Harmonizační retreaty a edukační pobyty
za pevné ceny

Nabízím “VIP podporu a produkt za pevnou cenu” ve formě “retreatu” či “harmonizačním pobytu” v malebném přírodním prostředí” mimo městskou civilizaci uprostřed krásné Šumavské přírody.

Harmonizační retreat je služba zaměřená na podporu celkové harmonizace lidského systému skrze rozkrytí disharmonie (nerovnováhy) mezi polaritami ve svém systému vědomí (ducha-duše,těla-mysli) a narovnání svého pokřiveného postoje a vztahu vůči životu jako celku (tj. ve vztahu k sobě i druhým v duchu jednoty a rovnováhy). 

Edukační pobyt je služba zaměřená na skupinové vzdělávání v oblasti právni ochrany lidství, lidské důstojnosti a v oprávněném výkonu přirozených lidských práv garantovaných ústavním pořádkem ČR.

Úvodní informace k této mojí
VIP službě – retreatům

Tato moje “VIP podpora” je určena jak pro jednotlivce či páry, tak pro menší skupinky do 5 jedinců tvořících rodinu či skupinku přátel (“Individualizovaný retreat na míru”), popř. pro větší skupiny do 10 jednotlivců s ubytováním a noclehem v roubence. Individuálně lze domluvit i pobyt pro větší počet s noclehem na přilehlém pozemku/zahradě (“Skupinový pobyt”).

“Retreat či harmonizační pobyt je forma mojí “VIP osobní podpory” zaměřená na komplexní/celistvou harmonizaci ducha-duše-těla-mysli”.

Tato moje “VIP podpora” je určena a nabízena exklusivně jednomu či páru, rodinám nebo přátelům, tak i menším skupinkám do 5 jedinců, a/nebo skupině do 10 jednotlivců s ubytováním a noclehem v roubence. Individuálně lze domluvit i pobyt pro větší počet s noclehem na přilehlém pozemku/zahradě.

Retreat je produkt, který poskytuji za “základní pevnou cenu” kryjící vstupní náklady spojené se zajištěním a poskytnutím této “mojí VIP podpory”. Další složku ceny za tento produkt představuje “Váš dobrovolný dar na místě”, který bude vyjadřovat “Vaše osobní ocenění “přijaté hodnoty či “kvality čerpaných služeb” a “osobní ohodnocení  poskytovatele služeb”.

“Harmonizační retreaty a pobyty” jsou “tématicky zaměřeny” v duchu mojí agendy a specializace s tím, že součástí celodenního programu mohou být dle délky pobytu:

a) přednášky, debaty, semináře, konzultace a jiné informačně-edukační aktivity zaměřené na získání a rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností, které se týkají “vrozené autonomie člověka”, potažmo budování autonomního lidského společenství ve státě (autonomní společenství se řídí pravidly a zákony, které si samo kolektivně nejen určuje a dobrovolně přijímá, ale také prakticky dodržuje a vymáhá, tedy žije)”, „komunitní soběstačnosti“, ale i aktuálně probíhajícího „harmonizačního procesu“, v rámci něhož dochází k „obrozování vrozené svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti (tj. autonomie) lidské bytosti v současné heteronomní společnosti (heteronomie je protiklad autonomie a  znamená podřízenost a poslušnost cizím, popř. i vnuceným pravidlům a zákonům), které se přirozeně děje ruku v ruce s dobrovolným narovnáváním pokřiveného bytostného vztahu člověka k sobě a ostatním živým bytostem v “harmonickém vyváženém jednotném harmonickém duchu Jednoty a Rovnováhy“, 

b) praktické workshopy, kursy a aktivity zaměřené na rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností týkajících se komunitní soběstačnosti” (např. společné vaření, pečení chleba a koláčů, domácí výrobu pochutin z ovoce, hub, bylinek a čerstvého mléka podle sezóny atd.).

c) “relaxace v lůně přírody podporující “celistvé zdraví” a “posilování vztahu k přírodě”.

d) “výlety a sportovní aktivity, místní společenské akce nebo společenské večery.

„Skupinové retreaty“ probíhají zpravidla od pátku do neděle a mají přednost před těmi „individuálními“. „Individuální retreaty na míru“ probíhají i přes týden a o víkendu jen v případě, kdy je volná “ubytovací kapacita”. 

