Organizační informace a instrukce k víkendovým tématickým “skupinovým retreatům” určeným až pro 13 jednotlivců

Předtím, než si závazně objednáte “skupinový retreat” v nabízených víkendových termínech a zaplatí základní pevnou cenu za třídenní pobyt, seznamte se prosím s touto mojí nabídkou a organizačními informacemi k tomu, jak víkendový retreat zpravidla probíhá. 

Organizační informace ke skupinovým retreatům organizované až pro 13 jednotlivců za základní pevnou cenu 4.500 Kč na pokrytí nákladů plus dobrovolný dar 

„Skupinový retreat” neboli “harmonizační pobyt” je forma mojí „VIP skupinové podpory“ zaměřená na komplexní/celistvou harmonizaci systému člověka zahrnujícího ducha-duši-tělo-mysl“ a je poskytována menším skupinkám do 5 jedinců, a/nebo skupině do 13 jednotlivců s ubytováním a noclehem v roubence. Individuálně lze domluvit i pobyt pro větší počet s noclehem na přilehlém pozemku/zahradě.

„Harmonizační retreat“ je „tématicky zaměřen“ v duchu mojí agendy a specializace s tím, že jeho součástí je také relaxace v lůně přírody, podporu „celistvého zdraví“ a také „posilování vztahu k přírodě“. Součástí skupinového programu bývají přednáška, seminář, kurs, workshop, skupinová konzultace či jiné formy edukační aktivity zaměřené na získání a rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností, které se týkají “vrozené autonomie člověka”, potažmo budování autonomního lidského společenství ve státě (autonomní společenství se řídí pravidly a zákony, které si samo kolektivně nejen určuje a dobrovolně přijímá, ale také prakticky dodržuje a vymáhá, tedy žije)”, „komunitní soběstačnosti“, ale i aktuálně probíhajícího „harmonizačního procesu“, v rámci něhož dochází k „obrozování vrozené svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti (autonomie) lidské bytosti v současné heteronomní společnosti (heteronomie je protiklad autonomie a  znamená podřízenost a poslušnost cizím, popř. i vnuceným pravidlům a zákonům).

Konkrétní skupinový program a specifické informace ke “Skupinovému retreatu” jsou k dispozici zde na této stránce.

Skupinový retreat je produkt, který poskytuji za “základní pevnou cenu 4.500 Kč” kryjící minimální vstupní náklady spojené se zajištěním a poskytnutím těchto základních služeb:

– Ubytování na 3 dny a 2 noclehy pro jednotlivce v roubence a na přilehlém pozemku dle kapacity,
– Společný odpolední a večerní program na dané téma retreatu,
– Zajištění úklidu nemovitosti po skončení retreatu  

Každý účastník skupinky si může individuálně dokoupit doplňkové služby, jako jsou zejména:

– Nákup ingrediencí pro stravu – snídani, oběd a večeři (které se nakupují po dohodě s účastníky a připravují společně) 
– Osobní konzultaci (exklusivní, sdílenou či skupinovou)  či účast na společném jednání, pro něž je vyhrazeno dopoledne
– Zajištění odvozu z/do Strakonic do místa retreat

Další složku” ceny za tento produkt představuje “Váš dobrovolný dar na místě”, který bude vyjadřovat “Vaše osobní ocenění hodnoty či kvality čerpaných služeb” a “Vaše vlastní osobní ohodnocení konkrétního poskytovatele služeb” a “podporu pro jejich další rozvoj “.

Místo “harmonizačního pobytu” se nachází v malé pošumavské vísce OHRAZENICE kousek od Volenic. Přesnou adresu s instrukcemi dostanete e-mailem v potvrzení o zaplacení objednávky.

Uhrazením objednávky získáte platnou (závaznou) rezervaci na “Skupinový retreat” s tím, že jakákoliv změna termínu či navoleného retreatu (a tedy i jeho základní ceny) podléhá oboustranné dohodě.

