Formulář a žádost o poskytnutí holistického servisu pro ucelenou dílčí podporu v rámci procesu vědomé harmonizace a sjednání realistického recipročního příspěvku na realizaci tohoto servisu konsensuální dohodou

Tato žádost slouží k podání návrhu na poskytnutí holistického servisu pro ucelenou dílčí holistickou podporu v rámci procesu vědomé harmonizace a ke sjednání realistického recipročního příspěvku na realizaci tohoto servisu konsensuální dohodou 

Záměr dokumentu

Vyjádření příjemce servisu ke standardnímu recipročnímu způsobu stanovení příspěvku a jeho výši pro účely zahájení jednání o změně pro další poskytování servisu:

Výběr konkrétní činnosti/í, která vymezuje rámec poskytování servisu a holistické podpory:

Souhlas s čerpáním holistického servisu na základě vzájemně reciproční dohody a s jeho přerušením a následným ukončením pro nezaplacení ujednaného recipročního příspěvku.

Pokud s poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, tak políčko zatrhněte.

8 + 3 =

Email

Poslat e-mailovou zprávu

 

Pokud byste po zaplacení neobdrželi e-mail potvrzující zakoupení časové kapacity (produkt) pro poskytnutí objednané služby či služeb spolu instrukcemi ohledně dalšího postupu včetně rezervace termínu, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.