Máte-li zájem o tuto formu mojí “VIP podpory“ ve formě “individualizovaného retreatu na míru” je potřeba si nejprve nezávazně poptat tuto službu a vyjasnit si předběžně “kolik jedinců spolu přijede”, “termín a délku pobytu” a “konkrétní služby”, které byste chtěli v rámci svého retreatu čerpat. V dalším kroku si pak můžete závazně objednat a „navolit svůj retreat na svoji míru“.

„Pro skupinové retreaty“ vypisuji zpravidla víkendové termíny (od pátku do neděle) s tím, že tyto skupinové pobyty mají v případě naplněné kapacity přednost před těmi individuálními. V prvém kroku je potřeba, aby si “skupinka v počtu max. do 13 či zájemci o konkrétní tématický retreat”, nejdříve v aplikaci zarezervovali vypsaný termín včetně délky pobytu (tj. na kolik dnů/nocí chtějí přijet). Po mém zpětném potvrzení termínu si pak můžete v druhém kroku závazně “skupinový retreat objednat” s možností dokoupit si k němu i jisté “doplňkové služby“ s tím, že po úhradě ceny dle závazné objednávky si provedeme oboustranně závaznou rezervaci. Přesný postup, jak postupovat krok za krokem, najdete níže.

Uhrazením objednávky získáte platnou (závaznou) rezervaci na “Individualizovaný retreat na míru” a/nebo “Skupinový retreat” s tím, že jakákoliv změna termínu či navoleného retreatu (a tedy i jeho základní ceny) podléhá oboustranné dohodě.

Místo “harmonizačního pobytu – retreatu” se nachází v malé pošumavské vísce OHRAZENICE kousek od Volenic. Přesnou adresu s instrukcemi dostanete e-mailem v potvrzení o zaplacení objednávky.

Nabídka služeb,
ze kterých si můžete navolit
“svůj harmonizační retreat na míru”

V případě “Individualizovaného retreatu na míru” si můžete vybrat nejen na kolik dnů přijedete, ale můžete si i “na míru” vybrat jednotlivé “služby”, které chcete během svého “retreatu” čerpat (tzv. nakonfigurovat si “tuto podporu na svoji míru”). “Skupinové retreaty” jsou organizovány zpravidla od pátku odpoledne do neděle odpoledne s tím, že jedinci si mohou “individuálně” pobyt v případě zámu a volné kapacity samostatně prodloužit.

Základní či minimální cena “jednodenního retreatu” se odvíjí od toho “v jakém konkrétním prostoru se ubytujete (společenská místnost, pokoj či apartmán)”, v jakém počtu jedinců a z jakých jednotlivých služeb (níže uvedených položek) si “retreat” sami navolíte – nakonfigurujete s tím, že “skupinové retreaty” mohou mít již určité položky nastavené či omezené, anebo zahrnuté v “základní pevné ceně za retreat” z důvodu “schůdnosti organizace a praktické realizace” skupinového programu.

Na místě lze nakonfiguovaný retreat “doladit na míru”, případně “obohatit” o společenskou akci v dosahu dle konkrétního přání a nálady jednotlivce či dané skupinky.

1. Jednodenní ubytování
v soukromí s noclehem podle standardu a volné kapacity

var. a) Jednodenní ubytování v soukromí ("Standard")

var. a) Jednodenní ubytování v soukromí (“Standard”) je vhodné pro jedince či páry a stojí s noclehem ve společenské místnosti s velkou kuchyní a kachlovými kamny

V ceně za “Standard” je zahrnuto zajištění ubytování včetně plnohodnotného noclehu na jednu noc ve společenské místnosti (kde jsou 2 kvalitní rozkládací pohovky) s přístupem k příslušenství na patře a k velké kuchyni, s možností pobývat na zahradě s možností grilování.

var. b) Jednodenní ubytování v soukromí ("Nadstandard")

var. b) Jednodenní ubytování v soukromí (“Nadstandard”) je vhodné pro 2 jedince, popř. pro pár s dítětem s noclehem v zařízeném pokoji