Všechny podstatné informace k této mojí podpoře ve formě “Retreatu” včetně základního ceníku  jsou k dispozici zde.

Aktuální nabídka skupinových retreatů 

“Skupinový retreat” v termínu od 4.8. až 6.8.2023  (skupina Jana P)

– Téma: – lidská práva

“Skupinový retreat” v termínu od 11.8. až 13.8.2023 

– Téma: – lidská práva

“Skupinový retreat” v termínu od 18.8. až 20.8.2023 

– Téma: – lidská práva

“Skupinový retreat” v termínu od 25.8. až 27.8.2023 

– Téma: – lidská práva

“Skupinový retreat” v termínu od 1.9. až 3.9.2023 

– Téma: – lidská práva

Společný program

Společný program pro “skupinové retreaty” organizované až pro 13 jednotlivců

Pro retreaty (zejména ty skupinové) jsem vytvořila tento “víkendový program” (v případě, že bude většina účastníků souhlasit či požadovat změnu programu, může být tento standardizovaný program upraven či změněn), který se může použít jako inspirace pro “exklusivní retreat” či pro “jednodenní program”.

První den "retreatu"

Mezi 15.00 až 17.00 hodpříjezd na retreat do Ohrazenic a ubytování se v Roubence podle aktuální kapacity (každý účastník skupinového retreatu má garantový nocleh na lůžku s tím, že lze přenocovat i pod širákem na zahradě, v takovém případě je potřeba vzít sebou karimatku a spacák).

Mezi 14 až 17.00 hod – Relaxace a volný program (společná procházka do okolí – přírody, seznámení se a relaxace na zahradě či ve společenské místnosti, sportovní aktivity).

Mezi 17.00 a 18.00 hodVečerní workshop zaměřený na společné vaření a komunitní přípravu večeře (ingredience budou zajištěny poskytovatelem retreatu včetně nealko nápojů jako je voda, čaj, káva, čersvé mléko atd.). 

Od 18.00 do 19.30 hod – Společná večeře a společný úklid kuchyně

Od 19.30 do 22 hod – Společný večerní program a debata na víkendové téma, popř. podtéma které si vyberou účastníci skrze hlasování.

SO

Druhý den "retreatu"

Mezi 7.00 až 8.30 hodRanní “workshop” zaměřený na společné vaření a komunitní přípravu snídaně (ingredience budou nakoupeny poskytovatelem retreatu plus káva, čaj, čerstvé mléko, voda. Dle libosti se může společně upéci čerstvý chleba, buchty, koláče, vyrobit jogurty z čersvého mléka atd.).

Mezi 8.30 až 9.30 hod – Společná snídaně ve společenské místnosti a společný úklid kuchyně.

Mezi 10.00 hod až 13.00 hod – Prostor vymezený pro poskytování osobních konzultací či společná jednání (přednost mají ti, kteří si zakoupili tuto podporu na míru v rámci retreatu). Ostatní mají “volnou zábavu”, který mohou využít např. k četbě (v roubence je velká knihovna), povídání s účastníky retreatu, k procházce do přírody či sportovní aktivitě.

Mezi 13.00 až 14.15 hodPolední “workshop” zaměřený na společné vaření a komunitní přípravu oběda (ingredience budou nakoupeny poskytovatelem retreatu plus káva, čaj, čerstvé mléko, voda).

Mezi 14.15 až 17.00 hod – Společný odpolední program v duchu víkendového tématu, který lze spojit s pěší procházkou do přírody.

Mezi 17.00 a 18.30 hodVečerní workshop zaměřený na společné vaření a komunitní přípravu večeře a společný úklid kuchyně (ingredience budou zajištěny poskytovatelem retreatu včetně nealko nápojů jako je voda, čaj, káva, čersvé mléko atd.).  

Od 18.30 do 19.00 hod – Společná večeře. V případě pěkného počasí bude probíhat grilování na ohni.

Od 19.00 do 22 hod – Společný večerní program a debata na víkendové téma, popř. konkrétní podtéma, které si vyberou účastníci skrze hlasování.

