí být nikým diskriminován, ani nucen k plnění takových povinností, které jsou mu ukládány proti jeho vědomému souhlasu a v rozporu s legitimitou umělé autority.

Poukazovat na zneužívání pravidel proti lidskosti

 Možnosti a výhody členství (které nejsou podstatou či jsou nad rámec ničím nepodmíněných přirozených lidských práv) se budou spravedlivě promítat do konkrétního typu členství, které bude pravdivě odrážet praktický přístup či postoj, chování a tvořivou činorodost daného člena a tím mu férově nastavovat zrcadlo, jak reálně projevuje či neprojevuje svoje kvality lidství a funguje v rámci celku. 

Osvětová činnost

Šířit povědomí o autonomii lidské bytostné podstaty (se kterou se pojí přirozené právo lidského jedince rozhodovat se v souladu s touto svojí podstatou, nikoliv podle vnucované a manipulující vůle jiných jedinců), jakož i povědomí o hranicích svébytného tvoření ve vztahu k ostatním bytostem, jakož i o přirozeném zákazu škodění a jednání na úkor jiných bytostí či jakékoliv ubližování, které je projevem nespravedlivého nucení či donucování, pokud adekvátně nevede k zastavení a nápravě průkazného škodlivého chování člověka, jímž škodí jiným bytostem

 

Vytvářet prostor
a podmínky pro vyvážený rozvoj lidství 

Vyvářet pro členy důvěryhodný a bezpečný prostor, který bude přístupný každému člověku, který souzní, dobrovolně přistoupí a neporušuje Etický kodex PlatforMAAT. Pro přistoupení do klubu není rozhodnou skutečností rozlišování jedinců podle vnějších znaků jejich osobnosti včetně jejich finanční situace, ale podle jejich reálného skutečného chování v klubu a dodržování základních (universálních) hodnot a kvalit lidství, které jsou jednotné pro všechny lidské jedince rovnocenně bez rozdílu včetně přijímání svojí svébytné odpovědnosti za svá nevyžádaná a svévolný rozhodnutí a činy.

Podpora a vedení k praktickému výkonu neporušitelných přirozených lidských práv včetně práva na svoji obranu

Zajišťovat komplexní podporu pro praktický výkon přirozených práv členů v duchu, který respektuje a vychází z universálního řádu a jeho principů, potažmo jemu podřízeného přirozeného práva, které jsou z jejich podstaty nadřazeny pozitivnímu právu a jeho pravidlům, která určují nepřirozené (člověku uměle se nadřazujících) z titulu státní a veřejné autority.

Poskytování vedení a podpory členům při výkonu přirozeného práva na svoji přirozenou obranu proti zneužívání autority k potláčení a omezování lidství a svébytném vykonávání bytostných práv, které se děje skrze ukládání povinností s nimi kolidující.

Podpora na realizaci klubu platforMAAT

Podpoříte-li svým darem vytvoření klubu (ve formě e-portálu), můžete obdržet výměnou za svůj dar MAAT tokeny (v poměru 1:1), které budete moci posléze jako základní člen směnit za konkrétní podporu v klubu.

Dar je potřeba označit jako dar na PlatforMAAT, aby bylo možné takový dar převést na MAAT tokeny, za které budete moci čerpat v budoucnu podporu.

Bankovní spojení:

3333666699/2010
(fio banka)

IBAN:CZ1520100000002600603672
SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX

Poslat mi zprávu

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

00 420 603 703 129

Datová schránka

c54egd3

27mf8xr 

Adresa  

Ohrazenice 5
387 16 Volenice
Česká republika

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.