V ceně za “Nadstandard” je zahrnuto zajištění ubytování včetně plnohodnotného noclehu na jednu noc v pokoji pro 2 plus 1 dítě s přístupem k příslušenství na patře a k velké kuchyni, s možností pobývat na zahradě s možností grilování.

var. c) Jednodenní ubytování v soukromí ("Exklusive")

var. c) Jednodenní ubytování v soukromí (“Exklusive”) je určený exklusivně pro 1 max. 2 jedince (pár) s noclehem ve velkém luxusním apartmánu s dvěma manželskými postelemi (4 lůžka), s dětskou postýlkou, s vlastní kuchyní a příslušenstvím

V ceně za “Exklusive” je zahrnuto zajištění ubytování včetně noclehu na jednu noc pro max. 2 jedince, a to v luxusním apartmánu pro 4 s integrovaným přístupem k příslušenství a k vlastní zařízené kuchyni (kterou lze využívat pro vlastní vaření), s možností pobývat na zahradě s možností grilování.

var. d) Jednodenní ubytování v soukromí ("Privat")

var. d) Jednodenní ubytování v soukromí (“Privat”) stojí pro skupinku (rodinu či přátele) s noclehem ve velkém luxusním apartmánu s dvěma manželskými postelemi (min. 4 lůžka), s dětskou postýlkou, s vlastní kuchyní a příslušenstvím

V ceně za “Privat” je zahrnuto zajištění ubytování včetně noclehu na jednu noc v apartmánu pro 4 s integrovaným přístupem k příslušenství a k vlastní zařízené kuchyni (kterou lze využívat pro vlastní vaření), s možností pobývat na zahradě s možností grilování.

2. Nákup ingrediencí pro přípravu večeře 

 

Co tato služba zahrnuje

V této ceně je zahrnuta doprava včetně zajištění ingrediencí pro přípravu večeře včetně nealko nápojů  (čaj, káva, mléko, voda), dále provozní energie vynaložené na vaření a úklid kuchyně. Večeře pro skupinku se zajišťuje hromadně zpravidla tak, že si účastníci retreatu společně připravují pokrm z nakoupených ingrediencí.

 3. Společný večer s programem 

Co tato služba zahrnuje

 Tato cena zpravidla zahrnuje tématické povídání/debatu či kruhové sdílení, jež dle období a počasí probíhají buď uvnitř ve společenské místnosti s kachlovými kamny, anebo venku na zahradě, případně u ohně. 

4. Nákup ingrediencí pro přípravu snídaně 

Co tato služba zahrnuje

V této ceně je zahrnuta doprava včetně zajištění ingrediencí pro přípravu snídaně včetně nealko nápojů (čaj, káva, mléko, voda), dále provozní energie vynaložené na vaření a úklid kuchyně. Snídaně pro skupinku se zajišťuje zpravidla hromadně tak, že si účastníci retreatu společně připravují snídani z nakoupených ingrediencí. 

5. Osobní konzultace nebo osobní jednání za cenu dle typu servisu (exklusivní, sdílený či skupinový)

Co tato služba zahrnuje

“Dopolední čas” je zpravidla vyhrazen pro “osobní konzultace na míru” (můžou být dle zájmu a počtu individuální, nebo sdílené či skupinové), kdy přednost má ten jedinec či jedinci ze skupinky, kteří si konzultaci dopředu objednali a zaplatili. Jinak lze tento čas využít i na “doplňkový program” (viz bod 7).

Osobní konzultace na míru nebo osobní jednání stojí v případě “exklusivního servisu” 3.000 Kč/hod/jednotlivec, resp. v případě “sdíleného servisu “1.500 Kč/hod určeného pro dvě až pět jedinců, resp. v případě “skupinového servisu” 500 Kč/hod určeného pro 6 a více jedinců najednou.

6. Nákup ingrediencí pro přípravu oběda 

Co tato služba zahrnuje

V této ceně je zahrnuta doprava včetně zajištění ingrediencí a společná příprava snídaně včetně nealko nápojů (čaj, káva, mléko, voda), dále provozní energie vynaložené na vaření a úklid kuchyně. Oběd pro skupinku se zajišťuje zpravidla hromadně tak, že si účastníci retreatu připravují oběd z nakoupených ingrediencí společně.