Po 22 hodině – volná zábava při respektování nočního klidu v rámci roubenky i na zahradě ve vztahu k sousedům.

NE

Třetí den "retreatu"

Mezi 7.00 až 8.30 hodRanní “workshop” zaměřený na společné vaření a komunitní přípravu snídaně (ingredience budou nakoupeny poskytovatelem retreatu plus káva, čaj, čerstvé mléko, voda. Dle libosti se může společně upéci čerstvý chleba, buchty, koláče, vyrobit jogurty z čersvého mléka atd.).

Mezi 8.30 až 9.30 hod – Společná snídaně ve společenské místnosti a společný úklid kuchyně.

Mezi 10.00 hod až 13.00 hod – Prostor vymezený pro poskytování osobních konzultací či společná jednání (přednost mají ti, kteří si zakoupili tuto podporu na míru v rámci retreatu). Ostatní mají “volnou zábavu”, který mohou využít např. k četbě (v roubence je velká knihovna), povídání s účastníky retreatu, k procházce do přírody či sportovní aktivitě.

Mezi 13.00 až 14.15 hod – Polední “workshop” zaměřený na společné vaření a komunitní přípravu oběda (ingredience budou nakoupeny poskytovatelem retreatu plus káva, čaj, čerstvé mléko, voda).

Mezi 14.15 až 16.00 hod – Společný odpolední program v duchu víkendového tématu.

Mezi 16.00 až 17.00 – Společné vyhodnocení retreatu (zpětná vazba) a společné rozloučení. 

Mezi 17.00 až 18.00 hodOdjezd z místa retreatu po vlastní ose. Ti, kdo si zakoupili “odvoz autem do Strakonic”, budou odvezeni řidičem na nádráží podle svého dopravního spoje.

Závazná objednávka plus zaplacení “Skupinového retreatu” v e-shopu

V případě, že máte vážný zájem o “skupinový retreat” a chcete přijet v některém z vypsaných víkendových termínů, tak si, prosím, v posledním kroku, proveďte „závaznou objednávku retreatu“ včetně konfigurace doplňkových služeb“ a zaplatťe, celkovou cenu na můj účet.

Po zaplacení získáte závaznou rezervaci místa.

Rezervace termínu pro vypsaný tématický
“Skupinový retreat”

Pokud si chcete domluvit termín pro “Skupinový retreat” až pro 13 jedinců, pošlete mi shora vyplněný formulář s Vaší konfigurací služeb v rámci retreatu, o které byste měli zájem. V návaznosti na obdržení tohoto formuláře Vás budu kontaktovat.

Pro “skupinové retreaty” jsou zpravidla určeny víkendové termíny (od pátku do neděle) a jsou otevřeny pro rezervaci via e-mail. 

Pokud byste měli zájem o skupinový retreat v jiném termínu, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu s uvedením kolik “Vás tvoří skupinku” a konkrétní termín (od kdy do kdy včetně počtu dnů, kdy  byste chtěli retreat uskutečnit).

Na této stránce je předběžná rezervace potvrzena jménem zástupce skupinky s tím, že závazná rezervace platí pro jednotlivce až po úhradě základní ceny.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud si chcete domluvit skupinový retreat, napište mi, prosím, také e-mail, popř. mi zavolejte.

Pokud máte jakékoliv dotazy před tím, než byste činili závaznou objednávku, napište mi, prosím, e-mail. Stejně tak mi napište e-mail, popř. mi zavolejte. nebo napište sms, pokud by nastala zásadní okolnost mající vliv na Váš včasný příjezd či čerpání dohodnuté VIP služby ve formě retretu.

Pokud byste po zaplacení neobdrželi email doručující instrukce týkající se čerpání mojí VIP služby ve formě “retreatu”, napište mi, prosím, také e-mail, popř. mi zavolejte.

Děkuji. 
Daniela Šenarová

Propojení skrze sociální sítě

Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.