Nabídka činností a plnění za standardizované vstupní náklady, ze kterých si může jedinec přizpůsobit „svůj harmonizační pobyt na míru“

V případě „Individualizovaného retreatu na míru“ si můžete na míru vybrat nejen na kolik dnů přijedete, ale upřesnit i jednotlivé činnosti plus jejich minimální rozsah a doplňkové plnění, které budete chtít čerpat v rámci svého harmonizačního pobytu na míru..

1. Zajištění komforního noclehu v soukromém apartmánu s vlastní kuchuňkou a koupelnou

Vstupní náklad
1.000 Kč/noc

2. Zajištění pití a stravy
(1 jídlo a nealko nápoj)  

Vstupní náklad
200 Kč/jídlo

3. Rezervace časové kapacity pro osobní konzultaci 

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

4. Rezervace časové kapacity pro harmonizační jednání a otevření individuální konstelace nerovnováhy mužské a ženské polarity

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 5. Rezervace časové kapacity pro osobní holistický vhled do vztahové situace podle holistické spravedlnosti

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 6. Rezervace časové kapacity pro harmonizační řešení na vyrovnání vztahu situace podle holistické spravedlnosti

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 7. Rezervace časové kapacity pro holistickou důvěrnou diplomacii nebo mediaci 

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

8. Rezervace časové kapacity pro analýzu, změnu či tvoření pravidel a dohody 

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

9. Rezervace časové kapacity pro edukativní tématickou přednášku, debatu, výklad či praktický workshop:

Vstupní náklad
1.000 Kč/hod

 10. Zajištění společného programu (grilování, výlet atd.)

Vstupní náklad
500 Kč

 11. Zajištění úklidu apartmánu po harmonizačním pobytu

Vstupní náklad
600 Kč

12. Zajištění přivezení a/nebo odvozu autem na nádraží ve Strakonicích

Vstupní náklad
200 Kč/cesta

Formulář pro individuální harmonizační pobyt přizpůsobený na míru

Formulář pro předběžné upřesnění holistických činností  v rámci pobytu přizpůsobeného na míru a pro vyčíslení základního vstupního příspěvku na pokrytí nákladů a výdajů spojených s jeho praktickou realizací, který slouží pro uzavření realistické reciproční dohody o realizaci tohoto pobytu na míru.

Vyplňte, prosím, tento formulář pro účely přizpůsobení  harmonizačního pobytu jednotlivce na jeho míru a pro vyčíslení základního vstupního příspěvku jednotlivce na pokrytí vstupních nákladů a výdajů spojených s jeho praktickou realizací 

Předtím, než si vzájemně domluvíme termín pro Váš „harmonizační individuální pobyt na míru“ dohodneme se na základním vstupním příspěvku, který bude kompenzovat minimální vstupní náklady a výdaje (které obnáší praktická realizace pobytu a zajištění časové kapacity holistického právníka a průvodce), potřebuji od Vás ujasnit jaké holistické činnosti a doplňková plnění z nabídky máte zájem ve skupině čerpat a podělit se o celkovou výši recipročního příspěvku, který hradí skupina jednotlivců jako celek za daný harmonizační pobyt (přičemž se mohou členové skupiny mezi sebou dobrovolně domluvit, jakým dílem přispějí na úhradu tohoto recipročního příspěvku).

Pro realistické zjištění a kalkulaci celkových vstupních nákladů na zajištění realizace pobytu, je potřeba upřesnit další kritéria, na nichž lze objektivně určit hranici minimálního vstupního příspěvku na skupinový pobyt a jednat realisticky o „recipročním příspěvku“, jehož zaplacení pokryje jeho praktickou realizaci. aniž by byl na úkor či dotován.

Základní vstupní příspěvek pokrývá jen vstupní výdaje a náklady na realizaci Vašeho pobytu se odvíjí od počtu dnů, který bude daný pobyt trvat.

Realistický reciproční příspěvek se pak ujednává reciproční dohodou a zahrnuje základní příspěvek kryjící minimální vstupní náklady na realizaci plus dobrovolný dar účastníka pobytu podporující vědomou harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku.

Složka základního příspěvku tvořící reciproční příspěvek se hradí dopředu, aby se mohl pobyt pro jedince reálně zajistit.

Složka recipročního příspěvku, která přesahuje tento vstupní nákladový příspěvek, má charakter nadhodnoty a svébytného dobrovolného daru, který může jedinec uhradit až po skončení pobytu, protože představuje určitou jistotu jedince, že jeho plnění a ocenění proběhne v závislosti na tom, že předem vyžádané činnosti a plnění skutečně jedinec čerpal a obdržel podle uzavřené dohody. 

Reciproční příspěvek a jeho řádné zaplacení, resp. doplacení, se prakticky vztahuje ke kompetenci a reálnému plnění zajišťovatele harmonizačního pobytu, popř. zaplacené časové kapacity holistického právníka a průvodce. Jeho doplacení však nezávisí na konkrétních reálných efektech holistické podpory, ani na projevech samotných účastníků v rámci pobytu, za které zajišťovatel harmonizačního pobytu nenese osobní odpovědnost (neboť jsou svébytným projevem vědomí Celku a chování konkrétních účastníků, které nelze předem regulovat, manipulovat ani slíbit).

Vyplňte tento formulář pro účely individualizace harmonizačního pobytu na míru a pro vyčíslení základního vstupního příspěvku jednotlivce na pokrytí vstupních nákladů a výdajů spojených s jeho praktickou realizací 

Záměr dokumentu

Mám zájem o harmonizační pobyt poskytovaný:

Chcete sebou vzít doprovod, který se nebude účastnit holistické podpory?

Jak se chcete během pobytu stravovat?

Navolit služby pro retreat

Souhlas s čerpáním holistického servisu na základě vzájemně reciproční dohody a s jeho přerušením a následným ukončením pro nezaplacení ujednaného recipročního příspěvku.

Pokud s poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, tak políčko zatrhněte.

12 + 12 =

Zaplacení základního příspěvku nebo realistického recipročního příspěvku na pobyt

Reálné náklady nezahrnuté v úhradě rezervačního recipročního příspěvku, které reálně vzniknou během pobytu, je v duchu zachování harmonie vyrovnat a doplatit. Jejich nedoplatek ve svém důsledku pak představuje úkor, újmu a škodu.

Poslání dobrovolného daru na podporu a šíření vědomé harmonizace a holistiky

Pokud jste spokojení s harmonizačním pobytem, můžete dobrovolně podpořit šíření vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku a holistiku prostřednictvím harmonizačních pobytů a dalších aktivit, popř. podpořením darem ty jedince, kteří nemají dostatek prostředků, aby reciproční příspěvek sami plně zaplatili. Za jakékoliv dary upřímně děkuji.

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.