7. Doplňkový program a jeho zorganizování 

Co tato služba zahrnuje

“Odpolední čas” je zpravidla vyhrazen volné relaxační aktivitě či zábavě dle vlastní volby účastníků (např. procházka po přírodě, výlet či návštěva pamětihodností v okolí, otužování, saunování, koupání v nedalekém biotopu či přírodním toku, jízda na kole a jiné další aktivity jako sezónní sbírání bylinek, ovoce, hub atd).  V této ceně je zahrnuto zajištění programu a cestovní náklady s tím spojené. 

8. Zajištění úklidu podle počtu účastníků “retreatu”

Co tato služba zahrnuje

Jednotlivec se může poslední den retreatu buď sám aktivně zapojit do úklidu, anebo na tento úklid přispět finančně. Příspěvek je určen na mycí prostředky, praní lůžkovin, energie a zajištění osoby pro úklid. 

9. Zajištění odvozu autem ze Strakonic do místa retreatu a/nebo z místa retreatu do Strakonic

Co tato služba zahrnuje

Zajištění dopravy do místa pobytu (Ohrazenice u Volenic) si primárně zajišťuje každý na svůj vlastní náklad. Přímo před roubenku jezdí místní autobus z městského nádráží ve Strakonicích, kam přijíždí autobusy.

V rámci této služby si lze objednat a zaplatit individuální službu “zajištění odvozu autem” ze Strakonic do místa retreatu (cca 12 km), a/nebo z místa retreatu do Strakonic, anebo se domluvit na “spolujízdě”.

Základní ceník služeb 

Jednotný ceník pro stanovení základní pevné ceny

za každý jeden den “retreatu” platný pro jedince

Pevné ceny za položky 1. až 6 refektují “základní vstupní náklady či nutné výdaje” vynaložené na zajištění, přípravu a realizaci “retreatu” včetně “programu” a nereflektují skutečnou hodnotu (tj. skutečně věnovaný život – čas a energii), kterou by jinak měla cena (aby byla adekvátní a spravedlivá) promítat.

Proto finanční ocenění za “retreat” probíhá ve dvou složkách, a to

1) povinnou úhradou ceny promítající “vstupní náklady na realizaci retreatu” a

2)  dobrovolnou úhradou “finančního daru” promítající Vaši spokojenost s osobní podporou a péčí průvodce, který představuje  osobní ocenění služby průvodce a ohodnocení kvality poskytnutých služeb.

“Skupinové retreaty, které jsou tématicky zaměřené” mohou mít již určité položky nastavené či omezené, anebo zahrnuté v “základní pevné ceně za retreat” z důvodu “schůdnosti organizace a praktické realizace” skupinového programu. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, min. pevná cena skupinového pobytu činí 4.500 Kč/jedince kryjící minimální vstupní náklady spojené se zajištěním a poskytnutím těchto základních služeb:

– ubytování na 3 dny a 2 noclehy pro jednotlivce v roubence a na přilehlém pozemku dle kapacity,
– společný odpolední a večerní program na dané téma retreatu,
– zajištění úklidu po skončení retreatu

a. Položky, ze kterých si může jednotlivec, pár,  rodina či skupinka max. 13 jednotlivců nakonfigurovat – navolit “retreat – harmonizační pobyt na míru”

1. “Ubytování v soukromí s noclehem” je možné ve čtyřech variantách, ze kterých lze vybírat dle aktuální volné kapacity.

var. a) Jednodenní ubytování v soukromí (“Standard”) je vhodné pro jedince či páry a stojí s noclehem ve společenské místnosti s velkou kuchyní a kachlovými kamny 500 Kč/jednotlivec. 

var. b) Jednodenní ubytování v soukromí (“Nadstandard”) je vhodné pro 2 jedince, popř. pár s dítětem a stojí s noclehem v zařízeném pokoji 600 Kč/jednotlivec. 

var. c) Jednodenní ubytování v soukromí (“Exklusive”) je určený exklusivně pro 1 max. 2 jedince (pár) a stojí s noclehem ve velkém luxusním apartmánu s dvěma manželskými postelemi (4 lůžka), s dětskou postýlkou, s vlastní kuchyní a příslušenstvím 2.000 Kč.

var. d) Jednodenní ubytování v soukromí (“Privat”) stojí pro skupinku (rodinu či přátele) s noclehem ve velkém luxusním apartmánu s dvěma manželskými postelemi (min. 4 lůžka), s dětskou postýlkou, s vlastní kuchyní a příslušenstvím 3.000 Kč.  

