Žádost o zajištění úvodní konzultaci či jednání  
v duchu přirozené holistické spravedlnosti a jejich principů

Tato žádost slouží pro potvrzení uzavření standardizované reciproční dohody pro čerpání/poskytování servisu a reálné zajištění adekvátní časové kapacity a termínu pro úvodní konzultaci s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací vztahu k Bytí jako Celku v duchu holistické spravedlnosti. 

Záměr dokumentu

Souhlas s čerpáním holistického servisu na základě vzájemně reciproční dohody a s jeho přerušením a následným ukončením pro nezaplacení ujednaného recipročního příspěvku.

Pokud s poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, tak políčko zatrhněte.

11 + 14 =

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.