2. “Zajištění ingrediencí pro snídani” za 100 Kč

3. “Zajištění ingrediencí pro oběd” za 200 Kč/jednotlivec

4. “Zajištění ingrediencí pro večeři” za 200 Kč/jednotlivec

5. a. Exklusivní služba pro 1 jedince: osobní odborná konzultace či osobní účast na jednání: 3.000/hod/jedince

5. b. Sdílená služba pro 2 až 5 jedinců: osobní konzultace či účast na osobním jednání: 1.500/hod/jedinec

5 c. Skupinová služba pro 6 a více jedinců: osobní konzultace nebo osobní účast na jednání: 500/hod/jedinec

6. “Doplňkový program” zajišťovaný Mgr. Danielou Šenarovou za 300 Kč

7. “Večerní program” zajišťovaný Mgr. Danielou Šenarovou za 300 Kč

b. “Doplňkové položky závislé na Vašem rozhodnutí související s úklidem pro proběhlém retreatu”

a. Příspěvek na úklid apartmánu včetně společných prostor roubenky a zahrady po proběhlém “skupinovém retreatu” pro 5 a více jednotlivců: 150 Kč/jednotlivce 

b. Příspěvek na úklid apartmánu včetně společných prostor a zahrady po proběhlém “skupinovém retreatu” pro 2 až 4 jednotlivce: 250 Kč/jednotlivec

c. Příspěvek na úklid apartmánu pro 4 po proběhlém “exklusivním retreatu” pro jednoho: 500 Kč

c. “Doprava na místo retreatu”

Zajištění odvozu autem ze/do Strakonic do/z místa retreatu pro jednoho: 200 Kč/1 cesta.
Dopravu do Strakonic si zajišťuje každý na svůj vlastní náklad.

Videoprohlídka společenské
místnosti s kuchyní

(kliknout na obrázek)

 

Videoprohlídka apartmánu

(kliknout na obrázek)

 

Videoprohlídka pokoje
s knihovnou

(kliknout na obrázek)

Videoprohlídka zahrady

(kliknout na obrázek)

 

Individualizovaný harmonizační retreat na míru

Postup krok po kroku, jak získat VIP službu ve formě “individualizovaného harmonizačního retreatu” v těchto šesti krocích:

Krok 1 - Seznámení s nabídkou této služby na webu

V prvém kroku se, prosím, seznamte s informacemi včetně mojí aktuální nabídky služeb pro tuto mojí “VIP službu” zde na webu.

Ujasněte si, zda-li máte zájem o “exklusivní retreat pro 1″, popř. pro pár či dva”, anebo o “skupinkový sdílený retreat až s 5 dalšími jednotlivci”, anebo o “skupinový retreat” pro 6 a více.

Krok 2 - Vyplnění a zaslání nezávazné poptávky na "individualizovaný retreat na míru" a předběžný výběr služeb

V návaznosti na úvodní seznámení se s informacemi týkajících se mojí VIP služby, je v druhém kroku třeba vyplnit a zaslat můj online formulář, abychom si vzájemně učinili představu, pro kolik jedinců a jaké konkrétní služby byste si přáli v rámci “retreatu na míru” čerpat, na kolik dní včetně noclehů chcete přijet a v jakém termínu.

Krok 3 - "Předschválení poskytnutí VIP služby ve formě retreatu" jeho poskytovatelem včetně ujednání termínu
Krok 4 - Závazná objednávka "retreatu" včetně konkrétních služeb a zaplacení základní pevné ceny

Jakmile si vzájemně písemně odsouhlasíme (postačí e-milem) poskytnutí VIP služby ve formě “retreatu” včetně jeho délky a “termínu příjezdu”, můžete přistoupit k závazné objednávce “retreatu včetně konkrétních služeb, které chcete čerpat” a zaplatit “pevnou základní cenu retreatu” na můj účet dle doručené faktury na e-mail.

Krok 5 - Závazná rezervace termínu pro "zaplacený retreat", ev. i pro zakoupenou "osobní konzultaci během retreatu"

Po zaplacení “základní ceny retreatu” podle Vaší závazné objednávky, si prosím, závazně zarezervujte v aplikaci “Reservio” svoje místo (ubytovací kapacitu) v termínu dle “naší dohody” , popř. také pro poskytnutí zakoupené “osobní konzultace v rámci retreatu”.

Pokud se Vám žádný z mnou nabídnutých termínů v aplikaci nehodí, napište mi e-mail s návrhem 3 termínů, které se Vám během pobytu hodí.

Krok 6 - Deaktivace servisu během retreatu

K deaktivaci mojí “VIP podpory” dochází “automaticky” po řádném poskytnutí všech služeb, které jste si řádně závazně objednali a zaplatili v jejich základní pevné ceně.

K deaktivaci této mojí “VIP podpory ve formě exklusivního retratu” ve vztahu k Vám dojde také v případě, pokud se během svého pobytu v místě, kde bude retreat probíhat, budete chovat či jednat způsobem, který bude poškozovat majetek či práva “vlastníka nebo provozovatele ubytovacího objektu”, a/nebo bude “hrubě narušovat řádné plnění objednaných služeb”, a/nebo bude omezovat či bránit jiným ubytovaným klientům v řádném čerpání služeb, popř. jiným způsobem bude porušovat “domovní řád”, nebo bude v rozporu se zákonem.

Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu   !!!

Dojde-li k deaktivaci podpory, jste povinni bez dalšího opustit místo pobytu a vyrovnat se za finančně škody, které jste svým jednáním způsobili. Základní pevná cena, kterou jste zaplatili, se poměrně nevrací a započte se na “náhradu škody ve formě ušlého zisku” dle odst. 5.6. obchodních podmínek.

Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu   !!!

Dojde-li k deaktivaci podpory, jste povinni bez dalšího opustit místo pobytu a vyrovnat se za finančně škody, které jste svým jednáním způsobili. Základní pevná cena, kterou jste zaplatili, se poměrně nevrací a započte se na “storno polatek” dle obchodních podmínek.

Skupinový edukační pobyt

Postup krok po kroku, jak získat VIP službu ve formě “skupinového pobytu” v těchto šesti krocích:

Krok 1 - Seznámení s nabídkou této služby na webu

V prvém kroku se, prosím, seznamte s informacemi včetně mojí aktuální nabídky služeb pro tuto mojí “VIP službu” zde na webu.

Ujasněte si, zda-li máte zájem o “exklusivní retreat pro 1″, popř. pro pár či dva”, anebo o “skupinkový sdílený retreat až s 5 dalšími jednotlivci”, anebo o “skupinový retreat” pro 6 a více.

Krok 2 - Seznámení se s aktuální nabídkou "skupinového retreatu" a předběžný výběr doplňkových služeb

V návaznosti na úvodní seznámení se s informacemi týkajících se mojí VIP služby, je třeba seznámit s “organizačními informacemi a instrukcemi” a “konkrétní nabídkou skupinového programu”, který je již zahrnutý v základní ceně “skupinového retreatu” (kterého se povinně nemusíte účastnit, pokud nechcete).

Krok 3 - "Předschválení poskytnutí VIP služby ve formě skupinového retreatu" jeho poskytovatelem včetně předběžné rezervace termínu
Krok 4- Závazná objednávka "skupinového retreatu" včetně konkrétních služeb a zaplacení základní pevné ceny

V případě, že souhlasíte se základní cenou “skupinového retreatu” (která zahrnuje 3 dny a 2 noclehy pro jednotlivce, společný odpolední a večerní program a nákup ingrediencí pro snídani, oběd a večeři), pak můžete přistoupit k závazné objednávce “skupinového retreatu” a jejímu zaplacení.

Krok 5 - Závazná rezervace termínu pro "zaplacený retreat", ev. i pro zakoupenou "osobní konzultaci během retreatu"

Po zaplacení “základní ceny retreatu” podle Vaší závazné objednávky, Vám bude závazně schválena rezervace Vašeho místa (dle ubytovací kapacity) ve vypsaném termínu, popř. také termín pro poskytnutí zakoupené “osobní konzultace či účasti na jednání v rámci retreatu”.

Krok 6 - Deaktivace servisu během retreatu

K deaktivaci mojí “VIP podpory ve formě skupinového retreatu” dochází “automaticky” po řádném poskytnutí všech služeb, které jsou zahrnuty v jejich “základní pevné ceně”, kterou jste řádně zaplatili.

K deaktivaci této mojí “VIP podpory ve formě skupinového retratu” ve vztahu k Vám dojde také v případě, pokud se během svého pobytu v místě, kde bude retreat probíhat, budete chovat či jednat způsobem, který bude poškozovat majetek či práva “vlastníka nebo provozovatele ubytovacího objektu”, a/nebo bude “hrubě narušovat řádné plnění objednaných služeb”, a/nebo bude omezovat či bránit jiným ubytovaným klientům v řádném čerpání služeb, popř. jiným způsobem bude porušovat “domovní řád”, nebo bude v rozporu se zákonem.

Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu   !!!

Dojde-li k deaktivaci podpory, jste povinni bez dalšího opustit místo pobytu a vyrovnat se za finančně škody, které jste svým jednáním způsobili. Základní pevná cena, kterou jste zaplatili, se poměrně nevrací a započte se na “náhradu škody ve formě ušlého zisku” dle odst. 5.6. obchodních podmínek.

Objednání termínu via e-mail pro “retreat individualizovanýna míru”

Pokud si chcete domluvit konkrétní termín pro “Individualizovaný retreat na míru” pro 1 či pár, anebo pro svoji rodinu nebo skupinku přátel, anebo máte jakékoliv dotazy před tím, než byste činili závaznou objednávku, napište mi, prosím, e-mail a předtím mi, prosím, pošlete shora vyplněný formulář s Vaší konfigurací služeb v rámci retreatu, o které byste měli zájem.

Rezervace na “Individualizovaný retreat na míru”

Rezervace na “skupinový pobyt”

Rezervace termínu pro vypsaný tématický “Skupinový pobyt”

Pokud si chcete domluvit termín pro “Skupinový retreat”, pošlete mi shora vyplněný formulář s Vaší konfigurací služeb v rámci retreatu, o které byste měli zájem. V návaznosti na obdržení tohoto formuláře Vás budu kontaktovat.

Pro “skupinové retreaty” jsou zpravidla určeny víkendové termíny (od pátku do neděle) a termín se pro skupinu domlouvá telefonicky a rezervuje se přes email”.

Pokud máte zájem o skupinový retreat, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu s uvedením kolik “Vás tvoří skupinku” a konkrétní termín (od kdy do kdy včetně počtu dnů, kdy  byste chtěli retreat uskutečnit). 

Závazná objednávka plus zaplacení “retreatu na míru” v e-shopu

V případě, že máme vzájemnou předběžnou shodu či dohodu ohledně “retreatu”, zejména o počtu jednotlivců, na “konkrétním termínu příjezdu a délce retreatu” a “službách, které budete čerpat v rámci retreatu na svoji míru”, tedy i základní pevné ceně za “retreat”, tak si, prosím, v posledním kroku, proveďte “závaznou objednávku retreatu” včetně konfigurace předběžně dohodnutých služeb” a zaplatťe, celkovou základní pevnou cenu na můj účet.

Po zaplacení získáte závaznou rezervaci.

Závazná objednávka plus zaplacení “skupinového pobytu” v e-shopu

V případě, že máte zájem o “tématický skupinový pobyt ve vypsaném termínu” v duchu mojí veřejné nabídky a souhlasíte se základní pevnou cenou, tak si, prosím, v posledním kroku, proveďte „závaznou objednávku své účasti na tomto pobytu“ a zaplatťe, celkovou základní pevnou cenu na můj účet.

Po zaplacení získáte závaznou rezervaci místa.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud máte jakékoliv dotazy před tím, než byste činili závaznou objednávku, napište mi, prosím, e-mail. Stejně tak mi napište e-mail, popř. mi zavolejte. nebo napište sms, pokud by nastala zásadní okolnost mající vliv na Váš včasný příjezd či čerpání dohodnuté VIP služby ve formě retretu.

Pokud byste po zaplacení neobdrželi email doručující instrukce týkající se čerpání mojí VIP služby ve formě “retreatu či skupinového pobytu”, napište mi, prosím, také e-mail, popř. mi zavolejte.

Děkuji. 
Daniela Šenarová

Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.